Vnitřní předpisy - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Kompletní přehled všech vnitřních norem ČVUT, je pro zaměstnance ČVUT přístupný (a to i v dalších formátech) pouze na Inforeku (v sekci Interní legislativa); tím není dotčeno umístění vnitřních norem jednotlivých součástí způsobem na jednotlivých součástech obvyklým.

Statut ČVUT

Aktuální znění

Statut ČVUT v Praze (VIII. úplné znění, účinnost od 7. 1. 2021)
Schváleno: 4. 11. 2020
Platnost od: 7. 1. 2021
Účinnost od: 7. 1. 2021

Historie změn

Volební řád Akademického senátu ČVUT

Aktuální znění

Volební řád Akademického senátu ČVUT v Praze (účinnost od 1. 11. 2020)
Schváleno: 17. 6. 2020
Platnost od: 21. 10. 2020
Účinnost od: 1. 11. 2020

Jednací řád Akademického senátu ČVUT

Aktuální znění

Jednací řád Akademického senátu ČVUT v Praze (účinnost od 1. 11. 2020)
Schváleno: 17. 6. 2020
Platnost od: 21. 10. 2020
Účinnost od: 1. 11. 2020

Vnitřní mzdový předpis ČVUT

Aktuální znění

Vnitřní mzdový předpis ČVUT

Schváleno: 25. 11. 2020
Platnost od: 7. 1. 2021
Účinnost od: 1. 4. 2021

Jednací řád Vědecké rady ČVUT

Aktuální znění

Jednací řád Vědecké rady ČVUT v Praze (III. úplné znění, účinnost od 7. 1. 2021)
Schváleno: 16. 12. 2020
Platnost od: 7. 1. 2021
Účinnost od: 7. 1. 2021

Historie změn

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ČVUT

Aktuální znění

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Příkaz rektora č. 02/2021
Doporučené postupy pro přijímání akademických a vědeckých pracovníků a při organizaci výběrových řízení na vedoucí pracovníky na ČVUT Účinnost od: 15. 2.2021

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT

Aktuální znění

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze (IV. úplné znění, účinnost od 20. 9. 2021)
Schváleno: 5. 5. 2021
Platnost od: 24. 8. 2021
Účinnost od: 20. 9. 2021

Historie změn

Stipendijní řád ČVUT

Aktuální znění

Stipendijní řád ČVUT v Praze (IV. úplné znění , účinnost od 1. 4. 2021)
Schváleno: 27. 1. 2021
Platnost od: 1. 4. 2021
Účinnost od: 1. 4. 2021

Historie změn

Disciplinární řád pro studenty ČVUT

Aktuální znění

Disciplinární řád pro studenty ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT

Aktuální znění

Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností (účinnost od 19. 6. 2018)
Schváleno: 30. 5. 2018
Platnost od: 19. 6. 2018
Účinnost od: 19. 6. 2018

Statut hostujícího profesora ČVUT

Aktuální znění

Statut hostujícího profesora ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Statut emeritního profesora ČVUT

Aktuální znění

Statut emeritního profesora ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Ubytovací řád ČVUT

Aktuální znění

Ubytovací řád ČVUT v Praze (účinnost od 9. 9. 2019)
Schváleno: 19. 6. 2019
Platnost od: 5. 8. 2019
Účinnost od: 9. 9. 2019

Řád celoživotního vzdělávání ČVUT

Aktuální znění

Řád celoživotního vzdělávání ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Řád pro udělování titulu doctor honoris causa na ČVUT

Aktuální znění

Řád pro udělování titulu doctor honoris causa na ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Pravidla ČVUT pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob a projednávání návrhů na založení právnických osob

Aktuální znění

Pravidla ČVUT pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů (účinnost od 18. 12. 2002)
Schváleno: 23. 10. 2002
Platnost od: 3. 12. 2002
Účinnost od: 18. 12. 2002

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT

Aktuální znění

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT v Praze (účinnost od 1. 9. 2017)
Schváleno: 28. 6. 2017
Platnost od: 1. 9. 2017
Účinnost od: 1. 9. 2017

Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT

Aktuální znění

Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT v Praze (účinnost od 8. 9. 2021)
Schváleno: 5. 5. 2021
Platnost od: 24. 8. 2021
Účinnost od: 8. 9. 2021

Etický kodex ČVUT

Aktuální znění

Etický kodex ČVUT v Praze (účinnost od 6. 8. 2014)
Schváleno: 25. 6. 2014
Platnost od: 6. 8. 2014
Účinnost od: 6. 8. 2014

Kariérní řád ČVUT

Aktuální znění

Kariérní řád ČVUT v Praze (účinnost od 1. 4. 2021)
Schváleno: 25. 11. 2020
Platnost od: 7. 1. 2021
Účinnost od: 1. 4. 2021

Akreditační řád ČVUT

Aktuální znění

Akreditační řád ČVUT v Praze (účinnost od 7. 1. 2021)
Schváleno: 4. 11. 2020
Platnost od: 7. 1. 2021
Účinnost od: 7. 1. 2021

Vlastník stránky: Lukáš Kos