• AKTUALITY
  • STALO SE
BLESKOVÉ ZPRÁVY
 
 
21
VII
2014

Metrologie a Stavitelství stále přijímají

Zveřejněno: 21. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Do 6. srpna si uchazeči o bakalářské studium mohou podat přihlášky do studijních programů Metrologie a Stavitelství na Fakultě stavební ČVUT.

Studium programu Metrologie je zaměřené na základní principy metrologických činností a managementu kvality a je doplněné problematikou normalizace a práva. Absolvent má základní znalosti a měřické dovednosti v geodézii, stavebních a strojírenských konstrukcích a technologiích a v souvisejících právních předpisech, je vybaven speciálními znalostmi v oblasti metrologie a managementu kvality. V praxi se uplatní ve sféře metrologického zabezpečení měřického a výrobního procesu nebo v managementu kvality.

Studium programu Stavitelství je zaměřené na zvládnutí základních principů realizace pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. V praxi se absolventi uplatní v oblasti přípravy, realizace, údržby a provozování pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb nebo v oboru výroby stavebních hmot, ochrany a tvorby životního prostředí, ve státní správě, v institucích zabývajících se organizací dopravy, v obchodní sféře.

Přijímací zkoušky proběhnou 28. srpna. Prominutí přijímací zkoušky z matematiky je možné a řídí se speciální vyhláškou děkanky. Podrobné podmínky pro přijetí najdete zde.

Kontaktní osoba: Ivana Kubišová

3
VII
2014

Industriální stopy 2014

Zveřejněno: 03. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Konference Industriální stopy, kterou spolupořádá Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, se uskuteční 29. srpna v Ostravě v prostoru Gong v Dolní oblasti Vítkovic. Bienále připomene vzácné industriální památky, jež se letos dožily likvidace navzdory své hodnotě průmyslové architektury i vybavení.

Konference bude bilancovat čtvrtstoletí průmyslového dědictví v České republice. Nechce poukazovat jen na likvidaci industriálních staveb a její kulminaci v letošním roce, ale chce vyzdvihnout i pozitivní příklady rekonstrukce či konverze staveb, stejně jako snahu chránit budovy s poutavou průmyslovou minulostí nebo industriální architekturou zákonem. Účast na akci přislíbila řada odborníků i zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva kultury i ministerstva pro místní rozvoj.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT pořádá tuto akci jako součást výzkumného projektu Industriální topografie České republiky v programu NAKI Ministerstva kultury ČR.

Kontaktní osoba: Benjamin Fragner

16
VII
2014

Úspěch projektu Gaziantep

Zveřejněno: 16. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Studenti Fakulty architektury ČVUT Zuzana Zelingerová a Marek Novák, kteří se zúčastnili 10. ročníku mezinárodního kola studentské soutěže společnosti Isover, se dočkali velkého úspěchu. Se svým návrhem základní školy pro turecké město Gaziantep získali prvenství v národním kole a ve finále v rumunské Bukurešti pak obsadili druhou příčku.

Projektem bylo vytvořeno inspirativní prostředí pro děti, kdy škola umožňuje nejen výuku uvnitř budovy, ale zároveň venku. Na polovině školního areálu byla navržena hustá výsadba stromů. Školním areálem prochází lineárně koncipovaná vodní plocha, která je nejen estetickým a hravým prvkem, ale zároveň chladí a zvlhčuje vzduch a zachycuje prach. Zohledněn byl také ekologický ráz stavby - hlavním stavebním materiálem projektu je dřevo. Díky venkovním tabulím je možné organizovat v areálu školy i výuku pod širým nebem.
              
Projekt byl navrhnut v ateliéru doc. Ing. arch. Petra Suskeho, CSc. Interiér byl konzultován v ateliéru doc. Akad. arch. Vladimíra Soukenky.

Více o soutěži.

Projekt Gaziantep

Projekt Gaziantep

 

10
VII
2014

AIR House z ČVUT boduje

Zveřejněno: 10. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Do finále 6. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR byl v kategorii Mládež nominován projekt energeticky soběstačného domu AIR House, který vytvořili studenti ČVUT.

Soutěž patří mezi nejuznávanější ocenění v oblasti životního prostředí v České republice. Vyznamenává energeticky úsporné projekty, které šetří energii, přírodu, využívají obnovitelné zdroje a celkově přispívají k ochraně životního prostředí. Projekt studentů ČVUT AIR House se do letošního finále probojoval v kategorii Mládež.

Vítěz národního kola pak postoupí do kola mezinárodního. Posledním vítězem celosvětové Energy Globe World Award 2013 se stal projekt se silným sociálním podtextem „Solar Women". Členky nikaragujské neziskové organizace FUPROSOMUNIC (Fundación Proyecto Solar de Mujeres Nicaragüenses) učí ženy střední Ameriky vyrábět a používat solární trouby a sušičky na solární pohon. Usušené ovoce mohou ženy prodávat a zajistit si tak v druhé nejchudší zemi na západní polokouli zdroj příjmů a částečnou samostatnost.

Nominované projekty jednotlivých kategorií budou představeny v rámci slavnostního vyhlášení ve Vinohradském divadle v pondělí 6. října. O celkovém vítězi pak rozhodnou diváci přímo v sále. Záznam večera odvysílá 18. října ČT1.

AIR House na E.ON Energy Globe Award ČR 2014

AIR House na E.ON Energy Globe Award ČR 2014

AIR House na E.ON Energy Globe Award ČR 2014

8
VII
2014

Analyzátor dopravní dostupnosti

Zveřejněno: 08. 07. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Skupina Agents4ITS z Centra agentních technologií Fakulty elektrotechnické ČVUT představila novou verzi úspěšného analyzátoru dopravní dostupnosti pro Prahu.

Oproti původnímu plánování tras po Praze pomocí městské hromadné dopravy má nová verze skupiny Agents4ITS také modul pro jízdu autem a na kole. Hlavním autorem aplikace je Jan Nykl, student magisterského oboru Otevřená informatika - Umělá Inteligence.  Analyzátor funguje na bázi rychlého prohledávání rozsáhlých grafů dopravních sítí. V loňském roce získal cenu Fondu Otakara Motejla za inovativní využívání otevřených dat.

29
VI
2014

Rektor uctil památku Josefa Hlávky

Zveřejněno: 29. 06. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Dne 26. června uctil rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka památku architekta Josefa Hlávky položením kytice u jeho hrobu na hřbitově v Přešticích, kde je Hlávka pochován v rodinné hrobce.

Josef Hlávka (15. února 1831 Přeštice – 11. března 1908 Praha) byl rakousko-uherský, respektive český, architekt, stavební podnikatel, politik a největší český mecenáš a zakladatel České akademie pro vědu slovesnost a umění.

Čtyři roky před smrtí završil své mecenášské úsilí tím, že ve své poslední vůli 25. ledna 1904 ustanovil svým univerzálním dědicem nově založené Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, s posláním podporovat vzdělanost, vědu a umění českého národa.

Právnicky bylo Nadání tak dokonale vytvořeno, že přežilo jak totalitu nacismu, tak komunismu a do dnešních dnů plní jeho odkaz. V čele Nadání stojí dnes předseda prezidia prof. Dr.h.c. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., který rektora doprovázel.

JUDr. Václav Pavlíček a rektor ČVUT

28
VI
2014

ČVUT se nelíbí opoždění dohod pro Erasmus

Zveřejněno: 28. 06. 2014
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
ČVUT se připojilo ke stanovisku Univerzity Karlovy k prohlášení Evropské komise o technických problémech, díky jimž nebudou moci národní agentury podepsat své grantové smlouvy s Evropskou komisí před 1. červnem 2014.

