• AKTUALITY
BLESKOVÉ ZPRÁVY
 
 
12
VII
2015

Junior Tech University

Zveřejněno: 12. 07. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Do 21. srpna se mohou středoškolští studenti přihlásit do 5. ročníku projektu Junior Tech University a absolvovat tříměsíční individuální stáž na akademické půdě ČVUT v Praze. Akce je určena především studentům 3. ročníků středních škol a odpovídajícím třídám víceletých gymnázií.

Vybraní uchazeči budou mít od září 2015  na jimi zvolené fakultě ČVUT v Praze svého mentora. Ten vybranému stážistovi zajistí fakultní exkurze, účast na některých přednáškách a představí zajímavosti na různých katedrách a ústavech ČVUT. Úkolem mentora bude také seznámení stážisty s vysokoškolským prostředím, se studijními programy a obory. V závěru Junior Tech University může mentor zadat stážistovi téma malého projektu s konkrétními cíly a úkoly, na kterém budou společně pracovat. Na závěrečném prosincovém setkání obdrží studenti certifikáty o absolvování pátého ročníku Junior Tech University.

Více informací o projektu Junior Tech University naleznete zde.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká

8
VII
2015

Pražské vysoké školy představí svou vědu

Zveřejněno: 08. 07. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Devátý ročník Dne vědy na pražských vysokých školách se uskuteční 9. září od 10.00 do 16.00 hodin v Nové budově ČVUT v Praze Dejvicích.

Akci tradičně spolupořádá s ČVUT v Praze ještě Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Karlova v Praze.

Již podruhé se prezentace vědy koná v prostorách Nové budovy ČVUT. Na programu budou populárně naučné přednášky, prezentace interaktivních vědeckých exponátů a experimenty. Za ČVUT vystoupí v rámci přednáškové části akce Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D., s tématem teranostika a MArch. Marie Davidová s přednáškou Dřevo jako primární médium k architektonické performanci.

Kontaktní osoba: Karel Žebrakovský

1
VII
2015

Vědecký jarmark

Zveřejněno: 01. 07. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Třetí ročník Vědeckého jarmarku se uskuteční 9. září od 8.30 do 17.30 hodin na Vítězném náměstí v Praze 6. Oblíbenou akci spolupořádají ČVUT v Praze a VŠCHT Praha společně s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a společností Věda nás baví. Vědecký jarmark se těší stále většímu zájmu veřejnosti, v loňském roce si exponáty přišlo prohlédnout necelých 13.000 návštěvníků.

Organizátoři si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu, zejména žákům základních a studentům středních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké školy, vědecké ústavy, zájmové organizace a instituce se ve svých stáncích pokusí ukázat, že věda je všude kolem nás a jak je potřebná v každodenním životě. Návštěvníci si budou moci interaktivní exponáty a různé pokusy sami vyzkoušet. ČVUT na jarmarku představí všechny fakulty, které budou populárně naučnou formou předvádět zajímavé vědecké projekty.

Vědecký jarmark zahájí jeho patron prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Vstup na akci je zdarma.

Více informací a program naleznete zde.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká
 

10
VI
2015

Stále přijímáme ke studiu

Zveřejněno: 10. 06. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Možnost dodatečně se přihlásit ke studiu na ČVUT v Praze nabízí uchazečům o studium Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta dopravní, Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická a Masarykův ústav vyšších studií.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská vypsala druhé kolo přijímacího řízení pro program Aplikace přírodních věd. Zájemci o bakalářský stupeň vzdělání se mohou hlásit do 8. září, termín pro zaslání přihlášek k magisterskému studiu je 11. září.

Do 20. srpna přijímá přihlášky ke studiu vybraných oborů programu Biomedicínská a klinická technika Fakulty biomedicínského inženýrství, která sídlí v Kladně.

Dopravní fakulta umožňuje přihlásit se do 7. srpna ke studiu programů Technika a technologie v dopravě a spojích, Bezpečnostní technologie v dopravě a obor Logistika a řízení dopravních procesů, prezenční, které se vyučují v Praze. Zájemci o studium na pobočce v Děčíně se mohou hlásit do 10. srpna.

Termín pro podání přihlášek do programů Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Stavitelství, Metrologie a Civil Engineering Fakulty stavební je 30. července.

Na Fakultě strojní lze studovat Teoretický základ strojního inženýrství, Strojírenství a Výroba a ekonomika ve strojírenství. Zájemci se mohou hlásit do 16. září.

Fakulta elektrotechnická nabízí možnost podat si od 1. července do 31. srpna přihlášku ke studiu bakalářských programů Elektrotechnika, energetika a management, Komunikace, multimédia a elektronika, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy a Softwarové inženýrství a technologie.

Specializace v pedagogice a Řízení rozvojových projektů jsou programy, které lze studovat na Masarykově ústavu vyšších studií. Přihlášky je nutno podat do 8. srpna.

Kontaktní osoba: Lenka Kubešová Zápotocká

8
IV
2015

Fulbrightův program pro Fakultu elektrotechnickou

Zveřejněno: 08. 04. 2015
Zveřejnil(a): Libuše Petržílková
Ilustrační obrázek k článku
Od 1. září bude na Fakultě elektrotechnické ČVUT působit ve funkci Fulbright - CTU Distinguished Chair profesor Martin Margala, který je vedoucím katedry elektrotechnického a počítačového inženýrství na University of Massachusetts v Lowellu.

Profesor Margala se ve své vědecko-výzkumné činnosti soustředí zejména na navrhování testování číslicových a analogově-číslicových VLSI obvodů. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT se vedle monitorování a řízení výkonové spotřeby velmi rychlých elektronických součástek vysoké integrace také zaměří na výuku a pomoc při řízení kvality předmětů vyučovaných v angličtině. Součástí jeho práce  bude také vedení kurzu akademického psaní a seminářů na odborná témata. V neposlední řadě pomůže fakultě nastavit novou strategii pro zahraniční styky

Fulbrightův stipendijní program byl založen v roce 1946. Od té doby se jej zúčastnilo na 300 tisíc studentů, vědců a pedagogů. V rámci základního programu pro vědecké pracovníky a vysokoškolské učitele je každý rok z USA vysláno 800 akademiků do 130 zemí. Nejprestižnějším oceněním je právě Distinguished Chair, kterých se každoročně uděluje jen 40, z toho 4 do České republiky. Partnery programu jsou Karlova Univerzita, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého a ČVUT v Praze. Program je financován vládami České republiky, USA a hostitelskou institucí.

Kontaktní osoba: Libuše Petržílková

22.09

Magazín Nature publikoval článek A very luminous magnetar-powered supernova associated with an ultra-long γ-ray burst. Jeho spoluautorem je Mgr. Robert Filgas, Ph.D., z Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT.

11.11

Další díl ČVUTovin, studentských zpráv ze světa ČVUT, je ke shlédnutí zde.

14.13

Hodnocení univerzitního vědeckého časopisu Acta Polytechnica roste, hodnota SJR podle portálu Scimago je 0,193/2014 (0,124/2013), hodnota SNIP ve Scopus je 0,370/2014 (0,277/2013).

06.33

Podle hodnocení univerzit CWUR 2015 - World University Rankings postoupilo ČVUT v letošním roce na 716. pozici oproti loňskému 771. místu. Hodnoceno bylo více než 25 000 univerzit z celého světa.

06.56

Katedra matematiky Fakulty elektrotechnické pořádá ve dnech 25. až 28. srpna přípravný a opakovací kurz k přijímacímu řízení.

10.21

Seznamovací akce pro budoucí studenty 1. ročníku Fakulty dopravní UZEL se uskuteční od 17. do 20. září.

07.31

Pro rok 2016 snížilo ČVUT energetické vstupy o téměř 5 milionů korun díky nákupu elektřiny a plynu na trhu s energiemi pro konečné odběratele. 

13.42

Seznamovací akci pro budoucí studenty prvního ročníku bakalářského studia pořádá v termínech 29. srpna až 1. září nebo 1. až 4. září Fakulta informačních technologií.

06.43

Od zimního semestru 2015/16 otevírá Masarykův ústav vyšších studií třísemestrální program Univerzity třetího věku, zaměřený na osobní management a management volného času.

