Rektorát ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Na Rektorátě jsou zřízeny tyto odbory a jiné organizační útvary:

 1. Sekretariát rektora
 2. Právní odbor
 3. Odbor bezpečnosti
 4. Odbor interního auditu a kontroly
 5. Sekretariát Akademického senátu ČVUT
 6. Odbor PR a marketingu
  • Oddělení tiskové a organizační
  • Obchodní oddělení a informační centrum
 7. Samostatné oddělení Alumni
 8. Samostatné oddělení Betlémská beseda
 9. Samostatné oddělení Galerie Jaroslava Frágnera
 10. Odbor rozvoje
 11. Odbor transferu technologií a fundraisingu
 12. Odbor strukturálních fondů
 13. Odbor pro studium a studentské záležitosti
 14. Centrum celoživotního vzdělávání
 15. Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost
  • Patentové středisko
 16. Odbor zahraničních vztahů
 17. Odbor pro kvalitu
 18. Odbor výstavby a investiční činnosti
 19. Sekretariát kvestora
 20. Odbor ekonomického řízení a controllingu
 21. Odbor ekonomický a finanční
  • Oddělení ekonomické
  • Oddělení finanční
  • Oddělení zaměstnanecké
 22. Odbor hospodářské správy
  • Oddělení správy budov
  • Oddělení dopravy
 23. Archiv ČVUT
  • Oddělení archivních činností a vědeckého výzkumu k dějinám ČVUT
  • Oddělení provozní
 24. Odbor spisové služby
 25. Odbor správy budovy Jugoslávských partyzánů

Organizační schéma k Organizačnímu řádu Rektorátu ČVUT

Vlastník stránky: Ilona Chalupská