• AKTUALITY
  • STALO SE
BLESKOVÉ ZPRÁVY
 
 
15
IV
2014

Nanomateriály pro stavebnictví

Zveřejněno: 15. 04. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Již 3. ročník studentské vědecké konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2014 se uskuteční 12. června v prostorách Fakulty stavební ČVUT.

Konference se koná ve spolupráci katedry konstrukcí pozemních staveb, Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT a společné laboratoře technologií polymerních nanovláken Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Fakulty stavební ČVUT.

Mezi hlavní témata bude patřit: využití nanomateriálů a nanotechnologií ve stavebnictví, závislost mezi vlastnostmi v nano, mikro a makro měřítku, specifické vlastnosti tenkých vrstev a nanotextilií, nanovláknité struktury a jejich vlastnosti, využití nanomateriálů v ochraně stavebních prvků, nové aplikace nanotechnologií využitelných v praxi, biodegradace stavebních materiálů, elektronová mikroskopie, AFM a další metody sloužící k charakterizaci materiálů na nano a mikro úrovni.
Účast na konferenci není zpoplatněna. Výstupem konference bude tištěný sborník s ISBN. Termín pro registraci a zaslání abstraktu je 30. dubna.

Kontaktní osoba: Zuzana Rácová

 

10
IV
2014

Studentská konference PEGASUS-AIAA 2014

Zveřejněno: 10. 04. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ve dnech 23. až 25. dubna proběhne v prostorách Masarykovy koleje ČVUT výroční 10. ročník konference PEGASUS Network, která je pořádána v rámci pravidelných aktivit mezinárodní sítě evropských univerzit. Členy této sítě jsou prestižní evropské univerzity zabývající se leteckou a kosmickou tématikou. Tato studentská konference se koná každý rok napříč Evropou a mohou se do ní zapojit pouze studenti z členských univerzit. Záštitu nad letošní konferencí převzal rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.

V rámci doprovodných aktivit konference je pořádána výstava zaměřená na představení firem zabývajících se leteckou či kosmickou technikou, na jejich studentské programy, aktivity a produkty a dále na edukativní a vědecko-výzkumné projekty a aktivity pracovišť v oblasti letecké a kosmické techniky napříč ČVUT. Tato výstava se koná 23. dubna od 14.00 hodin.

Bude se jednat o zevrubný přehled činností pracovišť z Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Fakulty dopravní. Jmenovitě se bude jednat o katedru měření, katedru řídicí techniky, katedru kybernetiky, katedru radioelektroniky, ústav letadlové techniky a ústav letecké dopravy. Přehled bude doplněn o prezentace Technické univerzity v Košicích a Univerzity obrany v Brně.

Tato část bude dále rozšířena o prezentaci firem a to jmenovitě: Airbus, Thales Alenia Space-France, National Instruments-Aerospace&Defense, Price Induction, American Institute of Aeronautics and Astronautics, TESTE s.r.o.

Kontaktní osoba: Jan Roháč

7
IV
2014

UCEEB čeká slavnostní otevření

Zveřejněno: 07. 04. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Oficiální otevření nové budovy Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradě se odehraje 15. května za přítomnosti významných hostů z ČVUT, zástupců státní správy a regionu.

UCEEB vznikl jako samostatný ústav v rámci ČVUT za přispění čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství. Cílem centra je přirozeně sladit výzkumné směry těchto fakult, které mají blízko k energeticky efektivním budovám.

Pro zájemce pořádá UCEEB dny otevřených dveří, a to ve dnech 3. a 17. června, komentované prohlídky v tyto dny začínají v 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hodin.

Aktuální informace na Facebooku.  

Kontaktní osoba: Vendulka Novotná

7
IV
2014

Ples Fakulty dopravní

Zveřejněno: 07. 04. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Fakulta dopravní ČVUT zve všechny zájemce na 11. reprezentační ples, který se uskuteční 28. dubna od 19.45 hodin v Masarykově koleji v Praze.