Zpoždění odsune podpis grantových smluv jednotlivých vysokých škol s jejich národními agenturami a v důsledku toho i podpis smluv vysílajících škol s účastníky mobilit na období, kdy někteří studenti již musí zahájit svůj studijní pobyt v zahraničí, a způsobí i mnohé další problémy, např. zpoždění převedení finančních prostředků na realizaci mobilit na vysoké školy a následně studentům.

Vzhledem k požadavku Evropské komise, aby školy vyplatily předem stanovený podíl grantu (minimálně 70%) účastníku před zahájením mobility, bude nutné, aby vysoké školy vyplácely finanční podporu ze svých zdrojů, protože také převod finančních prostředků ze zdrojů EK, který má proběhnout do 30 dnů od podpisu smlouvy vysílající vysoké školy s národní agenturou, nelze předpokládat dříve než v průběhu měsíce srpna.

Vedení ČVUT sděluje, že do doby než od Evropské komise obdrží veškeré právní, finanční a administrativní podklady, bude ČVUT v Praze zálohovat financování studijních pobytů z vlastních zdrojů a podle stávajících předpisů je bude přidělovat studentům. Tento proces se přizpůsobí avizovaným pravidlům až s datem jejich vydání Evropskou komisí.

 

15.36

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní vyhlašuje 20. ročník soutěže o nejlepší diplomové práce magisterských studijních programů fakulty, obhájené v období leden až září 2014. Uzavírka pro podání přihlášek je 5. září.

15.17

Daniel Novák z Fakulty elektrotechnické vystoupil včera v pořadu Host studia Leonardo Českého rozhlasu.

14.59

Aktivity rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky můžete sledovat na jeho novém veřejném Facebookovém profilu.

14.54

Příspěvek autorů Miloslava Čapka, Lukáše Jelínka, Pavla Hazdry a Jana Eichlera z Fakulty elektrotechnické byl za svůj mimořádný přínos oceněn na mezinárodním workshopu COST VISTA v Bukurešti.

09.06

Mezivládní rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vědy a techniky COST koordinovaný MŠMT vypisuje výběrové řízení na pozici Science Officer.

06.36

Jeden z největších světových výrobců helikoptér, společnost Bell, přesouvá centrálu do Česka a plánuje vypsat stipendia pro studenty ČVUT.  

16.36

Organizace GPFS-CZ za podpory Česko-německého fondu budoucnosti nabízí semestrální stipendia na německých univerzitách. Žádosti je možné podat do 31. listopadu.

14.36

Pro projekt AIR House studentů ČVUT můžete hlasovat v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR prostřednictvím internetu, nebo zaslat premium SMS ve stavu EGA 10 na číslo 900 11 03.

10.19

Do 12. října můžete soutěžit o zpáteční letenku do Paříže a další ceny v letní fotosoutěži Ukaž se v barvách ČVUT. 

11.10

Mimořádný termín pro podání přihlášek do bakalářského studia na Fakultě elektrotechnické je do 31. srpna.

07.22

Konference Voda a krajina 2014 se uskuteční 17. září v budově Fakulty stavební.

14.46

Do 31. července je možné podat si přihlášku na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, a to do všech oborů a zaměření bakalářského studijního programu. Přijímací zkoušky se nekonají.

11.50

Konference Nové trendy v civilním letectví 2014, která se koná pod záštitou děkana Fakulty dopravní prof. Miroslava Svítka se uskuteční ve dnech 18. - 20. května v prostorách Penzionu Herbertov ve Vyšším Brodě.

14.12

Hokejisté ČVUT získali stříbrné medaile ve 4. ročníku mezinárodního univerzitního hokejového turnaje O Pohár rektora ČVUT. Gratulujeme!

08.30

21. ročník konference European Conference on Artificial Intelligence se uskuteční od 18. do 22. srpna v hotelu Clarion v Praze. Registrace již zahájena.

© 2012-2014 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
VYROBILO A PROVOZUJE VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIHLÁSIT SE   |  TECHNICKÁ PODPORA