Data a fakta - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technických univerzit světa s 316ti letou tradicí výjimečných výsledků a akademické reputace. Dle hodnocení QS patří mezi 500 nejlepších univerzit světa. Je špičkovou technikou v regionu střední a východní Evropy.

Preview image of CTU in numbers overview

Prostřednictvím uvedených dat, klíčových čísel a statistik zde prezentuje známé i méně známé úhly pohledu. Je možné prozkoumat vývoj údajů o klíčových ukazatelích (indikátorech kvality, excelence) a nalézt tematické přehledy prezentující činnost ČVUT v oblastech vzdělávání, výzkumu a vlivu akademické instituce na společnost.

Transparentnost dat považuje ČVUT za komunikační kanál, který odráží jeho identitu, vývoj a dynamiku.

Přejít na přehled ČVUT v číslech

Vlastník stránky: Ilona Chalupská