Na své si přijdou milovníci všech tanečních žánrů. K tanci bude hrát orchestr GSB Band s legendárním Viktorem Sodomou jako hostem večera. Chybět nebudou ani taneční vystoupení a slosování vstupenek o zajímavé ceny. Ples není omezen jen na Fakultu dopravní - vítáni jsou všichni, kteří si chtějí dobře zatančit a pobavit se.

Cena vstupenek k stání je 200 Kč, vstupenky k sezení jsou za 240 Kč.

Více informací naleznete na stránkách plesu.

Pro rezervaci vstupenek a další informace kontaktujte Magdalenu Hykšovou.

4
IV
2014

Nově akreditovaná laboratoř ČVUT

Zveřejněno: 04. 04. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
ČVUT má další unikátní akreditované pracoviště. Jedná se o fotovoltaickou (PV) laboratoř na katedře elektrotechnologie Fakulty elektrotechnické. Vedle podobně zaměřených laboratoří, které jsou v Rožnově pod Radhoštěm a Brně, je tato jedinou, která nabízí akreditované zkoušky tenkovrstvých PV modulů.

Laboratoř diagnostiky PV modulů (LDFS) byla jako první v České republice slavnostně otevřena v listopadu roku 2010. U jejího zrodu stála společnost Decci a.s., která poskytla Fakultě elektrotechnické ČVUT, jako věcný dar, základní přístrojové vybavení. Za více než tříletou existenci si laboratoř vytvořila stabilní pozici na trhu s diagnostikou, mezi jejíž partnery patří např. společnost TÜV SÜD Czech.

Začátkem letošního roku dosáhla laboratoř akreditace pro měření Volt-Ampérových charakteristik, izolačního odporu a elektrické pevnosti fotovoltaických modulů, a to jak pro krystalické křemíkové, tak i pro tenkovrstvé PV moduly, jejichž diagnostika je stále problematická. Velkým příslibem do budoucna je spolupráce s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, kde se předpokládá další rozšiřování služeb, a to zejména o klimatické zkoušky a testování měničů určených pro fotovoltaiku.

Kontakt pro více informací: Ladislava Černá, podronější informace jsou také k dispozici na serveru Průmysl.cz

14
IV
2014

Nejlepší diplomka o energetice je z ČVUT

Zveřejněno: 14. 04. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
V soutěži o nejlepší diplomové práce o energetice, jejíž výsledky byly vyhlášeny 9. dubna, zvítězila poprvé v šestnáctileté historii žena - absolventka studijního programu Energetika a management Fakulty elektrotechnické Pavla Popelková.

Nejlepší studenti českých technických vysokých škol si tento týden rozdělili finanční odměnu 150 tisíc korun v 16. ročníku soutěže Cena ČEZ. Soutěžili se svými diplomovými a doktorskými pracemi v oborech Výrobní zdroje elektrické energie, Přenos a akumulace elektrické energie a Užití elektrické energie. Do finále postoupilo 21 mladých techniků z pražského ČVUT, VŠB-TU Ostrava, MFF UK a Západočeské univerzity v Plzni. Poprvé v historii soutěže vyhrála žena, absolventka ČVUT Pavla Popelková s diplomovou prací na téma Technicko-ekonomické posouzení výměny kouřových ventilátorů v elektrárně Mělník.

Druhé místo získal Zdeněk Drazdík z ČVUT, třetí obsadil Petr Hawliczek z VŠB-TU Ostrava. Vítězem v kategorii doktorských prací je Miroslav Müller z ČVUT s prací Řešení kombinovaného namáhání venkovních vedení vvn.

Soutěž diplomových a doktorských prací Cena ČEZ pořádá energetická firma jako součást svého vzdělávacího programu Svět energie. Cílem soutěže je vyhledávání a podpora talentovaných odborníků, případných budoucích zaměstnanců ČEZ.

