Banner

Bleskovky

VíceRSS

11. 2. 2016
12.48

Pro zájemce o studijní pobyt v německy mluvících zemích je od 1. března pořádán přípravný jazykový kurz.

11. 2. 2016
07.49

Do 25. února je možné žádat o stipendium prostřednictvím Fondu vzdělání Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

11. 2. 2016
05.54

21. koncert z cyklu Setkání s hudbou se koná 22. února od 18.30 hodin v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické na Karlově náměstí.