Udržitelnost - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Udržitelnost je pojem, který hýbe emocemi ve všech společenských kruzích. Aby nezapadlo, nemělo by být pouze heslem, ale stát se životním stylem a závazkem k budoucnosti naší planety. Co vlastně znamená? A je potřeba řešit tuto problematiku na univerzitách?

Změna klimatu, socioekonomických vazeb, ale i tenčící se zásoby nerostných surovin nás nutí ke změnám v chování i přemýšlení. Univerzity nabízejí nejvyšší možné vzdělání a prostor pro inovace a výzkum. Měly by tedy hrát klíčovou roli při výuce a vývoji v oblasti technologií reagující na globální výzvy. Zapojení prvků udržitelnosti do výuky napříč obory posiluje celoplošně myšlení zaměřené na společenskou odpovědnost. Studenti tak budou připraveni ve svém zaměstnání řešit aktuální výzvy.

Univerzita usiluje o to být dobrým příkladem. Přijetím udržitelných postupů do svého provozu ukazuje přínosy svým studentům a zaměstnancům, ale také celospolečensky inspiruje.

V loňském roce se ČVUT zapojilo do Evropského týdne udržitelnosti (ETUR) pomocí dotazníku, který byl rozeslán na všechny součásti. Více než 84 % respondentů z řad studentů (a 85 % z řad zaměstnanců) považuje za důležité, aby se univerzita v udržitelnosti angažovala.

V letech 2022 a 2023 bylo ČVUT zapojeno do meziuniverzitního projektu Unilead I a II. Výsledkem spolupráce 24 českých univerzit je sada doporučení v klíčových oblastech udržitelnosti na univerzitách a nástroje pro tvorbu vlastních strategií. V rámci těchto projektů vznikla i jedinečná síť kontaktů, většina univerzit se rozhodla i nadále scházet a inspirovat.

ČVUT v roce 2024 zřídilo Kancelář udržitelnosti, jejím vedením byla prorektorkou Kramaříkovou pověřena Kateřina Klepačová .

K čemu je kancelář udržitelnosti na univerzitě?

Jsme tým odborníků a nadšenců, kteří se angažují v propagaci a implementaci udržitelných praktik na naší univerzitě. Kancelář udržitelnosti slouží jako centrum pro inovativní myšlenky, projekty a akce, které směřují k posílení udržitelného rozvoje na všech úrovních univerzitního prostředí. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se vzdělávání, výzkum a správa spojují k dosažení společného cíle: budovat lepší a udržitelnější budoucnost pro naši univerzitní komunitu a celou společnost. Naše práce se zaměřuje na různorodé oblasti udržitelnosti, včetně snižování emisí skleníkových plynů, efektivního využívání zdrojů, podpory sociální spravedlnosti a zapojení studentů, zaměstnanců a širší veřejnosti do procesu transformace k udržitelnějšímu životnímu stylu.

Podrobné informace na udrzitelnost.cvut.cz.

 

Máte nápad jak podpořit udržitelnost na ČVUT? Chcete se zapojit? Ozvěte se nám!

Picture

Kateřina Klepačová

Vedoucí kanceláře, koordinátorka, výzkumná pracovnice v ČVUT UCEEB
katerina.klepacova@cvut.cz

Picture

Barbora Hejtmánková

Koordinátorka, výzkumná pracovnice v ČVUT UCEEB
barbora.hejtmankova@cvut.cz

Vlastník stránky: Ilona Chalupská