Fakulta dopravní - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

 • specifickou formou projektově zaměřené výuky.
 • vybudováním unikátních vědecko-výzkumných pracovišť od roku 1993, na kterých probíhá projektová výuka, v rámci níž více spolupracujeme s odborníky z praxe na řešení aktuální problematiky v oboru dopravy.

Ve světě jsme unikátní

 • akreditací uceleného programu výuky inteligentních dopravních systémů (ITS) – jsme jednou z několika málo fakult na světě v tomto ohledu. Tento program je úzce provázaný s praxí prostřednictvím projektové výuky a je určen k výuce nejen českých, ale i zahraničních studentů. Vyučuje se výhradně v anglickém jazyce. Umožňuje zahraniční studium na renomovaných zahraničních vysokých školách (University of Texas, UAS Fachhochschule Technikum Wien).
 • aktivním podílem našich studentů na úspěšném průběhu mezinárodního studentského dopravně-inženýrského semináře MEPS (probíhá už 15 let), který se koná v pravidelném cyklu ve městech České republiky, Maďarska a Rakouska. Studenti zde ve smíšených mezinárodních skupinách navrhují nová řešení dopravních problémů hostitelských měst.

Do budoucna chystáme

 • vybavení laboratoře systémové geoinformatiky přístrojovou technikou.
 • učebnu pro CAD/GIS/Cax systémy a dopravní modelování FD.
 • nový model komplexního strukturovaného studia zajišťující kvalitu absolventů a jejich skvělého postavení na trhu práce.
 • laboratoř vozidlových pohonů.
 • laboratoř fyziky a diagnostiky povrchových vrstev materiálů.

Jsme členy

 • European Platform of Transport Sciences – EPTS (v roce 2013 je děkan FD jejím předsedou)
 • European Rail Research Network of Excellence – EURNEX
 • European Rail Research Advisory Council – ERRAC
 • Advisory Board of Texas Institute of Science
 • FREIGHTVIS – vize a akční plány pro evropskou nákladní dopravu do roku 2050
 • E-FRAME – rozšířená FRAME architektura pro vývoj kooperativních systémů

Na co jsme pyšní

 • dominantní postavení v oblasti vysokoškolského vzdělávání v dopravě, které před rozdělením Československa existovalo pouze v Žilině.
 • vysoké procento úspěšnosti v grantové činnosti, které dokazuje vysokou odbornost projektů probíhajících na naší fakultě.
 • stabilizaci akademického života naší fakulty, která v roce 2013 slavila výročí 20 let. Naši absolventi se již dnes podílí na významných národních i mezinárodních projektech a zastávají významné posty v soukromém i státním sektoru.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská