You are here

Statut ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 29. 1. 2020
Platnost od: 11. 3. 2020
Účinnost od: 11. 3. 2020

Historie změn:

Volební řád Akademického senátu ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Jednací řád Akademického senátu ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 19. 6. 2019
Platnost od: 5. 8. 2019
Účinnost od: 5. 8. 2019

Historie změn:

Vnitřní mzdový předpis ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 25. 9. 2019
Platnost od: 1. 10. 2019
Účinnost od: 1. 10. 2019

Historie změn:

Jednací řád Vědecké rady ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 30. 3. 2016
Platnost od: 20. 4. 2016
Účinnost od: 20. 4. 2016

Historie změn:

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT

Aktuální znění
Aktuální znění - SMART
Schváleno: 27. 11. 2019
Platnost od: 11. 3. 2020
Účinnost od: 11. 3. 2020

Historie změn:

Stipendijní řád ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 19. 6. 2019
Platnost od: 1. 8. 2019
Účinnost od: 1. 8. 2019

Historie změn:

Disciplinární řád pro studenty ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 30. 5. 2018
Platnost od: 19. 6. 2018
Účinnost od: 19. 6. 2018

Statut hostujícího profesora ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Statut emeritního profesora ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Ubytovací řád ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 19. 6. 2019
Platnost od: 5. 8. 2019
Účinnost od: 9. 9. 2019

Řád celoživotního vzdělávání ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Řád pro udělování titulu doctor honoris causa na ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Pravidla ČVUT pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání návrhů na založení právnických osob

Aktuální znění
Schváleno: 23. 10. 2002
Platnost od: 3. 12. 2002
Účinnost od: 18. 12. 2002

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 29. 11. 2017
Platnost od: 15. 12. 2017
Účinnost od: 15. 12. 2017

Etický kodex ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 25. 6. 2014
Platnost od: 6. 8. 2014
Účinnost od: 6. 8. 2014

Kolektivní smlouva ČVUT

Aktuální znění
Schváleno: 4. 9. 2020
Platnost od: 7. 9. 2020
Účinnost od: 7. 9. 2020

Historie změn:

Vlastník stránky: Lukáš Kos