13.25

Rada vysokých škol - národní reprezentace studentů obsazuje pozici PR pracovník. Přihlášky je možné zasílat do 10. srpna.

13.32

Od 23. dubna do 30. srpna probíhá v letohrádku Hvězda výstava Zpráva o knize. Spoluautorem expozice je Institut intermédií ČVUT.

20.29

Katedra betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební pořádá ve dnech 10. a 11. září v hotelu DAP v Praze 8. ročník konference o betonech s rozptýlenou výztuží FIBRE CONCRETE 2015.

00.55

Do 2. října mohou studenti přihlásit své diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, konzultované v období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015, do soutěže ČEEP Student - Studentská cena Enviros 2014.

13.33

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně vyhlásila uměleckou soutěž pro studenty vysokých škol Propojený svět. Přihlášky je možné zasílat do 30. září.

24. 07. 2015
Možnost strávit nezapomenutelné prázdniny měly ve dnech 13. až 17. července děti ve věku od 7 do 14 let. Celkem 96 účastníků Dětské univerzity z celé České republiky i ze zahraničí se formou příměstského tábora seznámilo s laboratořemi a výzkumem ČVUT. Při slavnostním zakončení akce v Betlémské kapli byl malým studentům udělen titul Malý bakalář (Bc. jr.) nebo Malý inženýr (Ing. jr.).

První Dětská univerzita ČVUT nadchla malé vědce

Možnost strávit nezapomenutelné prázdniny měly ve dnech 13. až 17. července děti ve věku od 7 do 14 let. Celkem 96 účastníků Dětské univerzity z celé České republiky i ze zahraničí se formou příměstského tábora seznámilo s laboratořemi a výzkumem ČVUT. Při slavnostním zakončení akce v Betlémské kapli byl malým studentům udělen titul Malý bakalář (Bc. jr.) nebo Malý inženýr (Ing. jr.).
14. 07. 2015
Nejlepší akademičtí sportovci z celého světa změřili své síly ve dnech 3. až 14. července na XXVIII. Letní univerziádě v jihokorejském Gwangju. Studenti ČVUT v Praze získali pro českou výpravu dvě medaile.

Dvě medaile z Letní světové univerziády pro studenty ČVUT

Nejlepší akademičtí sportovci z celého světa změřili své síly ve dnech 3. až 14. července na XXVIII. Letní univerziádě v jihokorejském Gwangju. Studenti ČVUT v Praze získali pro českou výpravu dvě medaile.
13. 07. 2015
Rekonstrukcí budovy Kokos v Kladně za 50 milionů korun a nákupem nového laboratorního vybavení byla k 30. červnu završena zhruba dvouletá realizace projektu Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. - BIOKOS II. Cílem celé investiční akce byla podpora vzdělávání vysokoškolských studentů a modernizace infrastruktury.

Fakulta biomedicínského inženýrství modernizovala prostředí pro studenty

Rekonstrukcí budovy Kokos v Kladně za 50 milionů korun a nákupem nového laboratorního vybavení byla k 30. červnu završena zhruba dvouletá realizace projektu Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II. - BIOKOS II. Cílem celé investiční akce byla podpora vzdělávání vysokoškolských studentů a modernizace infrastruktury.
13. 07. 2015
Nejvíce oceněných prací v rámci 16. ročníku soutěže Cena Nadace ČEZ, jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 30. června, získali studenti Fakulty elektrotechnické. Z celkového počtu dvaceti oceněných prací obdržely jejich studie jedenáct cen. Dvě ocenění putují také na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT.

Studenti Fakulty elektrotechnické ovládli 16. ročník soutěže Cena Nadace ČEZ

Nejvíce oceněných prací v rámci 16. ročníku soutěže Cena Nadace ČEZ, jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 30. června, získali studenti Fakulty elektrotechnické. Z celkového počtu dvaceti oceněných prací obdržely jejich studie jedenáct cen. Dvě ocenění putují také na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT.

© 2012-2015 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
VYROBILO A PROVOZUJE VÝPOČETNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIHLÁSIT SE   |  TECHNICKÁ PODPORA