Univerzitní centrum energeticky efektivních budov - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Výzkumný institut usilující o udržitelný rozvoj ve stavitelství

Sdružuje špičkové akademiky z Českého vysokého učení technického v Praze, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami.

UCEEB vznikl za účelem zjednodušení spolupráce univerzity s průmyslem, zaměřuje se na komercializaci výsledků výzkumu a transfer technologií.

Jeho přidanou hodnotou je schopnost vyvíjet, inovovat a přicházet s originálními řešeními v oblasti trvale udržitelných budov v celém jejich životním cyklu, včetně zdravého vnitřního prostředí, s ohledem na úsporu investičních i provozních nákladů a energií.

Architektura a životní prostředí

Dočasný vedoucí týmu: Ing. Martin Volf, Ph.D.

Obvodové pláště budov, stavební fyzika s pokročilými materiálovými řešeními.

Energetické systémy budov

vedoucí týmu: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Komplexní zaměření na úspory energií, optimalizaci energetických zdrojů a využitelnost obnovitelných zdrojů energií.

Kvalita vnitřního prostředí

vedoucí týmu: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Výzkum a vývoj systémů zajišťujících kvalitní vnitřní prostředí nejen v energeticky efektivních budovách.

Materiály a konstrukce budov

vedoucí týmu: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Výzkum a vývoj materiálů. Analýza konstrukcí za běžné teploty i za požáru.

Řízení a monitoring inteligentních budov

vedoucí týmu: Ing. Robert Wawerka, Ph.D.

Návrh pokročilých algoritmů pro řízení energetických systémů budov, efektivní využívání obnovitelných zdrojů a ukládání energie.

Nanomateriály a biotechnologie

Vedoucí týmu: prof. RNDr. Evžen Amler ,CSc.

Příprava nanovlákenných materiálů pomocí elektrostatického a centrifugačního zvlákňování, mikročástic pomocí kryogenního mletí a ultrazvukové atomizace a k přípravě lipozomů.

Vlastník stránky: Ilona Chalupská