Masarykův ústav vyšších studií - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

MÚVS působí od roku 1992 jako vzdělávací instituce s postavením vysokoškolského ústavu. V minulosti se soustředil na poskytování postgraduálního manažerského studia Executive MBA, manažerských a jazykových kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a pedagogického studia.
V současnosti uskutečňuje MÚVS výuku v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech.
Obsahové zaměření studia poskytuje univerzální poznatky, které dovolují pružné přizpůsobování absolventů v různých organizacích a zároveň reflektuje aktuální potřeby praxe. MUVS stále nábizí též výukové programy v rámci celoživotního vzdělávání, určené nejen absolventům českých a zahraničních vysokých škol, ale i široké laické i odborné veřejnosti. 

Hlavní oblasti vzdělávání MÚVS

Hlavními oblastmi vzdělávání jsou ekonomické a manažerské vzdělávání, inženýrská pedagogika a jazyková příprava. MÚVS spolupracuje nejen s fakultami ČVUT v Praze, ale i s českými a zahraničními vysokými školami, průmyslovými podniky, institucemi státní správy a významnými českými i zahraničními experty.

Na co jsme pyšní

 • více než 600 absolventů se může pyšnit titulem MBA z Masarykova ústavu vyšších studií.
 • téměř 4 000 inženýrů získalo pedagogickou kvalifikaci pro vyučování odborných předmětů.
 • vysokou kvalitu bakalářských, magisterských a doktorských  studijních oborů
 • širokou nabídku kvalitních jazykových kurzů.
 • členství v mezinárodních a národních organizacích

Jsme členy

 • České Manažerské Asociace (ČMA),
 • Klubu personalistů ČR,
 • International Society For Engineering Education (IGIP),
 • Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
 • Dlouhodobé partnerství se Sheffield Hallam University
 • V rámci České republiky aktivně spolupracujeme s Vysokou školou ekonomickou v Praze a s ostatními součástmi ČVUT v Praze
Vlastník stránky: Ilona Chalupská