Masarykův ústav vyšších studií - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

MÚVS působí od roku 1992 jako vysokoškolský ústav, jež se v minulosti soustředil na poskytování postgraduálního manažerského studia MBA, jazykových kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a pedagogického studia. I v současnosti je ústav otevřený veřejnosti, které nabízí řadu kurzů, a to v oblasti jazykové přípravy, pedagogického, psychologického a didaktického vzdělávání učitelů, výchovného poradenství, koučování apod.  
MÚVS uskutečňuje výuku v akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, jež probíhá v úzkém sepětí s praxí a výzkumnými aktivitami. Kvalitní jazyková příprava posiluje mezinárodní rozměr výuky i výzkumu a spolupráce s ostatními součástmi ČVUT vytváří unikátní prostředí pro rozvoj a směřování ústavu.    

Hlavní oblasti vzdělávání MÚVS

Ústav stojí na třech základních pilířích zabezpečujících vzdělávání. První pilíř představuje ekonomika a management s důrazem na inovace a projektové řízení. Druhý pilíř směřuje do budoucnosti přípravou učitelů technických předmětů a třetí pilíř otevírá cestu do světa jazykovým vzděláváním.

Na co jsme pyšní

  • naši studenti se pohybují v mezinárodním prostředí, jež propojuje evropské univerzitní vzdělávání a praxi špičkových mezinárodních firem;
  • zabýváme se nejnovějšími trendy ve výuce, zahrnující využívání digitálních technologií či virtuální reality, přičemž v centru naší pozornosti zůstává vždy člověk;
  • spolupracujeme s více jak dvaceti významnými partnerskými firmami v ČR, které umožňují našim studentům získat praxi;
  • podporujeme naše sportovce a mezi studenty máme i mistra světa;

Jsme členy

  • České Manažerské Asociace (ČMA),
  • Klubu personalistů ČR,
  • International Society For Engineering Education (IGIP),
  • Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská