Fakulta architektury - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

 • naše Fakulta je nejstarší a nejvýznamnější instituce poskytující u nás vzdělání v oboru architektury.
 • nabízíme 3 studijní programy zahrnující vše od přetváření krajiny a veřejného prostoru přes navrhování kvalitních budov až po možnost dospět k dokonalosti detailu coby průmyslový designer: Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.
 • systémem výuky ve „vertikálních ateliérech“, ve kterých vedle sebe pracují na různých typech projektů studenti 2. - 5. ročníku.
 • smluvami s nejlepšími evropskými i mimoevropskými školami architektury, jež vedou k rozsáhlé výměně magisterských studentů.
 • pořádáním přednáškových cyklů zahraničních architektů, urbanistů a designérů: Ekologie versus Architektura (2010), Design versus Architektura (2012), Dutch Footprint (2013, přednášky věnované stopám holandského vlivu), French Future (2014, mladé francouzské architektonické kanceláře) , Best of British (2014, to nejlepší z britské architektury, designu a urbanismu), November Talks (2019, Letošní cyklus November Talks má podtitul „Transformace: proměny hranic profesí v proměňujícím se světě“, jenž také bude tématem mezinárodní konference evropské asociace škol architektury EAAE  „Nové dimenze: reflexe zvětšování měřítka a překrývání disciplín“, kterou bude FA ČVUT pořádat v Praze koncem srpna 2020.)
 • pravidelnými workshopy a přednáškovými cykly, které doplňují výuku a přispívají k obohacení pohledu na širší témata oboru: City development I -VII (2008 - 2015 ), Památky (2006 – 2015), Překonejme bariéry (2009 – 2015), Bezpečnost veřejného prostoru (2013-14).
 • pořádáním velkých mezinárodních kongresů a konferencí: eCAADe 2012 (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe), 2015 AESOP Congress in Prague (Association of European Schools of Planning) i jednorázovými konferencemi a workshopy na aktuální témata: Městský park (2007), Antidesign (2008), Design (2009), Stárnutí populace, nové trendy...(2012), Sídliště, jak dál? (2014).
 • pořádáním mezinárodní soutěže „O nejlepší urbanistický projekt", která má již dvacetiletou tradici a je vypisována pro studenty z evropských škol architektury a studentskou soutěží „Olověný Dušan" pořádanou Spolkem posluchačů architektury také již od roku 1992.
 • vydáváním fakultního časopisu ALFA, který každý měsíc informuje o dění na škole a generuje kritickou debatu uvnitř fakulty a Ročenkou FA shrnující práce všech ústavů a ateliérů za akademický rok.
 • vlastní vydavatelskou činností fakulty, spoluprací s nakladatelstvími, zaměřujícími se na architekturu a kulturu (Kant, Torst a další) a spoluprací se Zlatým řezem, jediným českým architektonickým časopisem, zařazeným do seznamu recenzovaných časopisů ČR.
 • výzkumem spolehlivosti nosných konstrukcí historických staveb, při němž fakulta spolupracuje nejen s  Kloknerovým ústavem ČVUT, Fakultou stavební ČVUT, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a Národním památkovým ústavem, ale i s Department of Architecture, Massachussetts Institute of Technology, Boston-Cambridge, USA a s Centre d´Histoire des Sciences et des Techniques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paříž, Francie.

Ve světě jsme unikátní

 • Výzkumným centrem průmyslového dědictví (VCPD), které je jediné pracoviště v ČR, kde se soustavně rozvíjí výzkumná činnost a soustřeďují výsledky bádání o průmyslových památkách v unikátním Registru průmyslových památek ČR.
 • Institutem intermédií (IIM), který je sdíleným pracovištěm ČVUT a AMU a vytváří platformu pro mezinárodní spolupráci studentů a pedagogů technických a uměleckých oborů.
 • výzkumem v oblasti aktuálních tendencí v plánování a rozvoji měst, jehož výstupem je platforma Inventura urbanismu (2010-2015), která v posledních dvou letech intenzivně spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Jsme členy

 • European association for architectural education (EAAE)
 • Association of European Schools of Planning (AESOP)
 • Arbeitskreis für Hausforschunge. V.

Na co jsme pyšní

 • emeritního děkana Fakulty architektury Ladislava Lábuse, který získal Cenu Ministerstva kultury ČR v oblasti architektury za rok 2014.
 • pedagogický sbor, složený ze špičkových architektů, urbanistů a designérů, kteří jsou známi a oceňováni za svá díla, realizace, projekty a publikace v ČR i v zahraničí.
 • studenty, jejichž projekty nezůstávají jen na papíře:  energeticky soběstačný dům AIR House funguje jako informační centrum ČVUT v Dejvicích, model paralelního membránového města Urbo Kune studentů ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína inspiroval Miloše Urbana pro jeho nový román nebo Laboratoř ticha, interaktivní expozice pro národní pavilon České republiky na EXPO 2015 v Miláně, kterou navrhli studenti David Sivý a Jan Tůma a na národní pavilon České republiky na EXPO 2020 do Dubaje od studentů Jana Tůmy a Jindřicha Ráftla.
 • Novou budovu ČVUT, jež je od 1. února 2011 v užívání Fakulty architektury, která je nesporně nejmodernější budovou pro výuku architektury v ČR a navrhla ji architektka Alena Šrámková.
 • výzkum teorie a dějin architektury, jehož výsledkem jsou knižní díla, která sledují architekturu jako excelentní umělecko-technický výkon a zkoumají jeho historii, zabývají se každodenní architekturou nebo jsou monografiemi architektonických osobností a přehledovými díly o klíčových obdobích domácí architektury.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská