• AKTUALITY
  • STALO SE
BLESKOVÉ ZPRÁVY
 
 
14
VIII
2014

PODZIMNÍ KONCERT ČVUT

Zveřejněno: 14. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Podzimní koncert ČVUT se uskuteční 1. října 2014 od 19.30 hodin v Betlémské kapli. Na koncertě zazní skladby W. A. Mozarta v podání Markéty Mátlové, jejích hostů a Plzeňské filharmonie.

Na programu koncertu najdete tři písně pro soprán s doprovodem klavíru, čtyři koncertní árie, klavírní koncert A dur, KV 488, 3. věta Allegro, a skladby z oper Don Giovanni a Kouzelná flétna.

Pod vedením dirigenta Tomáše Braunera vystoupí Josef Škarka – baryton, Stanislav Gallin – klavír a sopranistka Markéta Mátlová.

V případě zájmu o vstupenky je nutné se registrovat. Registrace bude ukončena 12. září.

Kontaktní osoba: Tereza Kadidlová

25
VII
2014

Fakulta elektrotechnická přijímá bakaláře

Zveřejněno: 25. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Do 31. srpna je možné podat přihlášku ke studiu bakalářských programů Elektrotechnika, energetika a management; Komunikace, multimédia a elektronika a Softwarové technologie a management na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

V programu Elektrotechnika, energetika a management získají studenti znalosti z oblasti elektrotechnické výroby, elektrických strojů, přístrojů a pohonů, oblasti elektroenergetiky a managementu v elektrotechnické výrobě a energetice.

Studijní program Komunikace, multimédia a elektronika přinese absolventům uplatnění i potřebnou univerzalitu na pracovním trhu, poskytne široký teoretický i aplikační základ a specializaci v jednom ze čtyř oborů, zahrnujících problematiku komunikací, multimédií  a elektroniky.

Program Softwarové technologie a management připravuje odborníky v oblasti informačních technologií. Kromě obecného základu z matematiky a informatiky si studenti po zimním semestru prvního ročníku volí jeden z oborů: Web a multimédia, Softwarové inženýrství, nebo Manažerská informatika.

Podrobné informace o mimořádném termínu naleznete na stránkách fakulty.

Kontaktní osoba: Helena Šislerová

24
VII
2014

Korespondenční seminář pro informatiky

Zveřejněno: 24. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Fakulta informačních technologií ČVUT připravila pro nadané studenty středních škol seminář nazvaný Fiťácký informatický korespondenční seminář neboli FIKS. Nabídne algoritmické úlohy různé obtížnosti, na nichž je možné se něco naučit nebo se zdokonalit.

První ročník semináře FIKS se uskutečnil na podzim roku 2013 a vzhledem k jeho úspěchu zorganizovala fakulta navazující ročník. Studenti se kromě řešení algoritmických úloh mohou seznámit s prostředím fakulty.

Vlastní soutěži bude předcházet letní předkolo, ve kterém mohou zájemci soutěžit se svými programy v TRONu.

Více informací a registraci do FIKSu najdete na webu fiks.fit.cvut.cz

Kontaktní osoba: Veronika Dvořáková

7
VII
2014

Studium učitelství na ČVUT

Zveřejněno: 07. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Masarykův ústav vyšších studií přijímá přihlášky ke studiu Učitelství odborných předmětů, které je určeno studujícím a absolventům technicky zaměřeného vysokoškolského studia. Přihlášky je možné podávat do 7. září 2014.

Cílem studia je poskytnout studentům teoretické poznatky v pedagogice, psychologii, didaktice odborných předmětů a v dalších disciplínách, souvisejících s výukou odborných předmětů. Absolventi tohoto studia získají kompetence, které naplňují předepsané zákonné předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb. Studijní obor Učitelství odborných předmětů je akreditovaný MŠMT ČR a dále má mezinárodní akreditaci IGIP, umožňující zaměstnání v zemích EU.

Kontaktní osoba: Magda Burgerová

3
VII
2014

Industriální stopy 2014

Zveřejněno: 03. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Konference Industriální stopy, kterou spolupořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, se uskuteční 29. srpna v Ostravě v prostoru Gong v Dolní oblasti Vítkovic. Bienále připomene vzácné industriální památky, jež se letos dožily likvidace navzdory své hodnotě průmyslové architektury i vybavení.

