Zahraniční spolupráce - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Posláním oddělení zahraničních vztahů je přispět k tomu, aby se ČVUT stalo mezinárodně uznávanou institucí. Toho chce dosáhnout pomocí podpory širokého rozsahu studia v zahraničí a výukou v angličtině na škole, uznávanými výsledky vědy a výzkumu a rovněž aktivní účastí v mezinárodních sítích a organizacích. Mezinárodní dimenze se postupně stává běžným standardem každodenní práce fakult, kateder, výzkumných týmů a rozdíly mezi národním a mezinárodním se stávají méně zřetelnými a méně výraznými. Hlavním partnerem oddělení zahraničních styků je několikrát oceněný International Student Club (ISC).

Picture

Nabízíme studentům široký rozsah možností studia na předních zahraničních univerzitách v rámci EU, v Severní a Jižní Americe a v Asii. Studenti a akademický sbor přijímají vzrůstající počet zahraničních návštěv a rovněž intenzivně cestují do zahraničí, a to čím dál víc i bez zprostředkování oddělením zahraničních styků. Rozdíly mezi národní a mezinárodní dimenzí se stávají čím dál méně zřetelnými.

Na co jsme pyšní?

  • Na dobrou pověst našich studentů vyjíždějících na výměnné studijní zahraniční pobyty na naše partnerské univerzity
  • Na rychlý rozvoj mezinárodního uvědomění a mezinárodní orientaci aktivit na celé univerzitě
  • Na významné úspěchy ISC při ČVUT v Praze
  • Na popularitu ČVUT u příchozích studentů ze zahraničí

Kontakt

Užitečné odkazy

Vlastník stránky: Oleg Fetisov