7
IV
2014

Prestižní členství pro ČVUT

Zveřejněno: 07. 04. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Dne 4. dubna vyhlásila porota složená z výkonných členů ředitelství honorární organizace Upsilon Pi Epsilon sekci ČVUT, kterou reprezentoval Filip Šrajer z Fakulty elektrotechnické, v pětici nejlepších.

ČVUT tak obstálo v konkurenci 238 dalších univerzit, mezi něž se řadí nejznámější americké vysoké školy. Členství v organizaci UPE je velice prestižní, neboť jej mohou získat jen ti nejlepší studenti informatiky a počítačových věd. UPE ČVUT ročně přijme do svých řad přibližně 20 nových studentů.

Upsilon Pi Epsilon (UPE) je mezinárodní společenství pro výpočetní a vědní disciplíny, jehož členové z řad studentů vybíráni na základě akademických úspěchů.

Kontaktní osoba Tomáš Černý

7
IV
2014

ČVUT pomohlo s vývojem haptických map

Zveřejněno: 07. 04. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Společným několikaletým úsilím středisek ELSA na ČVUT v Praze, Teiresiás na Masarykově univerzitě v Brně a společnosti Seznam.cz mají od 1. dubna nevidomí lidé možnost využívat mapy umístěné na portálu hapticke.mapy.cz.

Jedná se o světově unikátní počin, kdy jsou běžné mapové podklady automaticky upraveny tak, aby po vytištění na mikrokapslový papír byly čitelné hmatem. Otevírají se tím zcela nové perspektivy při používání hmatových map, jejichž výroba již nemusí být nutně záležitostí zdlouhavé manuální práce.

Nevidomým lidem se otevírá do nynějška nemyslitelná možnost výběru libovolného území v rámci České republiky, přičemž výroba mapy včetně veškeré přípravy podkladů trvá maximálně několik minut. Doposud používané postupy výroby hmatových map a plánů jsou mnohdy neúnosně časově náročné a kromě specifických znalostí vyžadují i značný podíl ruční práce. Ve všech těchto ohledech znamená nová metoda výroby zcela novou dimenzi, a to jak pro tvůrce map, tak pro jejich uživatele.

Kontakt pro více informací: Radek Seifert

1
IV
2014

Seminář ČVUT a TA ČR

Zveřejněno: 01. 04. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková

ČVUT a TA ČR uspořádaly dne 24. března 2014 seminář na téma Podpora aplikovaného výzkumu v ČR a Praha a strukturální fondy EU 2014 – 2020 (rizika a příležitosti). Seminářem odborně provázel prof. Mařík, pověřený ředitel CIIRC.

Prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT, představil ČVUT jako významné centrum českého výzkumu a seznámil účastníky se současným stavem i plány do budoucna. Předsedkyně TA ČR Ing. Rut Bízková informovala o způsobech financování aplikovaného výzkumu prostřednictvím TA ČR a využití strukturálních fondů. Ing. Jan Smolík, prof. Kučera a prof. Kohoutková z ČVUT představili tři Centra kompetence TA ČR na ČVUT, která mají celorepublikový dosah. V závěrečné řízené diskuzi na dotazy mimo jiné odpovídal Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra pro řízení operačních programů. Účast přijala i PhDr. Eva Brožová z MŠMT.

Hlavní řešitelé více než 50 grantů TA ČR na ČVUT společně s vedením ČVUT a TA ČR dospěli na jednání k závěrům, které se staly podkladem pro formulaci Otevřeného dopisu vládním orgánům České republiky.

Závěry jednání lze shrnout takto:

• Spatřujeme závažný problém v dvojrychlostním financování vědy a výzkumu v regionech a v Praze, které narušuje přirozenou, donedávna dlouhodobě podporovanou a silnou provázanost Prahy a regionů.

