You are here

ZABÝVÁ SE komplexním testováním a monitorováním udržitelných budov v celém jejich životním cyklu.

POMÁHÁ vzniku staveb, které jsou energeticky efektivní, přátelské k životnímu prostředí a svým obyvatelům poskytují patřičný komfort.

nejlepší odborníky ze čtyř fakult ČVUT v Praze – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, takže se problematikou energeticky efektivních budov zabýváme komplexně.

VYHLEDÁVÁ talentované studenty, jsme inspirativním prostředím pro zkušené vědce s mezinárodním renomé a patříme k uznávaným partnerům komerčních firem.

CHCE BÝT nejprogresivnějším subjektem svého druhu v Čechách: máme pro věc zapálený tým, mezinárodní kontakty, špičkové technické zázemí a respekt komerčních partnerů.

POZNATKY UCEEB STUDENTŮM

UCEEB je výzkumným ústavem Českého vysokého učení v Praze, které patří k největším a také k nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Jsme pro akademiky napříč ČVUT mimořádnou a vítanou příležitostí propojit různé obory s cílem stavět v budoucnu chytře, energeticky nenáročně a v souladu s přírodou i člověkem.
Všechny naše výzkumné týmy vedou zkušení akademici s mezinárodními kontakty a dlouhou pedagogickou praxí. V každém týmu jsou jak špičkoví výzkumníci a doktorandi s velkým vědeckým a inovačním potenciálem, tak talentovaní studenti nižších studijních etap. Studenty zapojujeme do mezinárodních akademických projektů. Nabízíme komplexní výzkumné a vzdělávací programy, díky kterým připravujeme nejslibnější studenty pro praxi už na úrovni diplomových a disertačních prací.
Informace o studijních a pracovních příležitostech: info@uceeb.cz

VÝSLEDKY UCEEB PRŮMYSLU

UCEEB není jen dalším výzkumným ústavem se širokým spektrem oborů. Stejně zásadní jako výzkum a výchova mladých odborníků pro praxi je pro nás komercializace výsledků výzkumu, spolupráce s průmyslem a rozvoj inovační kultury.
Zaměřujeme se na výzkum s vysokým aplikačním potenciálem. Aktivně vyhledáváme potenciální produkty v našem výzkumném portfoliu a nabízíme je konkrétním firmám. Máme odborníky na komercializaci a vychováváme další, klademe důraz na rozvoj jejich manažerských schopností.
Díky smluvnímu výzkumu pomáháme zvyšovat konkurenceschopnost regionálních malých a středních podniků.
Kontakt na obchodní oddělení: tomas.las@uceeb.cz, bohdan.vira@uceeb.cz

Výzkumný tým1 Architektura a interakce budov s životním prostředím vede prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

 • stavební tepelná technika
 • kompozitní silikátové materiály
 • stavební akustika
 • požární zkoušky
 • posuzování životního cyklu stavebních výrobků a dopadů budov na životní prostředí
 • monitorování vodního režimu půdy
 • zelené střechy

Výzkumný tým2 Energetické systémy budov vede doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

 • pokročilé koncepce decentralizovaných zdrojů energie
 • obnovitelné zdroje energie
 • testování inovativních multifunkčních prvků pro dodávku tepla, chladu a elektřiny
 • koncepce komplexních technických soustav pro efektivní integraci zdrojů energie
 • vývoj a návrh mikrokogeneračních zařízení 2.třetina rub

Výzkumný tým3 Kvalita vnitřního prostředí vede prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

 • optimalizace vnitřního prostředí budov s ohledem na zdraví, komfort a pracovní produktivitu
 • vývoj, monitorování a testování pokročilých technických zařízení pro kvalitu vnitřního prostředí
 • vývoj zdravotnických asistenčních systémů
 • vývoj inteligentních kompozitních mikro a nanosystémů

Výzkumný tým4 Materiály a konstrukce vede doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

 • materiálové inženýrství - vývoj progresivních a pokročilých stavebních materiálů a technologií
 • konstrukční inženýrství - zkoušky konstrukčních prvků či celých konstrukčních systémů
 • analýzy požární odolnosti

Výzkumný tým5 Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov vede Ing. Jan Včelák, Ph.D.

 • aplikace senzorů (např. pro měření tlaků, teplot, vlhkosti, magnetických veličin)
 • dataprocessing signálu ze senzorů za účelem řízení procesů a diagnostiky zařízení
 • navigační jednotky
 • nedestruktivním testování a defektoskopie
 • vývoj a aplikace senzorů na principu optických vláken
 • regulace a řízení toku energií v budovách
Vlastník stránky: Andrea Vondráková