You are here

  • Jsme nejstarší civilní technická univerzita v Evropě. ČVUT bylo založeno roku 1707.
  • Na našich fakultách studuje přes 21500 studentů.
  • Nabízíme více než 400 studijních oborů v rámci 180 studijních programů.
  • V roce 2016 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4 200 světových univerzit, ve skupině univerzit na 501.–550. místě.
  • U nás můžeš odjet studovat na několik semestrů do zahraničí.
  • Naši absolventi nemají problém s hledáním práce.

Nejstaršími fakultami jsou fakulty stavební, strojní, elektrotechnická a jaderná a fyzikálně inženýrská. Následovala fakulta architektury a dopravní a nejmladšími fakultami jsou fakulty biomedicínského inženýrství a informačních technologií. Studovat můžeš i na Masarykově ústavu vyšších studií nebo Kloknerově ústavu.

Podmínky přijímacího řízení si stanovuje každá fakulta nebo součást ČVUT sama. Součástí přijímacího řízení je většinou přijímací zkouška ve formě písemného testu. Na některých fakultách může být také předepsaná talentová zkouška. Pokud máš dobrý prospěch na střední škole nebo ses účastnil středoškolských olympiád nebo jiných odborných aktivit, určitě si pečlivě přečti podmínky přijímacího řízení – může se stát, že splňuješ podmínky pro prominutí přijímací zkoušky.

Pro zájemce o studium v cizím jazyce nabízíme možnost studovat některé studijní programy/obory v angličtině.

Všem našim studentům nabízíme možnost v rámci daného studijního programu/oboru studovat v Evropě i ve světě, aniž by bylo nutné prodlužovat studium. Do světa se můžeš podívat i opakovaně. Každý student magisterského studia by měl absolvovat alespoň 1 semestr studia v zahraničí.

Studentům s hendikepem nabízíme možnost úpravy studijního prostředí a průběhu studia podle jejich specifických potřeb. Servis pro studenty a uchazeče s hendikepem zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami (ELSA).

Během studia se můžeš zúčastnit celé řady studentských akcí, soutěží nebo speciálních odborných přednášek, seminářů či konzultací vedených známými osobnostmi a hosty.

ČVUT je držitelem prestižního ocenění Diploma Supplement Label, což znamená, že všichni naši absolventi automaticky a bezplatně získají dodatek k diplomu v česko-anglické jazykové mutaci.

Vlastník stránky: Dana Dubnová