Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

 • existencí „jaderných" kateder, a to katedry jaderné chemie, katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, katedry jaderných reaktorů.
 • velmi širokým spektrem svých oborů. Mnohé studijní obory a zaměření jsou unikátní – nejen jaderné, ale např. i Fyzika a technika termojaderné fúze, Radiologická fyzika a další.
 • založením a následným rozvojem mnoha oborů v ČR: rubínové a medicínské lasery, nanotechnologie, vakuová technika apod.
 • možností absolvovat část studia v zahraničí. Pro naše studenty je to běžné. Mnohým z nich ještě během studia vycházejí odborné články v prestižních zahraničních časopisech, vystupují na konferencích nebo řeší složité problémy pro průmysl či finanční instituce.

Ve světě jsme unikátní

 • silnou orientací na jaderné obory a jejich komplexnost.
 • mezinárodní spoluprací v mnoha různých oborech po celém světě a aktivním zapojením studentů.
 • možností našich studentů pracovat s reaktory obou základních principů štěpného a fúzního – máme školní jaderný reaktor VR-1 (spolupráce s ČEZ) a fúzní tokamak Golem (spolupráce s AV ČR).
 • vyvinutím, zkonstruováním, rozmístěním a obsluhou mezinárodních navigačních laserových stanic pro měření vzdálenosti umělých družic Země. Ty byly a dodnes jsou rozmístěny na několika kontinentech: Egypt, Bolívie, Ekvádor, Kuba, Rusko, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Indie, Vietnam, atd.

Do budoucna chystáme

 • prohlubování naší účasti v mezinárodních výzkumných centrech (CERN, ITER, BNL-STAR, ELI, atd.).
 • další konkrétní aplikační využití našich vědecko-výzkumných výsledků v praxi (např. prostřednictvím nově založené Laboratoře pokročilých detekčních technologií, apod.).
 • stálé zlepšování podmínek pro práci, především mladých vědeckých pracovníků (nové prostory, špičkové vybavení laboratoří, podpora při účasti v mezinárodních programech spolupráce, aj.).
 • zavádění nových studijních oborů a zaměření podle požadavků z praxe, ještě těsnější spolupráce s firmami a průmyslovými podniky.

Jsme členy

 • International Radiation Physics Society
 • European Nuclear Engineering Network (ENEN) Association
 • European Radiation Dosimetry Group
 • European Physical Society
 • CERN, BNL, JINR Dubna, ITER, IEEE, IAEA, apod.
 • Jednota českých matematiků a fyziků
 • Česká matematická společnost
 • Research Reactor Operating Group
 • European Radon Association

Na co jsme pyšní

 • historii – fakultu zakládali přední čeští fyzikové a matematikové (Běhounek, Kvasil, Majer, Němec, Petržílka, Šimáně, Votruba). Fakulta vznikla jako vědecko-výzkumné a pedagogické centrum a vždy sdružovala velmi náročné obory. Jsme pyšní na tuto tradici a chceme v ní i nadále pokračovat.
 • výuku, která byla a je postavena na matematicko- fyzikálním základě a na hlubokém chápání souvislostí, což umožňuje aplikační flexibilitu absolventů. Tato koncepce se dlouhodobě osvědčila.
 • intenzivní zájem institucí a firem o odbornou spolupráci a o absolventy fakulty.
 • nadšení a aktivní zapojení našich studentů do vědecko-výzkumné činnosti, jejich úspěchy na mezinárodní úrovni.
 • kvalitu našich pedagogických a výzkumných odborníků, kteří jsou velmi oceňováni v zahraničí, mj. ve velkých mezinárodních výzkumných centrech.
 • objem a kvalitu našich výzkumných výsledků, které jsou na špičkové úrovni.
 • naše absolventy a jejich hodnocení fakulty – jsme vnímáni jako nejkvalitnější fakulta v ČR, 86 % absolventů by si po letech v praxi i nyní zvolilo studium u nás.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská