• AKTUALITY
BLESKOVÉ ZPRÁVY
 
 
20
XI
2014

Přijďte se podívat na Jaderku

Zveřejněno: 20. 11. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská zve zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se uskuteční 25. listopadu od 9.00 hodin v budově fakulty v Břehové ulici v Praze.

Během celé akce bude možné shlédnout expozice všech kateder, seznámit se s s obory studia, nebo navštívit ukázkovou lekci přípravného kurzu matematiky a fyziky.

Kontaktní osoba: Libor Škoda
 

20
XI
2014

Seznamte se s elektrotechnikou

Zveřejněno: 20. 11. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Fakulta elektrotechnická pořádá 28. listopadu od 8.30 hodin Den otevřených dveří, v jehož rámci bude možné shlédnout další finálové předkolo oblíbené Robosoutěže.

Během dne budou připraveny interaktivní expozice jednotlivých pracovišť fakulty v Dejvicích a na Karlově náměstí a špičkově vybavené laboratoře. Dále bude možné seznámit se s možnostmi studia a pohovořit se stávajícími studenty i profesory. Od 11.30 hodin bude v Zengerově posluchárně probíhat další finálové předkolo oblíbené studentské Robosoutěže, ve které poměří své síly roboti Lego Mindstrorms sestavení týmy středoškolských studentů.

Kontaktní osoba: Otakar Vlček

 

18
XI
2014

Vánoční koncert ČVUT

Zveřejněno: 18. 11. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Zveme Vás na Vánoční koncert ČVUT pod záštitou rektora prof. Petra Konvalinky, který se koná 4. prosince od 19.30 hodin v kostele sv. Šimona a Judy.

Na programu koncertu zazní například skladby: Caccini – Ave Maria, Brixi – Pastores, Lukáš – Modlitba ghanských křesťanů nebo výběr českých a světových koled a vánočních melodií.

Pod vedením dirigenta Jana Šrámka bude účinkovat Akademický orchestr ČVUT a pod vedením sbormistra Jana Steyera Sbor ČVUT.

Koncert je určen pro studenty a zaměstnance ČVUT. 

Svoji účast potvrďte, prosím, do 3. 12. na e-mail tereza.kadidlova@cvut.cz.

Mapu místa konání naleznete zde.
 

8
XI
2014

Správa duševního vlastnictví na ČVUT

Zveřejněno: 08. 11. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Inovacentrum ČVUT pořádá 3. prosince od 10.00 hodin ve Studentském domě seminář Správa duševního vlastnictví na ČVUT ve světle nového rámce pro státní podporu VaVaI, vedený právním specialistou Mrg. Michalem Beluským.

Během semináře se účastníci seznámí s právním výkladem článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, možnostmi využití příjmů z transferu znalostí, nebo upravenou Směrnicí prorektora pro vědeckou a výzkumnou činnost pro politiku správy duševního vlastnictví.

Na akci je nutné se registrovat nejpozději do 1. prosince.

Kontaktní osoba: Jana Kučerová

6
XI
2014

Robosoutěž 2014

Zveřejněno: 06. 11. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Finále 6. ročníku Robosoutěže se uskuteční v pátek 12. prosince od 15.00 hodin v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově náměstí v Praze.

Oblíbená soutěž robotů sestavených ze stavebnice LEGO Mindstorms měla v letošním roce tři předkola, v rámci kterých se utkalo celkem 93 středoškolských týmů. Ve finálové soutěži poměří postupující týmy své síly se studenty předmětu Roboti bakalářského programu Kybernetika a robotika. Úkolem hráčů bylo sestavit a naprogramovat robota Pac-Mana tak, aby v časovém limitu samostatně bez jakékoliv další pomoci projel co největší část bludiště. V bludišti mohou být pohybující se duchové, omezující jeho volný pohyb.

Součástí finálové Robosoutěže bude i předání ceny v soutěžní kategorii Design robota, vyhlášené a sponzorované společností FANUC Czech s.r.o. a.s. Design robota se hodnotí jako samostatná kategorie, v jejímž rámci se oceňuje zejména zajímavé řešení konstrukce robota a jeho příslušenství, nebo jeho naprogramování.

Kontaktní osoba: Martin Hlinovský

08.38

Prohlášení studentských organizací k průběhu uctění památky 17. listopadu na Albertově podpořila Studentská unie ČVUT a zástupci Akademického senátu ČVUT.

06.29

Konferenci Velkoměstské paláce pořádá 3. prosince od 9.00 hodin Fakulty architektury.

13.00

Výzva First call for papers na konferenci MISTA 2015, spolupořádanou Fakultou elektrotechnickou, platí do 29. ledna 2015.

09.56

Akademická duchovní správa vítá všechny nové zájemce o klasický sborový zpěv. Více informací o pěveckém sboru ADS na vyžádání.

09.41

Katedra elektromagnetického pole Fakulty elektrotechnické zve 28. listopadu od 10.00 hodin na přednášku prof. Dr. Uwe-Carstena Fiebiga.

11.31

Do 31. prosince se mohou středoškolské týmy i jednotlivci přihlásit do 7. ročníku soutěže Cena děkana Fakulty dopravní.

13.53

Centrum informačních a poradenských služeb spustilo projekt vzájemné výpomoci studentů s doučováním. 

08.49

Docent Daniel Hanus, vedoucí Ústavu letecké dopravy Fakulty dopravní, byl zvolen do výkonného výboru Mezinárodní společnosti pro pohonné jednotky letadel ISOABE.

05.41

V rámci osmého Pražského informatického semináře, který spoluorganizuje ČVUT, bude 27. listopadu od 16.00 hodin v prostorách MFF UK na téma Kvalitativní vylepšení demokracie přednášet Karel Janeček.

11.06

Katedra kybernetiky Fakulty elektrotechnické vyhlašuje soutěž o nejlepší PF 2015. Návrhy na téma související s činností na katedry a uvedením textu "PF 2015 Katedra kybernetiky FEL ČVUT" zasílejte ve formátu pdf do 1. prosince a připojte své jméno, příjmení a kontaktní telefon.

05.50

Návrhy projektů do Studentské grantové soutěže pro rok 2015 lze podávat od 3. listopadu do 3. prosince 2014.

11.28

Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos v oblasti stavebního inženýrství a architektury převzala 22. října při příležitosti 3. národní konference o genderu a vědě děkanka Fakulty stavební prof. Alena Kohoutková. Gratulujeme!

21. 11. 2014
Od 1. ledna 2015 ponese Fakulta elektrotechnická statut evropského Centra excelence ITU v oblasti kybernetické bezpečnosti, který na čtyřleté období uděluje Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se stává Centrem excelence

Od 1. ledna 2015 ponese Fakulta elektrotechnická statut evropského Centra excelence ITU v oblasti kybernetické bezpečnosti, který na čtyřleté období uděluje Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).
21. 11. 2014
V sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského byly 18. listopadu uděleny Ceny ministra školství pro vynikající studenty a jejich mimořádné činy v roce 2014. Z rukou náměstka ministra pro vysoké školství a výzkum Jaromíra Vebera převzal ocenění i Petr Pokorný, student Fakulty stavební ČVUT.

Cena ministra školství pro studenta ČVUT

V sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského byly 18. listopadu uděleny Ceny ministra školství pro vynikající studenty a jejich mimořádné činy v roce 2014. Z rukou náměstka ministra pro vysoké školství a výzkum Jaromíra Vebera převzal ocenění i Petr Pokorný, student Fakulty stavební ČVUT.
18. 11. 2014
Projekt Studentská krev, jehož účelem je motivovat dobrovolníky z řad studentů k bezpříspěvkovému dárcovství krve, založili studenti ČVUT Lenka Zuská a Michal Sivák v roce 2009. V letošním ročníku se organizátoři akce rozhodli oslovit veřejnost přes sbírkový portál.

Studentská krev pomáhá

Projekt Studentská krev, jehož účelem je motivovat dobrovolníky z řad studentů k bezpříspěvkovému dárcovství krve, založili studenti ČVUT Lenka Zuská a Michal Sivák v roce 2009. V letošním ročníku se organizátoři akce rozhodli oslovit veřejnost přes sbírkový portál.
18. 11. 2014
Ocenění Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových získal 16. listopadu na zámku v Lužanech prof. Petr Moos, zakladatel Fakulty dopravní ČVUT, její dlouholetý děkan a bývalý ministr dopravy a spojů.

Cena Hlávkovy nadace pro profesora Moose

Ocenění Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových získal 16. listopadu na zámku v Lužanech prof. Petr Moos, zakladatel Fakulty dopravní ČVUT, její dlouholetý děkan a bývalý ministr dopravy a spojů.

© 2012-2014 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
VYROBILO A PROVOZUJE VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIHLÁSIT SE   |  TECHNICKÁ PODPORA