HR Award – HRS4R - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze) se v roce 2017 přihlásilo k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

V průběhu roku 2018 univerzita vypracovala interní GAP analýzu, v rámci které provedla dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity. Na základě výsledků analýzy připravila univerzita akční plán (AP), pomocí kterého bude postupně implementovat opatření směřujících k naplnění principů HRS4R.

Dne 10. září 2019 získalo ČVUT v Praze od Evropské komise prestižní ocenění „HR Excellence in Research Award“ a v současné době probíhá 2 letá implementační fáze.

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporučení Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců.

HRS4R - The Human Resources Strategy for Researchers

Pracovní web projektu a procesu HR Award

Výstupy projektu

Další dokumenty

Harmonogram

Iniciační fáze 2018
GAP analýza leden 2019
Dotazníkové šetření    podzim 2018
Akční plán                  únor 2019
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi březen 2019
1. implementační fáze září 2019 - září 2021
Interim assessment září 2021
Implementace Revidovaného akčního plánu 2021 - 2024
Obnova ocenění HR Award          září 2024

 

Řídící výbor

 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
 • Mgr. Jiří Špelina
 • doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
 • prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
 • prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
 • Ing. Veronika Kramaříková, MBA
 • Ing. Radek Holý, Ph.D.
 • prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng
 • prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
 • doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
 • prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
 • doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
 • doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
 • prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
 • prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
 • doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.
 • Ing. Petr Zácha, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.
 • PhDr. Marta Machytková
 • Bc. Michal Vodička
 • PhDr. Vladimíra Kučerová
 • Ing. Robert Jára, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Velek, Ph.D.

Členové pracovní skupiny HR Award

 • prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
 • RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
 • prof. Dr. Henri Hubertus Achten
 • doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
 • doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
 • prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
 • doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
 • Ing. David Pešek
 • Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.
 • Ing. Jaroslava Merunková
 • Mgr. Alena Králová
 • Ing. Pavel Koudelák, Ph.D.
 • Mgr. Gabriela Urbášková
 • Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D.
 • Ing. Klára Vokáč Machalická, Ph.D.
 • Pavlína Mastná
 • Ing. Michaela Neuhäuserová
 • Ing. Ondřej Rokoš, Ph.D.
 • Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D.
   

Projekt je řešen v rámci OP VVV “Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v Praze - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215”, jehož klíčovou aktivitou je „nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award“. Projekt je řešen od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022. Jeho odborným garantem byl do 30. září 2019 prof. Jiří Matas, nyní je to prof. P. Ripka.

Vlastník stránky: Dagmar Dvořáková