• V době, kdy se budují nákladná centra mimo Prahu a lidské zdroje se tam mají přilákat mnohamiliardovými injekcemi, pražské výzkumné instituce nedostávají dostatek prostředků ani na údržbu a obnovu kapacit. Přes veškeré sliby nedošlo ve stávajícím programovém období ani k minimální kompenzaci Prahy navýšením dotace ze státního rozpočtu.

• Potenciál absorpce prostředků mimo Prahu do infrastruktur je vyčerpán, představy o přesunu kvalifikovaných lidských zdrojů do regionů se nenaplnily, a o to spíše se nenaplní v novém programovém období.

• Praha je přirozeným ekonomickým i vědeckovýzkumným jádrem země s výrazně nadregionálním působením, pokud by neměla přístup ke zdrojům ze SF ve vědě a výzkumu na rovnoprávných principech, pak dlouhodobě a nevratně tratí celý český výzkum.

• Na všech úrovních nutno začít přemýšlet v dimenzích celé ČR, nikoliv jen regionů.

• Aplikovaný výzkum na ČVUT a dalších pražských vysokých školách má zřetelně celostátní charakter, většina výzkumných výsledků je využívána napříč Českou republikou, v mnoha odvětvích jsou pražské výzkumné organizace doslova tahounem inovací v českém průmyslu a jejich výsledky jsou klíčové pro konkurenceschopnost ČR, 58 procent studentů má trvalé bydliště mimo Prahu.

• Pražský výzkum je tahounem při internacionalizaci vědeckovýzkumných aktivit i při směrování k mezinárodně uznávané excelenci.

• Odmítáme další výstavbu infrastruktur za hranicí Prahy, potřebujeme rozvíjet klíčové týmy v přirozeném prostředí hlavního města.

• Nelze připustit, aby se TA ČR, až dosud hlavní zdroj účelového financování aplikovaného výzkumu v Praze a nyní potenciální implementátor operačních programů SF 2014 - 2020, stala dalším nástrojem dvojrychlostního financování českého výzkumu.

• Musí skončit diskriminace pražského výzkumného prostoru.

• Pro vědu a výzkum v Praze je nutno nejen vyjednat adekvátní objem financování, ale toto financování by mělo probíhat za obdobných podmínek jako v regionech.

28
III
2014

Máme pět nových profesorů a jednu profesorku

Zveřejněno: 28. 03. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
V pátek 21. března si v pražském Karolinu převzalo z rukou ministra školství Marcela Chládka jmenovací dekret pětaosmdesát nových profesorů. Mezi nimi bylo i šest pedagogů z ČVUT.

Novými nositeli nejvyššího akademického titulu jsou: prof. Ing. Ondrej Jiroušek, Ph.D., z Fakulty dopravní, prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., z Fakulty strojní, prof. Ing. Richard Liska, CSc., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D., z Fakulty stavební, prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., z Fakulty biomedicínského inženýrství, a prof. Ing. arch. Irena Šestáková z Fakulty architektury.

Reportáž České televize ze jmenování profesorů.

 

15.58

Pro velký zájem o prezentaci projektu Dejvice Center se 4. zasedání Akademického senátu ČVUT, které se koná 23. dubna od 13.30 hodin, přesouvá do prostor Masarykovy koleje.

05.14

Dne 24. dubna se od 18.00 hodin v Institutu energetické ekonomie VŠE uskuteční setkání s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a absolventkou ČVUT Danou Drábovou, jehož tématem bude aktuální situace v energetice.

14.57

Právě vyšlo 2. číslo letošního ročníku časopisu Pražská technika. Další čísla najdete na stránkách časopisu.

10.24

Rektor ČVUT prof. Konvalinka vystoupí 23. dubna na valném shromáždění Asociace výzkumných organizací, které má podtitul Šance pro konkurenceschopnost a bude se konat v prostorách ÚJV v Řeži u Prahy.

07.38

V pátek 25. dubna se od 11.00 hodin v prostorách Fakulty dopravní uskuteční seminář Základy práva pro startupy, který povede Massimiliano Pastore. Přednáška proběhne v angličtině a nutná je registrace.