Konference bude bilancovat čtvrtstoletí průmyslového dědictví v České republice. Nechce poukazovat jen na likvidaci industriálních staveb a její kulminaci v letošním roce, ale chce vyzdvihnout i pozitivní příklady rekonstrukce či konverze staveb, stejně jako snahu chránit budovy s poutavou průmyslovou minulostí nebo industriální architekturou zákonem. Účast na akci přislíbila řada odborníků i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva kultury i ministerstva pro místní rozvoj.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT pořádá tuto akci jako součást výzkumného projektu Industriální topografie České republiky v programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

Kontaktní osoba: Benjamin Fragner

20
VIII
2014

Moderní koupelna podle ČVUT

Zveřejněno: 20. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Fakulta stavební ČVUT a společnosti AGC Flat Glass Czech a SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ vyhlásily vítěze studentské soutěže nazvané Moderní koupelna. Autory všech tří vítězných návrhů jsou studenti ČVUT.

Vítězkou se stala Jana Compeľová, druhou příčku v soutěži získala Martina Frýbová a o bronz se dělí tandem Šárka Tomášová a Josef Vild.

Podmínkami soutěže bylo navržení interiéru koupelny tak, aby byly použité produkty ze sortimentu společnosti SIKO a zároveň, aby se v návrhu studentů objevily alespoň tři aplikace s použitím interiérových skel od společnosti AGC. Každý soutěžící předložil dva návrhy jedné koupelny – a to formou návrhu KREATIVITA a REALIZACE. U kreativního návrhu byla prostorová plocha neomezená, kdežto u reálného návrhu museli studenti použít shodné základní prvky použité v návrhu KREATIVITA, ale v přesně definovaném prostoru.

Rozdílem u obou studenty prezentovaných návrhů byl především prostor. U kreativního návrhu byla plocha neomezená, kdežto u reálného návrhu museli studenti použít shodné základní prvky použité v návrhu KREATIVITA, ale v přesně definovaném prostoru.

15
VIII
2014

Technologie pomáhájí dětem

Zveřejněno: 15. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Studenti informačních technologií z ČVUT se zapojili do programu Summer of Code Outstanding Programming Experience - SCOPE, který pořádá studentská organizace IAESTE. Výsledkem intenzivní prázdninové spolupráce studentů s mentory je několik zajímavých projektů.

Aplikace Pajama Kids, v češtině Pyžamáci, se soustředí na děti s handicapem a také ty dlouhodobě hospitalizované v nemocnicích, které se nemohou účastnit běžně dostupných kroužků. Děti se tak mohou spojit s lektory, navázat nová přátelství s ostatními malými pacienty a vzdělávat se. V pilotní podobě chce tým nabídnout kroužky tvůrčího psaní, skautingu a filmový kroužek. V dalších fázi chtějí Pyžamáci vytvořit pracovní místa pro lektory z řad znevýhodněných osob. Pyžamáci postoupili mezi 20 nejlepších projektů v rámci technologické soutěže EU FI-WARE CHALLENGES.

Dalším projektem je webová aplikace Democracy 2.1, která zjednodušuje proces hlasování a rozhodnutí skupiny, průzkum nebo jednoduché rozhodnutí. Jedná se o inovativní hlasovací systém poskytovaný zdarma.
K zajímavým aplikacím patří i NC info - interní systém na správu projektů a rozpočtu Národního centra IAESTE Czech Republic.

SCOPE je součástí projektu IDE Prague, International Development Experience, pod který patří i eClub Summer Camp vedený Janem Šedivým z ČVUT.

12
VIII
2014

Profesor Kingsbury v Praze

Zveřejněno: 12. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Profesor Nick Kingsbury, doctor honoris causa ČVUT a vedoucí výzkumné skupiny Číslicového zpracování signálů Inženýrské fakulty University of Cambridge, navštívil ve dnech 1. až 8. srpna Prahu. V rámci své cesty se setkal s profesorem Petrem Konvalinkou, rektorem ČVUT, a následně s profesorem Vladimírem Maříkem, ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, a vyjádřil podporu odborné spolupráci v oblasti inženýrské informatiky a společných mezioborových projektů.

Součástí návštěvy byla společná odborná přednáška zaměřená na moderní metody zpracování obrazů, určená pro studenty, doktorandy a akademické pracovníky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a ČVUT. Ze strany studentů byla velice oceňována i následná odborná diskuse k vlastním výzkumným projektům, navazující na prezentace odborných témat.

Profesor Kingsbury v Praze

8
VIII
2014

Začínáme spolupracovat s MPSV

Zveřejněno: 08. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a podepsali 8. srpna 2014 memorandum o spolupráci v oblasti budování nové informační strategie a ICT infrastruktury MPSV.

Podpis memoranda znamená průlom v dosavadní spolupráci zástupců akademické sféry a státní správy.  Spolupráce by měla probíhat ve formě konzultační a poradenské činnosti v oblasti informační strategie, informačních systémů a vytěžování dat. Dále také prostřednictvím analytické činnosti týkající se oblasti práce a sociálních věcí a podpory činnosti v rámci celoživotního vzdělávání a rekvalifikací.

Budoucí spolupráce bude ze strany ČVUT realizována prostřednictvím jednotlivých fakult a vysokoškolských ústavů a odborných útvarů. Spolupráce ze strany MPSV bude probíhat zejména prostřednictvím sekce informačních technologií i Fondu dalšího vzdělávání.

Foto: zdroj MPSV

Podpis memoranda MPSV a ČVUT

Podpis memoranda MPSV a ČVUT

5
VIII
2014

Formule ČVUT pátá v Německu

Zveřejněno: 05. 08. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Formule CTU CarTech sestavená studenty Fakulty strojní ČVUT se umístila na celkové 5. pozici v prestižní soutěži Formula student. Ta se konala od 29. července do 3. srpna na závodním okruhu Hockenheimring v Německu. Studenti ČVUT porazili týmy z univerzit v Mnichově, Grazu nebo Karlsruhe.

V kategorii formulí se spalovacím motorem soutěžilo celkem 75 vozů. Nejlepšími výsledky studentské formule ČVUT jsou 3. místo v akceleraci (čas 4,156 s), 3. místo v hlavním závodě (endurance), 8. místo v Business planu, 8 místo ve skid-pad (jízda v osmičce).

Soutěžní model formule ČVUT s označením FS.06 vznikl za využití progresivních technologií. Největší novinkou, kterou tým CTU CarTech při jeho konstrukci využil, je použití 3D tisku pro výrobu drobných i komplikovaných součástí. Další nové díly jsou často vyráběny z uhlíkových vláken, a proto je nový model výrazně lehčí. Právě snížení hmotnosti je jednou z hlavních motivací k inovacím, neboť lehčí vůz může rychleji projíždět trať a spotřebuje méně paliva. K dalším změnám v koncepci patří například zmenšení průměru kol formule, nebo zvětšení křídel vozu.

Přehled celkových výsledků. 

14.43

Rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka se jako první rektor v ČR připojil k celosvětové výzvě Ice Bucket Challenge. V závěru videa nominoval doc. Jana Konvalinku, prof. Michaela Valáška a ministra školství Marcela Chládka.  

06.06

IAESTE ČVUT zve na setkání se zástupci společnosti 2K Czech, které se koná 26. srpna. Tématem je zákulisí počítačových her.

14.31

Ve vestibulu Fakulty elektrotechnické v Dejvicích je možné prohlédnout si do konce září návrhy halových laboratoří, které vznikly jako diplomové práce studentů Fakulty architektury z atelieru profesora Lábuse. 

11.14

ČVUT se stalo jedním z členů sdružení Národní strojírenský klastr, jehož členy je 72 největších českých strojírenských firem.

11.07

Mezinárodní konference Investment & Business Forum se uskuteční 8. října v Ostravě. Na programu budou především témata zaměřená k podpoře investic přinášejících vyšší přidanou hodnotu.

15.01

Registrace na listopadové kurzy programu ATHENS byla otevřena. Uzávěrka bude probíhat ve dnech  22. až 23. září podle jednotlivých fakult.

11.48

Ústav jaderného výzkumu a Česká nukleární společnost vyhlásily nový ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Přihlášky je možné podat do 30. září.

13.51

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vyhlásila výběrové řízení na pozici stážisty v Kanceláři OBSE v Praze. Uzvávěrka přihlášek je 31. srpna a zájemci se musí nejprve registrovat.

11.50

Konference Nové trendy v civilním letectví 2014, která se koná pod záštitou děkana Fakulty dopravní prof. Miroslava Svítka se uskuteční ve dnech 18. - 20. května v prostorách Penzionu Herbertov ve Vyšším Brodě.

14.12

Hokejisté ČVUT získali stříbrné medaile ve 4. ročníku mezinárodního univerzitního hokejového turnaje O Pohár rektora ČVUT. Gratulujeme!

© 2012-2014 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
VYROBILO A PROVOZUJE VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIHLÁSIT SE   |  TECHNICKÁ PODPORA