Rektorát ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Na Rektorátě jsou zřízeny tyto odbory a jiné organizační útvary:

 1. sekretariát rektora
 2. právní odbor
 3. odbor interního auditu a kontroly
 4. sekretariát Akademického senátu ČVUT
 5. odbor PR a marketingu
 6. odbor rozvoje
 7. odbor pro studium a studentské záležitosti
 8. odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost
 9. odbor pro transfer technologií
  • Patentové středisko
  • oddělení transferu technologií
 10. odbor strukturálních fondů
 11. odbor zahraničních vztahů
 12. odbor pro kvalitu a informační systém
 13. odbor výstavby a investiční činnosti
 14. sekretariát kvestora
 15. odbor ekonomického řízení a controllingu
 16. odbor ekonomický a finanční
  • oddělení ekonomické
  • oddělení finanční
  • oddělení zaměstnanecké
 17. odbor hospodářské správy
  • oddělení správy budov
  • oddělení dopravy
 18. archiv ČVUT
  • oddělení archivních činností a vědeckého výzkumu k dějinám ČVUT
  • oddělení provozní
  • oddělení spisové služby
 19. odbor správy budovy Jugoslávských partyzánů
Vlastník stránky: Ilona Chalupská