You are here

Název a adresa:

České vysoké učení technické v Praze
Zikova 1903/4
166 36 Praha 6
Česká republika

Telefonní ústředna:

+420 22435 1111

Fax (podatelna):

+420 224 353 600

Adresa datové schránky ČVUT v Praze:

p83j9ee

DIČ:

CZ68407700

IČ:

68407700

Kontakty na zaměstnance:

https://usermap.cvut.cz/

Organizační struktura a pracoviště:

https://usermap.cvut.cz/search/department

Vlastník stránky: Andrea Vondráková