• AKTUALITY
BLESKOVÉ ZPRÁVY
 
 
1
III
2015

ČVUT bude mít univerzitní základní školu

Zveřejněno: 01. 03. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Od 1. září 2015 otevře ČVUT první univerzitní soukromou základní školu v České republice. Výuka v ní bude zaměřena na technické a přírodovědné disciplíny a určena bude pro děti, jejichž rodiče chtějí své potomky tímto směrem podporovat. Navíc budou mít přístup do technických laboratoří, k technickým experimentům a ČVUT jim nabídne i výuku technické angličtiny.

Pro školní rok 2015/16 otevře škola místo pro patnáct prvňáčků. Informační schůzka pro rodiče se koná 10. března a zápis proběhne 13. března. Při zápise budou na děti čekat mimo jiné také úlohy na matematickou představivost a logiku. Výše školného byla stanovena na 4.500 Kč měsíčně, za školní družinu pak 700 Kč měsíčně. Další část nákladů bude kryta státní dotací z MŠMT.

Základní škola ČVUT je již zařazena do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tedy lze zde plnit povinnou školní docházku. Organizačně je přičleněna právě k Univerzitní mateřské škole Lvíčata při ČVUT. Malý počet žáků zajistí individuální přístup v rámci jejich výuky a dovolí zvolit specifické tempo pro každého žáka. ČVUT také počítá s propojením žáků základní školy se svými studenty, například budou spolupracovat na různých odborných projektech a experimentech. Pro děti budou připraveny i exkurze na špičková vědecká pracoviště a do unikátních laboratoří.       

Kontaktní osoba: Martina Hovorková

25
II
2015

Manažerské studium na Fakultě strojní

Zveřejněno: 25. 02. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Od akademického roku 2015/16 připravila Fakulta strojní ČVUT zcela nový specializační individuální studijní plán Řízení a ekonomika průmyslových procesů, zařazený do studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství.

Nová studijní specializace nabízí unikátní kombinaci technických a manažersko-ekonomických znalostí a dovedností, která je zaměstnavateli napříč odvětvími velice žádaná a ceněná. Absolventi studia načerpají vedle technického vzdělání také znalosti z průmyslového marketingu, řízení podnikových procesů, projektového řízení, ekonomiky, controllingu a řadu dalších klíčových znalostí důležitých pro manažery průmyslových podniků.

Kontaktní osoba: Miroslav Žilka
 

24
II
2015

Veletrh iKariéra 2015

Zveřejněno: 24. 02. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Už 21. ročník veletrhu pracovních příležitostí iKariéra pořádá 4. března studentská organizace IAESTE ČVUT. Akce se uskuteční na fakultách univerzity v dejvickém kampusu a v Národní technické knihovně.

Během veletrhu se  návštěvníci mohou setkat se zástupci více než 130 českých i mezinárodních společnosti a seznámit se tak s možnostmi pracovního uplatnění v jejich oboru. Součástí veletrhu bude také doprovodný program, který nabídne možnost konzultace životopisů u Kariérního centra ČVUT, zhotovení  profesionálních portrétových fotografií, nebo semináře a informační přednášky firem.

Veletržní den zakončí panelová diskuze na téma uplatnění techniků - statistiky versus realita. Cílem této události je porovnání názorů na současnou uplatnitelnost studentů technických oborů na trhu práce, získání informací o této skutečnosti napříč všemi obory a diskuze vznikajícího problému na trhu práce s tzv. millennials.

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra na ČVUT je součástí série pracovních veletrhů po celé České republice. V loňském roce se jich zúčastnilo přes 20 000 studentů. Pořadatelem je studentská organizace IAESTE, která v České republice působí díky dobrovolné práci studentů.

Kontaktní osoba: Markéta Jílková

24
II
2015

Šance pro nové studentské firmy

Zveřejněno: 24. 02. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Do 22. března se mohou studentské firmy, hledající komplexní podporu, hlásit do programu podnikatelského inkubátoru ČVUT InovaJET.

Podnikatelský inkubátor ČVUT InovaJET je otevřen všem studentům nebo vědeckým pracovníkům se zájmem podnikat a s vlastním technickým inovativním nápadem. Cílem inkubátoru je pomoci těmto lidem postavit se na vlastní nohy a přispět tak k rozvoji udržitelného malého a středního podnikání v České republice.

Firmy v InovaJET mohou po dobu 18 měsíců využívat zvýhodněného nájmu prostor a získají individuální podporů profesionálních poradců a koučů, kteří je provedou úskalími daňových a právních předpisů a pomohou jim lépe organizovat čas.

Přihlášku ke stažení a více informací naleznete na http://www.inovacentrum.cvut.cz/inovajet.

Kontaktní osoba: Jana Hodboďová

18
II
2015

Pedagogické vzdělání na ČVUT

Zveřejněno: 18. 02. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT nabízí možnost studia programu Specializace v pedagogice, obor Učitelství odborných předmětů.

