Fakulta informačních technologií - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

 • výzkumem robotů navigovaných stereoskopickou kamerou, kteří sledují člověka nebo před ním utíkají. Robot může být řízen pro pojíždění různými směry a pro otáčení pouhým gestem ruky.
 • svým pracovištěm pro forenzní analýzu důkazních materiálů digitální povahy.
 • výzkumem robotických hraček vhodných jako periferie pro hlasovou komunikaci mezi člověkem a počítačem, s kterými si můžete hrát, přečtou vám SMS nebo e-mailové zprávy, vzbudí vás ráno místo budíku a během dne vám třeba připomenou, že máte jít na nákup.
 • výzkumem metod automatizace procesu vytěžování znalostí z dat.
 • výzkumem v oblasti návrhu zařízení odolných proti útokům a lámání šifer používaných na běžných čipových kartách
 • výzkumem masivně paralelních algoritmů určených pro počítače se statisíci procesory.
 • tím, že pro výuku číslicového návrhu jsme jako první začali používat stavebnice s programovatelnými hradlovými poli (FPGA).

Ve světě jsme unikátní

 • vytvořením unikátní knihovny kompresních algoritmů a jednotného testovacího prostředí pro výzkum vlastností kompresních algoritmů.
 • návrhem a modelováním vysoce spolehlivých a samotestovatelných číslicových VLSI obvodů.
 • znalostmi metod efektivně implementovat neuronové sítě na čipech a hradlových polích s využitím lineárně aproximovaných funkcí.

Do budoucna chystáme

 • zřízení laboratoře znalostního inženýrství a laboratoře programování mobilních zařízení.

Jsme členy

 • Informatics Europe – asociace evropských fakult informatiky

Naši akademičtí pracovníci jsou členy

 • International Association for Cryptographic Research
 • EUROMICRO (board of directors – zástupce pro ČR)
 • The Institute of Electrical and Electronics Engineers

Na co jsme pyšní

 • laboratoř pro výzkum bezpečnostních aspektů čipových karet.
 • paralelní výpočetní server COPACOBANA, který se skládá až ze 120 programovatelných hradlových polí (FPGA).
 • síťovou multimediální laboratoř SAGElab vybudovanou ve spolupráci s Cesnetem a FEL.
 • centrum pro konceptuální modelování.
 • pořádání významných konferencí.
  Každoročně The Prague Stringology Conference – vědecká konference z oblastí stringologie, překladačů, komprese dat, arbologie a konečných automatů; v programovém výboru působí zástupci všech kontinentů.
  V roce 2010 European Computer Science Summit – každoroční konference asociace informatických fakult Informatics Europe.
  V roce 2012 TOOLS – největší evropská konference o technologiích objektového programování a LinuxDays – největší česká konference pro vývojáře a příznivce open-source software.
  V roce 2013 ARCS – nejvýznamější evropská vědecká konference o počítačových architekturách a operačních systémech a LAW FIT – setkání významných osobností z oblasti jak práva, tak informačních technologií v České republice a jejich diskuse nad aktuálními problémy práva a informatiky.
 • laboratoř 3D tisku.
 • Laboratoř etického hackování (HackingLab).
 • Laboratoř inteligentních vestavných systémů (LIVS).
 • pořádání jedinečného kurzu programování pro vybrané středoškoláky Introduction to Computer Science ve spolupráci se Stanford University.
Vlastník stránky: Andrea Vondráková