Výpočetní a informační centrum - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Zajímavá data

Vydavatelství průkazů za rok vyrobí cca 9 000 průkazů pro studenty, zaměstnance a hosty a prodlouží cca 12 400 průkazů.

Server www.cvut.cz navštíví ročně více jak 2,2 miliony návštěv. Nejvíce přístupů na web univerzity přichází z ČR, Ruska, USA, Slovenska, Indie, Německa, Číny, Francie, Ukrajiny a Turecka. 66 % zobrazení je na stolních počítačích a 34 % na mobilních zařízeních.

Za akademický rok je prostřednictvím KOSu (KOmponenta Studia – aplikace sloužící k podpoře studijních agend) vypsáno cca 17 000 zkouškových termínů a zapsáno přes 420 000 zápočtů a známek.

Za 23 let provozování aplikace VVVS+V3S (zejména databáze publikací a akcí) bylo do systému založeno na 335 000 publikací (každých 36 minut je založena nová publikace).

V rychlosti zpracování dat pro matriku patříme mezi vysokými školami k těm prvním.

V informačním systému evidujeme na 810 uživatelských rolí a každý rok v informačním systému vzniká na 5 000 nových uživatelů.

27 produkčních databází Oracle obsahují celkem cca 41 tis. tabulek s 2 725 000 řádky. Celkový objem databází je 1,5 TB.

Vlastník stránky: Ilona Chalupská