Program je možné absolvovat souběžně s prezenčním studiem na fakultách a ústavech ČVUT, nebo po absolvování technicky zaměřeného magisterského studia na technických univerzitách a vysokých školách. Součástí výuky, která je určena rovněž pro doktorandy a odborné asistenty, jsou teoretické poznatky v pedagogice, psychologii, didaktice odborných předmětů a v dalších disciplínách, souvisejících s výukou odborných předmětů na středních odborných a vyšších odborných školách.

Absolvent získá kompetence, naplňující předepsané zákonné předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogického pracovníka – učitele odborných předmětů, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Studijní obor Učitelství odborných předmětů má mezinárodní akreditaci IGIP, umožňující zaměstnání v zemích EU.

Podrobné informace o studiu jsou k dispozici na webových stránkách Masarykova ústavu vyšších studií nebo prostřednictvím e-mailu.

Kontaktní osoba: Magda Matušková

18.48

Přednáška prof. Lubomíra Mlčocha Plánované stárnutí zařízení aneb nezbytná součást průmyslové evoluce se koná 4. března od 20.00 hodin v kostele svatého Bartoloměje. Akci pořádá Akademická duchovní správa ČVUT.

11.43

Novým ředitelem Pražského institutu plánování a rozvoje bude s platností od 1. března proděkan Fakulty architektury pro rozvoj a výstavbu  Ing. arch. Petr Hlaváček.

11.11

Katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické zve na přednášku Softwarově definovaná infrastruktura v době virtualizace, kterou 5. března od 14.30 hodin povede Tomáš Kubica. 

13.07

Přihlášky k zápisu dětí do Univerzitní mateřské školy Lvíčata je možné podávat do 31. března. Podmínky k přijetí jsou zveřejněny na stránkách školky.

06.15

Od 17. února do 15. března se studenti 2. stupně základních škol a paralelních tříd víceletých gymnázií mohou hlásit do Robosoutěže 2015.

10.19

Do 12. března se mohou zájemci o studijní a výzkumné pobyty v Latinské Americe hlásit do prvního kola výběrového řízení projektu Sustain-T. Více informací poskytne koordinátor Josef Kolář z Fakulty informačních technologií.

27. 02. 2015
Dne 24. února se v Národní technické knihovně uskutečnilo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií soutěže Česká inovace. V kategorii Inovační nápad zvítězil projekt Pohybový závitový mechanizmus doc. Ing. Vladimíra Andrlíka, CSc., z Ústavu výrobních strojů a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT.

Docent Vladimír Andrlík vítězem soutěže Česká inovace

Dne 24. února se v Národní technické knihovně uskutečnilo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií soutěže Česká inovace. V kategorii Inovační nápad zvítězil projekt Pohybový závitový mechanizmus doc. Ing. Vladimíra Andrlíka, CSc., z Ústavu výrobních strojů a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT.
27. 02. 2015
Klíčovou spolupráci navázala s Fakultou elektrotechnickou společnost IBM ČR. Náplní kooperace bude zejména rozvoj prakticky orientovaných forem výuky studentů a užší spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu.

Fakulta elektrotechnická klíčovým partnerem IBM

Klíčovou spolupráci navázala s Fakultou elektrotechnickou společnost IBM ČR. Náplní kooperace bude zejména rozvoj prakticky orientovaných forem výuky studentů a užší spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu.
19. 02. 2015
Posílení společných výzkumných a vývojových projektů, podpora vzdělávání studentů během studijních pobytů v GE a poskytování expertního zázemí GE pro výuku, to jsou hlavní body memoranda, které 18. února slavnostně podepsali zástupci společnosti GE Aviation Czech a ČVUT.

Memorandum o spolupráci GE Aviation Czech a ČVUT podepsáno

Posílení společných výzkumných a vývojových projektů, podpora vzdělávání studentů během studijních pobytů v GE a poskytování expertního zázemí GE pro výuku, to jsou hlavní body memoranda, které 18. února slavnostně podepsali zástupci společnosti GE Aviation Czech a ČVUT.
18. 02. 2015
Dne 11. února byly vyhlášeny výsledky 7. ročníku soutěže pro středoškolské studenty Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT. Vítězem soutěže se stal student 4. ročníku Gymnázia Pardubice v Dašické Michal Kalousek s prací „Zvýšení rychlosti nákladní kolejové dopravy“.

Cena děkana Fakulty dopravní putuje do Pardubic

Dne 11. února byly vyhlášeny výsledky 7. ročníku soutěže pro středoškolské studenty Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT. Vítězem soutěže se stal student 4. ročníku Gymnázia Pardubice v Dašické Michal Kalousek s prací „Zvýšení rychlosti nákladní kolejové dopravy“.

© 2012-2015 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
VYROBILO A PROVOZUJE VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIHLÁSIT SE   |  TECHNICKÁ PODPORA