15.18

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrské zve zájemce ze středních škol na Týden vědy na jaderce, který se bude konat od 18. do 22. května. Z kapacitních důvodů je třeba se na akci přihlásit.

14.02

V pondělí 28. dubna pořádá Spolek absolventů a přátel ČVUT výpravu za legoroboty. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím webu, pokud jsou registrovaní členové, nebo e-mailem.

05.15

Do 29. dubna můžete hlasovat pro nejhezčí studentku pražského Majálesu. Za ČVUT se soutěže účastní Monika Vetešníková z Fakulty stavební.

10.53

Správa účelových zařízení nabízí od září 2014 možnost ubytování v nadstandardních pokojích bloku 12 na Strahově. Rezervace pokojů probíhá již nyní.

13.31

Partnerská univerzita ČVUT Union College vyhrála národní vysokoškolské hokejové mistrovství USA. Ve finálovém zápasu porazila tým Minnesoty 7:4. Gratulujeme!

04.26

Fakulta stavební prezentuje od 10. do 23. dubna před Národní technickou knihovnou práce studentů oboru Architektura a stavitelství. Součástí výstavy je i ohlédnutí za účastí studentů na soutěži Le Défi a setkání s Evou Jiřičnou.

14.04

Katedra jazyků Fakulty elektrotechnické nabízí od nadcházejícího akademického roku všem studentům a zaměstnancům kurzy japonštiny a čínštiny.

11.47

Martin Kačer z Fakulty informačních technologií byl 10. dubna hostem hlavních zpráv FTV Prima. Jeho vystoupení k problematice Heartbleed Bug můžete sledovat od 16. minuty.

11.44

Radek Seifert ze střediska ELSA ČVUT, které se podílelo na vývoji hmatových map pro nevidomé, byl 9. dubna hostem Českého rozhlasu.

18.13

Hostem Magazínu Leonardo Českého rozhlasu byl 9. dubna hydrolog Martin Šanda z Fakulty stavební.

14.58

Dne 23. dubna se od 10.00 v kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví uskuteční seminář Obcházení patentů s využitím Funkčně orientovaného přístupu.

04.10

Ve dnech 28. a 29. dubna se v Národní technické knihovně uskuteční konference Podpora inovací a partnerství pro budování lidských kapacit, kterou pořádá katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické.

00.00

ČVUT se podílelo na přípravě testu na řízení času pro soutěžní pořad České televize Nejchytřejší Čech.

10.23

Čtvrtá přednáška Pražského informatického semináře se uskuteční 24. dubna od 16.00 v budově Fakulty elektrotechnické na Karlově náměstí. Přednášku na téma Život s omezeními povede Roman Barták.

10.49

Společnost ABB ve spolupráci se studentskou organizací IAESTE vyhlašuje III. ročník ABB University Award, soutěže o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci. Termín pro zaslání přihlášek je 30. dubna.

09.46

Dne 23. dubna se v areálu kolejí Strahov koná 6. ročník studentského hudebního festivalu SHOW neboli Silicon Hill Open Wednesday, který je určen zejména začínajícím studentským kapelám.

09.54

Dne 8. května se uskuteční čtvrtý ročník sportovního turnaje Pohár děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ve fotbale, volejbale, florbale, streetballu a squashi. Turnaj je určený pro vysokoškoláky a studenty posledních ročníků středních škol.

06.06

V neděli 27. dubna se se v hlavní budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Břehové ulici bude konat Vraní přebor v šachu. Turnaj je určený pro všechny studenty a zaměstnance ČVUT, pro profesionály i amatéry. 

08.30

21. ročník konference European Conference on Artificial Intelligence se uskuteční od 18. do 22. srpna v hotelu Clarion v Praze. Registrace již zahájena.

© 2012-2014 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
VYROBILO A PROVOZUJE VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIHLÁSIT SE   |  TECHNICKÁ PODPORA