You are here

Na Rektorátě jsou zřízeny tyto odbory a jiné organizační útvary:

Odbor pro řízení projektů a transfer technologií

Odbor PR a marketingu

Odbor interního auditu

Sekretariát rektora

Odbor právní

Sekretariát kvestora

Odbor výstavby a investiční činnosti

Odbor ekonomického řízení a controllingu

Odbor ekonomický a finanční

  • Oddělení ekonomické
  • Oddělení finanční
  • Oddělení zaměstnanecké

Odbor hospodářské správy

  • Oddělení správy budov
  • Oddělení dopravy

Archiv ČVUT

  • Oddělení správy archivu a archivních činností
  • Oddělení výzkumu

Odbor pro studium a studentské záležitosti

  • Oddělení Centrum informačních a poradenských služeb (CIPS)
  • Oddělení Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami (ELSA)

Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost

  • Oddělení grantové činnosti

Odbor zahraničních vztahů

Odbor rozvoje

Odbor pro informační systém

Odbor správy budov Jugoslávských partyzánů

Vlastník stránky: Andrea Vondráková