Proč studovat na ČVUT? - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

ČVUT bylo založeno roku 1707 a patří k největším a nejstarším technickým univerzitám ve světě. Na našich fakultách a vysokoškolských ústavech studuje přes 17 800 studentů.

Proč si vybrat ke studiu právě ČVUT v Praze?

 • Jsme moderní vysoká škola s více než 300 letou tradicí.
 • ČVUT je hodnoceno nejvyšším stupněm A (podle výsledků Metodiky 2017 schválených Radou pro výzkum, vývoj a inovace).
 • Patříme mezi 25 procent nejlépe hodnocených univerzit a v žebříčku QS World University Rankings 2022, který hodnotil 1673 univerzit z 93 zemí, jsme se umístili na celkovém 403. místě. Do první čtvrtiny se z České republiky spolu s ČVUT dostala pouze Univerzita Karlova a VŠCHT.
 • Jsme součástí konsorcia prestižních technických univerzit EuroTeQ.
 • Nabízíme 227 studijních programů žádaných ve 21. století, z toho je 94 v cizím jazyce a 18 navazujících magisterských double degree, které v současnosti navštěvuje 145 studentů. 
 • ČVUT je značka, která má zvuk doma i v zahraničí.
 • Během studia mohou naši studenti vycestovat na prestižní zahraniční univerzity, máme uzavřené smlouvy s více než 300 partnerskými školami.
 • Učíme budoucí inženýry logicky i kreativně myslet.
 • V průběhu studia spolupracují s našimi studenty velké firmy a společnosti (například Škoda Auto, Siemens, ČEZ).
 • Titul z ČVUT něco znamená a je známkou kvality.
 • Máme špičkově vybavené laboratoře, kde probíhá výuka nebo kde studenti mohou zpracovávat své závěrečné práce.
 • Studium na technice není jenom pro kluky.
 • Nejsme jen v Praze, ale některé naše fakulty sídlí i na Kladně a v Děčíně.
 • Samozřejmostí pro mimopražské studenty je ubytování na kolejích, vždy se zajištěním stravování - menzou uvnitř areálu kolejí.
 • Motivovaní a pilní studenti jsou odměňováni prospěchovými či účelovými stipendii.
 • Naši absolventi mají dobrou uplatnitelnost na trhu práce a odpovídající finanční ohodnocení.

Nejstaršími fakultami jsou fakulty stavebnístrojníelektrotechnická a jaderná a fyzikálně inženýrská. Následovala fakulta architektury a dopravní a nejmladšími fakultami jsou fakulty biomedicínského inženýrství a informačních technologií. Studovat můžete i na Masarykově ústavu vyšších studií nebo Kloknerově ústavu.

Podmínky přijímacího řízení si stanovuje každá fakulta nebo součást ČVUT sama. Součástí přijímacího řízení je většinou přijímací zkouška ve formě písemného testu. Na některých fakultách může být také předepsaná talentová zkouška. Pokud máte dobrý prospěch na střední škole nebo jste se účastnili středoškolských olympiád nebo jiných odborných aktivit, určitě si pečlivě přečtěte podmínky přijímacího řízení – může se stát, že splňujete podmínky pro prominutí přijímací zkoušky.

Zájemci o studium v cizím jazyce mohou studovat některé studijní programy/obory v angličtině.

Všem našim studentům nabízíme možnost v rámci daného studijního programu/oboru studovat v Evropě i ve světě, aniž by bylo nutné prodlužovat studium.

Do světa se můžete podívat i opakovaně. Každý student doktorského studia vyjede minimálně na 1 měsíc do zahraničí.

Pro studenty s hendikepem je možná úprava studijního prostředí a průběhu studia podle jejich specifických potřeb. Servis pro studenty a uchazeče s hendikepem zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami (ELSA).   

ČVUT je držitelem prestižního ocenění Diploma Supplement Label, což znamená, že všichni naši absolventi automaticky a bezplatně získají dodatek k diplomu v česko-anglické jazykové mutaci.

Během studia se můžete zúčastnit a zapojit se do celé řady aktivit Studentské unie ČVUT, soutěží, akcí nebo seminářů a speciálních odborných přednášek vedených známými osobnostmi a hosty. Sledujte kalendář akcí.

Vlastník stránky: Najah Torbová