Fakulta dopravní - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V ČR jsme unikátní

 • vybudováním unikátních vědecko-výzkumných pracovišť.
 • specifickou formou projektově zaměřené výuky, která je spojena s praxí   a studenti řeší aktuální témata v oboru dopravy.
 • výuka na naší fakultě vychází ze systémového pojetí dopravy a logistiky s využitím moderních metod řízení až po nasazení prostředků autonomní mobility.
 • v rámci výuky propojujeme silniční, železniční, vodní i leteckou dopravu a logistiku jak v prostředí ČR, tak i v globálních souvislostech.

Ve světě jsme unikátní

 • magisterským dual-degree studijním programem (IS) – Intelligent Transport Systems společně s Linköping University ve Švédsku, který propojuje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím.
 • magisterským dual-degree programem (SC) – Smart Cities společně s The University of Texas at El Paso ve Spojených státech amerických, je to jediný dual-degree program na ČVUT ve spolupráci s americkou univerzitou.
 • uzavřenou dohodou v rámci doktorského dual-degree programu v oboru Smart Cities mezi univerzitou National Taiwan University of Science and Technology a Fakultou dopravní.

Jsme členy

 • EPTS - European Platform of Transport Sciences
 • CzeCCAM – Asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu
 • EURNE – European Rail Research Network of Excellence
 • IRRB – International Railway Research Board
 • ERRAC – European Rail Research Advisory Council

Na co jsme pyšní

 • specializovaná vědecko-výzkumná pracoviště a laboratoře např., laboratoř CTU-UTEP Digital Twin Lab, LAMbDA laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice, Dopravní sál, Mobilní laboratoř pro dopravní analýzy, DYNLAB laboratoř pro dynamické zkoušení materiálů a konstrukcí, laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů, laboratoř ATM systémů, laboratoř provozu letecké dopravy a mnoho dalších.
 • vysoké procento úspěšnosti v grantové činnosti, které dokazuje vysokou odbornost projektů, které se na fakultě řeší.
 • zaujímáme významné postavení v oblasti vysokoškolského vzdělávání v dopravě, v roce 2023 slavíme výročí 30 let od založení Fakulty dopravní ČVUT v Praze.
 • naši absolventi se již dnes podílí na významných národních i mezinárodních projektech a zastávají významné posty v soukromém i státním sektoru.
 • nový poradní orgán děkana - Průmyslová rada, kterou tvoří více než 20 významných osobností z oblasti dopravy.
 • průmyslová stipendia jako nová cílená podpora pro studenty doktorských studijních programů.
 • spolupráce v oblasti výzkumu a Erasmus smlouvy se dvěma významnými německými univerzitami TU Berlin a TU Dresden.
 • ve spolupráci se společností AŽD budujeme Kompetenční centrum s výukovými programy Fakulty dopravní ČVUT.
Vlastník stránky: Ilona Chalupská