Fakulta strojní - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

 • udržením celostního přístupu ke strojním konstrukcím v intencích integrovaného inženýrství. Zejména se to týká výrobních strojů, automobilů a jejich moderních pohonů. Vyhodnocení virtuální reality a experimentů umožňuje dosáhnout výborných výkonových, ekonomických a environmentálních vlastností.
 • výzkumem obráběcích strojů. Vyvíjíme nové koncepce obráběcích strojů, např. patentovaný princip vícevřetenových soustruhů se zvýšením produktivity o 75 % nebo aplikaci mechatronické tuhosti na bázi lanových struktur pro portálové obráběcí stroje.
 • integrací a rozvojem činností a aktivit souvisejících s počítačovou simulací včetně schopností spojovat vlastní i komerční simulační programy pro nekonvenční zařízení. Ve spolupráci s průmyslovou sférou jsme rozšířili a modernizovali výuku některých předmětů a řešené diplomové práce našich studentů nyní mají špičkovou SW podporu.
 • v oblasti biomechaniky. Provádíme výzkum a vývoj náhrad všech velkých kloubů ve spolupráci s klinickou praxí, spolupracujeme při zavádění implantátů, testování materiálů pro 3D tisk z biokompatibilních titanových slitin.
 • historií vyučovaných strojních oborů. Jsme nejstarší strojní fakulta v ČR, která nabízí všechny strojírenské studijní obory.

Ve světě jsme unikátní

 • centrem mezinárodní excelence zabývající se jedinečným problémově orientovaným interdisciplinárním výzkumem v oblasti letectví a kosmických věd, s názvem Centrum leteckého a kosmického výzkumu. Centrum bylo založené v roce 2016, sdružuje aktivity, dlouholeté zkušenosti a pokročilou infrastrukturu v oblasti leteckého a kosmického výzkumu na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Pracovníci zapojení do činnosti centra jsou uznávanými odborníky v oblasti mechaniky  kontinua, leteckého výzkumu a počítačových simulací, aktivně spolupracují s ústavy Fakulty strojní ČVUT v Praze
 • vyvíjíme účinné řešení ke snížení emisí spalovacích motorů. Jedním z řešení je přimíchávání plynů do palivové směsi, například zemního plynu, propan-butanu, vodíku nebo jejich kombinace. Druhým řešením je zapalování chudých směsí v zážehových motorech ve vyplachované předkomůrce a následné zrychlené spalování směsi.
 • realizujeme výzkum v oblasti záchytu CO2 ze spalovacích procesů (CCS-carbon capture and storage) s využitím biomasy (Bio-CCS), resp. využití zachyceného CO2 z tohoto procesu (Bio-CCU). Výzkum je specificky zaměřen na oxy-fuel - spalování různých druhů biopaliv ve fluidní vrstvě, které se z pohledu nových zařízení jeví jako nejperspektivnější, a na celý technologický řetězec s ním spojený, včetně výroby kyslíku. Dalším klíčovým výzkumným směrem je oxy-zplyňování biomasy s minimalizací produkce CO2 a třetím klíčovým směrem jsou technologie využití zachyceného CO2 z oxy-fuel spalování pro výrobu kapalných biopaliv.
 • stojíme za vznikem technologie S.A.W.E.R., která získala prestižní ocenění za nejlepší technologický projekt v rámci světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji. Za jediný den získá toto zařízení ze suchého pouštního vzduchu kolem 1 000 litrů vody, která se po mineralizaci mění na vodu pitnou. Kontejnerové zařízení je naprosto autonomní, zdrojem energie jsou fotovoltaicko-tepelné solární kolektory a systém dotvářejí prostředky akumulace elektřiny, tepla a chladu. Zařízení S.A.W.E.R. navíc doplňuje originální Biofaktor Botanického ústavu AV ČR s postupy pro kultivaci písečné zeminy, zavlažování a výživu užitkových rostlin v poušti.
 • podílíme se na mnoha zajímavých technických řešeních v rámci CERN. Spolupracujeme hlavně s částí detektoru SCT (SemiConductor Tracker) a Pixelovou částí vnitřního detektoru. Několik studentů se v průběhu minulých let během svých pobytů v CERNu účastnilo různých činností v rámci vývoje, zkoušení i údržby detektoru. Velká část této spolupráce se týká chlazení detektoru.

Do budoucna chystáme

 • rozšiřování další účasti fakulty na výzkumných základnách.
 • pokračování v inovaci učeben založených na využití všech moderních technologií výuky

Jsme členy

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPCR)
 • Society for the Advancement of Materials and Process Engineering (SAMPE)
 • The International Federation of Automotive Engineering Societies (FISITA)
 • International Federation of Automatic Control (IFAC)
 • European Automotive Research Partners Association (EARPA)
 • Society of Automotive Engineers International (SAE)
 • The International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS)
 • American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning (ASHREA)

Na co jsme pyšní

 • řadu našich nově vzniklých center kompetencí navazujících na špičkové vědecké výsledky našich výzkumných pracovišť, které dosáhly světového renomé, např. Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, Centrum kompetence pro strojírenskou výrobní techniku, Centrum kompetence pokročilých technologií pro výrobu tepla a elektřiny, atd.
 • centra aplikovaného výzkumu zahrnující Vědecko-technický park Roztoky a Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů (ICDAM).
 • zavedený model komplexního strukturovaného studia zajišťující kvalitu absolventů a jejich skvělé postavení na trhu práce.
 • objem aplikovaného výzkumu naší fakulty – JSME NA ŠPICI.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská