Ústav tělesné výchovy a sportu - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Hlavní oblasti naší činnosti

 • Zajištění všech forem pravidelné semestrální výuky TV na fakultách ČVUT.
 • Zajištění a organizace zimních a letních výcvikových kurzů v ČR i zahraničí.
 • Organizace jednorázových sportovních akcí pro studenty a zaměstnance.
 • Zajištění sportovní reprezentace ČVUT na sportovních přeborech VŠ v ČR, Českých akademických hrách (ČAH), mezinárodních sportovních akcích.
 • Zajištění programu Univerzity třetího věku.
 • Řešení rozvojových programů a výzkumných úkolů v oblasti tělesné výchovy a sportu.
 • Správa a provozování tělovýchovných zařízení ČVUT: sportovních hal, víceúčelových tělocvičen, posiloven, tělocvičny pro úpolové sporty, lezecké stěny, lukostřelecké střelnice, herny stolního tenisu, tenisových kurtů s umělým povrchem a nafukovací halou v zimním období.

V ČR jsme unikátní

 • rozsahem výuky – týdně učíme 9 000 studentů.
 • nabídkou cca 40 různých pohybových aktivit.
 • pořádáním sportovních akcí celorepublikového významu: České akademické hry, akademická mistrovství, Běh 17. listopadu, Univerzitní liga ve fl orbalu apod.

Ve světě jsme unikátní

 • pořádáním letních a zimních tělovýchovných kurzů zaměřených zejména na sporty a pobyt v přírodě.
 • V letních měsících jsou v nabídce hlavně kurzy vodácké, windsurfingové, cyklistické, turistické, tenisové, jízdy na koních a všeobecné (míčové hry, friesbee, lukostřelba, plavání, softbal atd.).
 • V zimních měsících nabízíme studentům výuku sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a snow boardingu.

Jsme členy:

 • České asociace univerzitního sportu

Reprezentujeme ČVUT

ÚTVS je hlavním garantem sportovní reprezentace ČVUT. Pod vedením našich učitelů dosahují studentské sportovní týmy i jednotlivci na medailová umístění jak na českých, tak na mezinárodních akcích – ČAH, SellGames, EuroMilano.

ÚTVS každoročně vyhlašuje pod záštitou rektora ČVUT soutěž o nejlepší sportovce ČVUT. Ocenění studenti získají sportovní stipendia.

Do budoucna chystáme

 • Výstavbu kurtů pro plážový volejbal a fotbal.
 • Rozšíření výuky o žádané moderní sporty.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská