Fakulta strojní - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

 • udržením holistického přístupu ke strojním konstrukcím v intencích integrovaného inženýrství. Zejména se to týká výrobních strojů, automobilů a jejich moderních pohonů. Vyhodnocení virtuální reality a experimentů umožňuje dosáhnout výborných výkonových, ekonomických a environmentálních vlastností.
 • výzkumem obráběcích strojů. Vznikají nové koncepce obráběcích strojů s vyššími užitnými vlastnostmi a s vyšší konkurenceschopností. Výsledky jsou aplikovány u českých i zahraničních výrobců obráběcích strojů.
 • integrací a rozvojem činností a aktivit souvisejících s počítačovou simulací včetně schopností spojovat vlastní i komerční simulační programy pro nekonvenční zařízení. Ve spolupráci s průmyslovou sférou jsme rozšířili a modernizovali výuku některých předmětů a řešené diplomové práce našich studentů nyní mají špičkovou SW podporu.
 • v oblasti biomechaniky. V Laboratoři biomechaniky člověka je prováděn výzkum pohybu, tkání, kardiovaskulárního systému a návrh a testování kloubní náhrady a implantátů.
 • historií vyučovaných strojních oborů. Jsme nejstarší strojní fakulta v ČR, která nabízí všechny strojírenské studijní obory.

Ve světě jsme unikátní

 • schopností konstruovat, modelovat a optimalizovat zařízení pro tří- až pětinásobné zvyšování výkonu spalovacích motorů, a to i bez použití klasických turbodmychadel pomocí tlakového výměníku. Výsledky jsou realizovány u prestižních západoevropských výrobců motorů.
 • sestrojením obráběcího stroje nové generace TriJoint na ústavu mechaniky.
 • experimenty s obráběcím strojem LM-2, jehož tři řízené osy jsou poháněny lineárními motory s odpruženými sekundárními díly. Stroj slouží pro výzkum vlastností rychle pracujících strojů.
 • výzkumem v oblasti paralelní kinematiky, zahrnující redundantní paralelní sférický mechanismus HexaSphere, umožňující u naklápěcí hlavy obráběcího stroje velký rozsah pohybů při velké tuhosti a dynamice.
 • vývojem letounu Skyleader 100, umožňující variabilitu prvků konstrukce dle individuálních požadavků.

Do budoucna chystáme

 • rozšiřování další účasti fakulty na výzkumných základnách.
 • pokračování v inovaci učeben založených na využití všech moderních technologií výuky

Jsme členy

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPCR)
 • Society for the Advancement of Materials and Process Engineering (SAMPE)
 • The International Federation of Automotive Engineering Societies (FISITA)
 • International Federation of Automatic Control (IFAC)
 • European Automotive Research Partners Association (EARPA)
 • Society of Automotive Engineers International (SAE)
 • The International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS)
 • American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning (ASHREA)

Na co jsme pyšní

 • řadu našich nově vzniklých center kompetencí navazujících na špičkové vědecké výsledky našich výzkumných pracovišť, které dosáhly světového renomé, např. Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, Centrum kompetence pro strojírenskou výrobní techniku, Centrum kompetence pokročilých technologií pro výrobu tepla a elektřiny, atd.
 • centra aplikovaného výzkumu zahrnující Vědecko-technický park Roztoky a Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů (ICDAM).
 • zavedený model komplexního strukturovaného studia zajišťující kvalitu absolventů a jejich skvělé postavení na trhu práce.
 • objem aplikovaného výzkumu naší fakulty – JSME NA ŠPICI.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská