You are here

Informační zdroje

Jednotné vyhledávání odborných informací v elektronických informačních zdrojích pomocí discovery vyhledávání  - Summon

Knihovna zajišťuje přístup ke stěžejním elektronickým informačním zdrojům, které pokrývají vědní a studijní obory pěstované na ČVUT.

Knihovna buduje specializovaný fond tištěných a elektronických dokumentů. Informace o fondu a další služby spojené s fondem ČVUT najdete v Online katalogu ČVUT

Knihovna buduje Digitální knihovnu ČVUT- institucionální repozitář

Informační podpora pro studenty a akademické pracovníky

Knihovna se zabývá zvyšováním informační gramotnosti studentů, usnadňuje studentům práci s informacemi a učí je etickým zásadám psaní odborných textů a závěrečných vysokoškolských prací. Ve spolupráci s pedagogy zavádí informační vzdělávání do učebních osnov. Systematicky rozvíjí podporu využívání informačních zdrojů prostřednictvím odborných kurzů, školení a nabídkou nástrojů a služeb, které usnadňují pracovat s vyhledanými informacemi.Více http://www.knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka

Informační podpora vědy a výzkumu

Knihovna vytváří podporu pro hodnocení výsledků činnosti univerzity v oblasti výzkumu a vývoje. Zabývá se metodikou mezinárodního hodnocení univerzit. Knihovna se zapojila do aktivit podporující otevřený přístup (OA) k publikovaným vědeckým výstupům , zvyšuje povědomí o OA na ČVUT, podporuje  rozvoj OA jak u autorů, tak v oblasti využívání časopisů a dalších publikací v režimu OA. Více http://www.knihovna.cvut.cz/podpora-vedy

Služby pro veřejnost

Odborná veřejnost navštěvuje a využívá knihovnu jak v oblasti absenčních výpůjček, tak rovněž k prezenčnímu studia ve prostorách studoven. Může využívat veřejnou část webové prezentace knihovny, veřejné dokumenty, příručky, návody a informační materiály. Jsou ji rovněž k dispozici nástroje a služby spojené s Online katalogem ČVUT. Má přístup ke studijním a vědeckýcm výsledkům univerzity, které jsou uloženy a zpřístupněny  v Digitální knihovně  ČVUT – institucionálním  repozitáři.

Jsme členy

Vlastník stránky: Marta Machytková