Fakulta elektrotechnická - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

Pestrá nabídka studijních programů

Rozptyl toho, co můžete na FEL studovat, je neuvěřitelně široký. Od informatiky, přes energetiku, management, průmyslové obory až k biomedicíně či do oblasti umění. Naše studijní programu po­krý­va­jí všech­ny klí­čo­vé tech­no­lo­gie bu­douc­nos­ti.

Možnosti studia v zahraničí

Díky historii a prestiži naší fakulty máme spoustu partnerských univerzit. Během studia proto můžete na semestr nebo na celý rok vycestovat do zahraničí. A to v rámci programů Erasmus+, Joint Degree nebo Double Degree (možnost získat společný nebo další diplom s partnerskou zahraniční univerzitou).

Úzká spolupráce s firmami

Spolupracujeme s předními firmami v odvětví IT, elektroniky a energetiky. Děláme na konkrétních výzkumných a inovačních projektech, které mají reálné uplatnění v průmyslu i službách. Na projektech se podílejí také studenti.

Vynikající vědecké výsledky

Dlouhodobě se řadíme mezi desítku nejlepších vědeckých institucí v České republice. 30 % vědeckého výkonu ČVUT vytváří FEL. V roce 2019 naše fakulta získala 42,6 % přepočtených citací celého ČVUT.

Ve světě jsme unikátní

V mezinárodní soutěži autonomních dronů nemáme konkurenci.

Členové týmu Multi-robot Systems CTU FEE jsou dvoj­ná­sob­nými šam­pi­o­ny me­zi­ná­rod­ní sou­tě­že au­to­nomních ro­bo­tů Mo­ha­med Bin Zayed In­ter­nati­o­nal Ro­bo­tics Challen­ge (MBZI­RC).

Sbíráme medaile s elektrickým monopostem

Tým eFor­ce FEE Prague Formula od roku 2010 sbírá úspě­chy v me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži Formula Stu­dent. Máme nej­rych­lej­ší elek­tric­ký mo­no­post v Česku a každý rok jej inovujeme. V roce 2020 tým postavil kromě klasické formule také první autonomní formuli v ČR.

Slavíme úspěchy v americké soutěži pod hlavičkou DARPA

Tým CTU-CRAS složený z našich vědců a studentů uspěl v roce 2020 v pres­tiž­ní sou­tě­ži DARPA Sub­terra­ne­an Challen­ge. Mezi ne­spon­zo­ro­va­ný­mi účast­ní­ky tým z FEL zvítězil a cel­ko­vě v soutěži ob­sa­dil 3. místo.

Měníme způsob, jakým vznikají animované filmy

Patříme na špičku v oblasti počítačové grafiky. Produkujeme světově unikátní algoritmy pro stylizaci videa, o které má zájem Hollywood i Snapchat.

Jsme členy

  • AMTA – Antenna Measurement Techniques Association
  • CIGRE – Conseil International des Grands Réseaux Électriques
  • EAEEIE – European Association for Education in Electrical and Information Engineering
  • Profi bus International
  • APVTS – Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí
  • Česká akustická společnost
  • Česká astronomická společnost
  • Česká matice technická

Na co jsme pyšní

Individuální přístup ke studentům

Na jednoho pedagoga připadá 8,3 studentů. Díky tomu můžeme poskytovat skutečně individuální přístup ve výuce. Studium je výběrové a vystudovat FEL není úplně jednoduché. Chce to píli a odhodlání, ale stojí to za to. Naši absolventi pak mají na pohovorech konkurenční výhodu a nesetkají s nezaměstnaností.

Úspěchy našich studentů i pedagogů

Naši studenti pravidelně bodují v soutěžích o nejlepší diplomovou práci nebo v Cenách Wernera von Siemense. Naši skvělí pedagogové získali několik prestižních ocenění, např. doc. Petr Habala a prof. Petr Kulhánek obdrželi v letech 2019 a 2020 Cenu MŠMT za vynikající vzdělávací činnost.

Podporujeme studentské spolky a kluby

Například ryze dívčí klub studentek z FEL, wITches, učí děti 5. - 9. tříd ZŠ kouzlit v IT. Členové klubu +/- FEL se zase aktivně podílí na organizaci fakultních a univerzitních akcí, provozují studentský Discord a pomáhají studentům prvního ročníku zorientovat se na fakultě v rámci aktivity HELP!

Pořádáme soutěže pro žáky ZŠ i SŠ

FEL se podílí na vzdělávání mládeže už od základní školy. Úzce spolupracujeme s několika fakultními středními školami. Pro žáky i učitele pořádáme workshopy i soutěže. Například naší Robosoutěže se ročně účastní bezmála tisíc žáků a studentů základních a středních škol.

Generujeme 30 % výzkumných výsledků ČVUT

Téměř třetinu vědeckého výkonu ČVUT vytváří právě FEL, což nás řadí k tzv. výzkumným fakultám. Dlouhodobě se řadíme mezi desítku nejlepších vědeckých institucí v České republice. 

Máme unikátní a špičkově vybavené laboratoře

Naše vědecká pracoviště a laboratorní vybavení patří mezi světovou špičku. Pyšníme se unikátní laboratoří vysokého napětí, speciální akustickou bezodrazovou komorou, perfektně vybaveným AV studiem; máme špičková robotická pracoviště s průmyslovými roboty i humanoidy, jsme vybaveni výpočetními klastry a máme specializovaná pracoviště zaměřená na počítačovou grafiku.

 

Vlastník stránky: Ilona Chalupská