Ústav technické a experimentální fyziky - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Usilujeme o propojení špičkového výzkumu se specializovanou výukou na ČVUT a o přenos fyzikálních metod z experimentálního výzkumu v oblasti mikrosvěta do inženýrské výuky studentů ČVUT. Naši studenti pracují na svých diplomových a doktorských pracích v rámci mezinárodních projektů řešených ve špičkových světových laboratořích, jako jsou CERN, SÚJV Dubna, ESA, ILL a ESRF Grenoble, v nichž je Česká republika členskou zemí. Naši pracovníci se podílejí na výuce v magisterských a doktorských studijních programech na ČVUT.

V ČR jsme unikátní

 • vývojem polovodičových pixelových detektorů pro zobrazování s pomocí IZ.
 • využitím těchto detektorů k přesné polohově citlivé detekci částic při základním výzkumu v subatomové fyzice.
 • obnovením provozu Van de Graaffova urychlovače a jeho fyzikálního programu, díky němuž ČVUT získává (po ztrátě Mikrotronu) základní přístroj pro výchovu studentů a výzkum.
 • společným provozováním neutronového generátoru ve vlastnictví ÚTAM AV ČR, v.v.i.
 • experimentálním výzkumem v podzemních laboratořích (Francie, Kanada).
 • vysokou mírou samofinancování – jsme instituce základního výzkumu.

Do budoucna připravujeme

 • Nový studijní program „Inženýrské aplikace
 • fyziky mikrosvěta" na ČVUT.
 • Další rozvoj nové Centrální Detektorové Laboratoře ČVUT.
 • Nové projekty směřující k výzkumu kosmického záření ve spolupráci s ESA, NASA a s Japonskem.

Jsme členové

 • mezinárodních experimentů, jako ATLAS, Medipix, SuperNEMO, PICASSO, COBRA, TGV, na nichž spolupracujeme s CERN, JINR Dubna a dalšími evropskými institucemi
 • České spektroskopické společnosti
 • Československé jednoty matematiků a fyziků

Publikujeme v těchto časopisech

 • Nuclear Instruments and Methods in Physics
 • Research A
 • Nuclear Physics A
 • Physical Review D
  Journal of High Energy Physics
 • Physics Letters B
 • Physical Review Letters B
  Journal of Instruments

Jsme pyšní na

 • výchovu řady studentů nejen z ČVUT, kteří v ÚTEF vypracovali své diplomové a dizertační práce.
 • dosaženou úroveň samofinancování
 • rozvinutí dlouhodobých výzkumných projektů společně s mezinárodně uznávanými institucemi, jako CERN a ESA.
 • růst – z původního počtu 8 lidí na dnešních 86 pracovníků.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská