Česká technika – nakladatelství ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Jsme pyšní na

  • produktivitu – za více než 50 let jsme vydali přes 11 800 odborných titulů, tedy průměrně 200 převážně technicky zaměřených odborných textů ročně.
  • Pražskou techniku – podařilo se nám vytvořit profesionální zpravodajský časopis s vysokou úrovní jak redakčního, tak grafického zpracování a s vysokou informační hodnotou.
  • TecniCall – redakčním a grafickým zpracováním časopisu zaměřeného na přenos vědy do praxe přispíváme k profesionální prezentaci úspěšných vědecko-výzkumných aktivit a k rozšiřování spolupráce s firmami.

V ČR jsme unikátní

  • největším počtem vydaných titulů – patříme mezi TOP 5 nakladatelství.
  • poskytnutím komplexních služeb univerzitě: redakčním a grafickým zpracováním produkce, zajištěním tisku a prodejem ve vlastním univerzitním knihkupectví i prostřednictvím internetového obchodu.

Jsme členem

  • Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Do budoucna chystáme

Rozšíření vydavatelských aktivit i o elektronické publikování učebních textů. Výrazné rozšíření nabídky učebních textů (především v angličtině) a další odborné literatury z produkce zahraničních vydavatelů v Univerzitním knihkupectví odborné literatury v prostorách Národní technické knihovny.

Vlastník stránky: Ilona Chalupská