Fakulta biomedicínského inženýrství - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

 • fakultou založenou na interdisciplinárním pojetí rozhraní techniky a medicíny a jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji.
 • prováděním výzkumu nanotechnologií pro zdravotnictví – zabýváme se vývojem nových typů biokompatibilních tenkých vrstev (povrchy implantátů, stentů) a senzorikou.
 • zaváděním metod Health Technology Assessment v ČR.
 • absolventy, z nichž se stávají odborníci, jejichž společné úsilí vede k záchraně lidského života (komfortní přednemocniční neodkladná péče, nemocniční péče a následná zdravotní péče)
 • jednotlivými studijními obory, které mohou v praxi stát samostatně, ale současně se vzájemně doplňovat a podporovat.
 • moderním laboratorním vybavením pro experimentální výuku a výzkum čítající 30 laboratoří, včetně těch, které simulují prostředí vybraných oddělení urgentní a intenzivní péče v nemocnicích, což lze v rámci ČR považovat v oblasti biomedicínského inženýrství za unikátní.
 • širokou výukovou základnou pro budoucí biomedicínské techniky a biomedicínské inženýry zahrnující kompletní unikátní soubor testerů bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů od předních světových výrobců, analyzátorů a simulátorů vybraných fyziologických subsystémů, či parametrů a v neposlední řadě též unikátním reálným modelem řídicího a monitorovacího systému MEDICS pro elektrické rozvody v nemocničních zařízeních.
 • zázemím pro pacientskou simulaci s využitím nejmodernějších prostředků zdravotnické techniky.
 • zázemím pro výuku biomedicínské informatiky včetně možnosti si vyzkoušet v různých rolích nejčastěji používané nemocniční informační systémy v nemocničních zařízeních v ČR.

Ve světě jsme unikátní

 • umělou plicní ventilací. Patříme mezi světová špičková pracoviště v oboru, jehož přínos je zejména v oblasti optimalizace vysokofrekvenční plicní ventilace v oblasti neonatologie, ale i pro dospělé.
 • aplikačně orientovaným pracovištěm na Albertově v Praze, které propojuje inovativní potenciál univerzitního prostředí s profesionální komerční realizací. Potenciál firmy orientujeme na projekty spojující oblast techniky, medicíny a zdravotních a sociálních služeb a bezpečnostních a záchranných složek.

Jsme členy

 • EAMBES (The European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science)
 • Konsorcia 6 evropských universit v rámci projektu Erasmus-Mundus CEMACUBE pro realizaci studijního programu Biomedical Engineering

Na co jsme pyšní

 • akreditaci studijních oborů (od roku 2005) v oblasti biomedicínského inženýrství a příbuzných inženýrských disciplín, zdravotnických nelékařských oborů a ochrany obyvatelstva, z toho 7 profesních oborů s přímým vztahem k profesím (povoláním) ve zdravotnictví.
 • to, že zájem o studium na FBMI se (i díky rozšiřování spektra zajímavých studijních oborů) rok od roku zvyšuje (počet studentů se v roce 2013 oproti roku 2009 zdvojnásobil a dosáhl počtu 1700, počet absolventů také vzrostl ze 130 na 210).
 • to, že se studenti aktivně podílejí na výcviku záchranných složek a získávají tak praktické a unikátní manažerské schopnosti, díky tomuto aspektu každoročně získávají naši studenti na oboru Zdravotnický záchranář přední umístění v různých soutěžích a to i mezi profesionálními záchranáři.
 • vybudování pevného postavení v rámci kladenského regionu – stali jsme se respektovaným partnerem zdravotnických zařízení, podniků i orgánů státní správy ve Středočeském kraji, mezi nejvýznamnějšího partnera patří Statutární město Kladno, se kterým je realizován rozvoj fakulty a též realizace významných projektů jako OPVK a VaVpI včetně dalšího rozšiřování prostor pro výuku.
 • naše absolventy, z nichž někteří dosáhli velmi významných úspěchů ( Jan Rieger, M.Sc., Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D., a další, kteří získali významná ocenění a ceny).
 • mnoho praktických realizací, které pomáhají v každodenní klinické praxi.
 • užitné vzory a patenty, které jsou výsledkem velmi kvalitní spolupráce fakulty, zdravotnických zařízení a studentů.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská