Vnitřní předpisy - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Kompletní přehled všech vnitřních norem ČVUT, je pro zaměstnance ČVUT přístupný (a to i v dalších formátech) pouze na Inforeku (v sekci Interní legislativa); tím není dotčeno umístění vnitřních norem jednotlivých součástí způsobem na jednotlivých součástech obvyklým.

Statut ČVUT

Aktuální znění

Statut ČVUT v Praze (XII. úplné znění, účinnost od 9. 5. 2024)
Schváleno: 28. 2. 2024
Platnost od: 24. 4. 2024
Účinnost od: 9. 5. 2024

Historie změn

Volební řád Akademického senátu ČVUT

Aktuální znění

Volební řád Akademického senátu ČVUT v Praze (I. úplné znění, účinnost od 3.5.2024)
Schváleno: 28. 2. 2024
Platnost od: 3. 5. 2024
Účinnost od: 3. 5. 2024

Historie změn

Jednací řád Akademického senátu ČVUT

Aktuální znění

Jednací řád Akademického senátu ČVUT v Praze (II. úplné znění, účinnost od 25. 4. 2024)
Schváleno: 28. 2. 2024
Platnost od: 25. 4. 2024
Účinnost od: 25. 4. 2024

Historie změn

Vnitřní mzdový předpis ČVUT

Aktuální znění

Vnitřní mzdový předpis ČVUT

Schváleno: 25. 11. 2020
Platnost od: 7. 1. 2021
Účinnost od: 1. 4. 2021

Jednací řád Vědecké rady ČVUT

Aktuální znění

Jednací řád Vědecké rady ČVUT v Praze (IV. úplné znění, účinnost od 11. 1. 2022)
Schváleno: 24. 11. 2021
Platnost od: 11. 1. 2022
Účinnost od: 11. 1. 2022

Historie změn

Řád výběrového řízení ČVUT v Praze

Aktuální znění

Řád výběrového řízení ČVUT v Praze (účinnost od 24. 4. 2024)
Schváleno: 28. 2. 2024
Platnost od: 24. 4. 2024
Účinnost od: 24. 4. 2024

Příkaz rektora č. 02/2021
Doporučené postupy pro přijímání akademických a vědeckých pracovníků a při organizaci výběrových řízení na vedoucí pracovníky na ČVUT Účinnost od: 15. 2.2021

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT

Aktuální znění

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze (VIII. úplné znění, účinnost od 29. 10. 2022)
Schváleno: 21. 9. 2022
Platnost od: 14. 10. 2022
Účinnost od: 29. 10. 2022

Historie změn

Stipendijní řád ČVUT

Aktuální znění

Stipendijní řád ČVUT v Praze (VI. úplné znění, účinnost od 8. 7. 2022)
Schváleno: 23. 3. 2022
Platnost od: 8. 7. 2022
Účinnost od: 8. 7. 2022

Historie změn

Disciplinární řád pro studenty ČVUT

Aktuální znění

Disciplinární řád pro studenty ČVUT v Praze (účinnost od 10. 11. 2022)
Schváleno: 24. 11. 2021 a 15. 6. 2022
Platnost od: 10. 11. 2022
Účinnost od: 10. 11. 2022

Historie změn

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT

Aktuální znění

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností (I. Úplné znění, účinnost od 22.4.2022)
Schváleno: 13. 4. 2022
Platnost od: 22. 4. 2022
Účinnost od: 22. 4. 2022

Historie změn

Statut hostujícího profesora ČVUT

Aktuální znění

Statut hostujícího profesora ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Statut emeritního profesora ČVUT

Aktuální znění

Statut emeritního profesora ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Statut mimořádného profesora ČVUT

Aktuální znění

Statut mimořádného profesora ČVUT v Praze (účinnost od 5. 7. 2023)
Schváleno: 30. 11. 2022
Platnost od: 20. 6. 2023
Účinnost od: 5. 7. 2023

Ubytovací řád ČVUT

Aktuální znění

Ubytovací řád ČVUT v Praze (účinnost od 9. 9. 2019)
Schváleno: 19. 6. 2019
Platnost od: 5. 8. 2019
Účinnost od: 9. 9. 2019

Řád celoživotního vzdělávání ČVUT

Aktuální znění

Řád celoživotního vzdělávání ČVUT v Praze (účinnost od 31. 10. 2023)
Schváleno: 27. 9. 2023
Platnost od: 31. 10. 2023
Účinnost od: 31. 10. 2023

Řád pro udělování titulu doctor honoris causa na ČVUT

Aktuální znění

Řád pro udělování titulu doctor honoris causa na ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Pravidla ČVUT pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání návrhů na založení právnických osob

Aktuální znění

Pravidla ČVUT pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů (účinnost od 18. 12. 2002)
Schváleno: 23. 10. 2002
Platnost od: 3. 12. 2002
Účinnost od: 18. 12. 2002

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT

Aktuální znění

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT (I. úplné znění, účinnost od 22. 4. 2022)
Schváleno: 23. 2. 2022
Platnost od: 22. 4. 2022
Účinnost od: 22. 4. 2022

Historie změn

Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT

Aktuální znění

Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT v Praze (I. úplné znění, účinnost od 5. 7. 2023)
Schváleno: 14. 2. 2022
Platnost od: 20. 6. 2023
Účinnost od: 5. 7. 2023

Historie změn

Etický kodex ČVUT

Aktuální znění

Etický kodex ČVUT v Praze (účinnost od 7. 5. 2022)
Schváleno: 23. 2. 2022
Platnost od: 22. 4 2022
Účinnost od: 7. 5 . 2022

Kariérní řád ČVUT

Aktuální znění

Kariérní řád ČVUT v Praze (účinnost od 1. 4. 2021)
Schváleno: 25. 11. 2020
Platnost od: 7. 1. 2021
Účinnost od: 1. 4. 2021

Akreditační řád ČVUT

Aktuální znění

Akreditační řád ČVUT v Praze (účinnost od 7. 1. 2021)
Schváleno: 4. 11. 2020
Platnost od: 7. 1. 2021
Účinnost od: 7. 1. 2021

Hodnocení kvality studijních programů ČVUT v Praze

Aktuální znění

Hodnocení kvality studijních programů (účinnost od 22. 4. 2022)
Schváleno: 13. 4. 2022
Platnost od: 22. 4. 2022
Účinnost od: 22. 4 .2022

Vlastník stránky: Ivo Drážný