Fakulta elektrotechnická - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

 • rozsahem a množstvím studijních oborů.
 • pevným propojením informatiky s výukou elektrotechniky a elektroniky.
 • nabídkou programů typu double degree, joint degree (možnost získat společný nebo další diplom s partnerskou zahraniční univerzitou).
 • možností souběžně studovat i pedagogické zaměření pro technické školy.
 • možnostmi studia v zahraničí. Již během studia může student absolvovat 1–2 semestry na některé naší partnerské zahraniční škole.
 • nabídkou individuálních studijních programů talentovaným studentům i nového výběrového studijního programu Otevřené elektronické systémy s vysokým podílem náročných teoretických předmětů.
 • sestavou studijních programů zajímavou i pro dívky. Řada studijních programů je zaměřena technicko-manažerským směrem. Absolventi jsou tak vybaveni pro vrcholové manažerské funkce v podnicích a institucích. Tato oblast je lákavá i pro dívky, jejichž podíl stoupá.
 • širokou nabídkou kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku.
 • úzkou spoluprací se středními školami (projekt fakultních škol).

Ve světě jsme unikátní

 • založením mnoha profesních asociací a institucí v elektrotechnických a informatických oborech. Mezinárodní spoluprací, kde se mimo jiné podílíme na vývoji elektrických pohonů experimentálních zařízení pro materiálový výzkum v kosmickém prostoru pro orbitální stanice ISS. Spoluprací na mezinárodních výzkumných projektech s celou řadou zahraničních univerzit a s více než dvěma stovkami firem, institucí a světových koncernů.
 • hodnocením podle RVVI, kdy je FEL hodnocena jako šestá v žebříčku výzkumných organizací v rámci České republiky.

Do budoucna chystáme

 • cíleně prohlubovat účast v mezinárodních vědeckých a výzkumných projektech, zejména v oblasti následného využití výsledků v praxi, respektive průmyslových realizací.
 • posílit výuku v oblasti manažerských a komunikačních dovedností, tzv. soft skills.
 • udržet dobré postavení FEL ve výzkumu a podpořit nadějné mladé pracovníky z kateder.
 • zavést výběrovost všech magisterských programů.

Jsme členy

 • AMTA – Antenna Measurement Techniques Association
 • CIGRE – Conseil International des Grands Réseaux Électriques
 • EAEEIE – European Association for Education in Electrical and Information Engineering
 • Profi bus International
 • APVTS – Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí
 • Česká akustická společnost
 • Česká astronomická společnost
 • Česká matice technická

Na co jsme pyšní

 • na dlouhou a významnou historii. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze vznikla roku 1950, ale kořeny elektrotechnického studia v Praze sahají do 80. let 19. století.
 • generování 29 % výzkumných výsledků ČVUT, což nás řadí k tzv. výzkumným fakultám.
 • na to, že samotná FEL se dlouhodobě řadí mezi první desítku výzkumných institucí v České republice.
 • na mnohé naše studenty a zaměstnance, kteří navazují úzkou spolupráci se středními školami, vybrané získaly označení „fakultní škola".
 • kolegy věnující se mladým lidem, jako např. Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., který se na katedře řídicí techniky každoročně naplno věnuje organizaci „Robosoutěže" či prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., z katedry fyziky, který svůj volný čas věnuje popularizaci vědy, obzvláště astrofyziky a publikační činnosti, nejen v oblasti populárně vědeckých článků.
 • to, že FEL se zařadila mezi 40 technických univerzit na světě, jejichž výzkumný program financuje firma Texas Instruments. Prodáváme naše nápady firmám jako Cisco nebo Samsung. Jsme jediná fakulta v ČR, která má studentské výměny s prestižní izraelskou technickou univerzitou Technion.
 • stálý zájem ze strany průmyslových podniků i obchodních firem o naše kvalitní absolventy, zejména informatických a silnoproudých oborů.
Vlastník stránky: Andrea Vondráková