Volba osoby navržené na rektora ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze na svém zasedání dne 26. 5. 2021 vyhlásil v souladu s článkem 6 Jednacího řádu AS ČVUT volbu osoby navržené na rektora ČVUT v Praze pro volební období 1. 2. 2022 až 31. 1. 2026.

Volební videozáznamy

Ilustrační fotografie Ilustrační fotografie

Volba osoby navržené na funkci rektora ČVUT v Praze

27. 10. 2021, Masarykova kolej ČVUT v Praze

Harmonogram voleb

 • Uzávěrka příjmu obálek s materiály kandidátů 30. 9. 2021 v 12:00.
 • Otevírání obálek, kontrola podkladů kandidátů dne 30. 9. 2021 v 14:00.
 • Zveřejnění seznamu kandidátů dne 30. 9. 2021 odpoledne.
 • Představení kandidátů před členy AS ČVUT dne 13. 10. 2021 od 13:30
  v zasedací místnosti v 10. patře budovy ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6.
 • Představení kandidátů před členy akademické obce a zaměstnanci ČVUT dne 20. 10. 2021 od 14:30
  v Kongresovém sále Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6.
  Dotazy na kandidáta lze pokládat prostřednictvím příspěvků ve vláknu diskuzního fóra AS ČVUT
 • Volba osoby navržené na funkci rektora ČVUT v Praze dne 27. 10. 2021 od 13:30
  na 22. zasedání AS ČVUT v Kongresovém sále Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6.

V případě neúspěšné první volby:

 • Uzávěrka příjmu obálek s materiály kandidátů 4. 11. 2021 v 12:00.
 • Otevírání obálek, kontrola podkladů kandidátů dne 4. 11. 2021 v 14:00.
 • Zveřejnění seznamu kandidátů dne 4. 11. 2021 odpoledne.
 • Představení kandidátů před členy AS ČVUT dne 10. 11. 2021.
 • Představení kandidátů před členy akademické obce a zaměstnanci ČVUT dne 11. 11. 2021.
 • Volba osoby navržené na funkci rektora ČVUT v Praze dne 24. 11. 2021.

Kandidát volby osoby navržené na rektora ČVUT

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Informace pro kandidáty na funkci rektora ČVUT

Podání přihlášky kandidáta

Návrh kandidatury na osobu navrženou na rektora ČVUT musí být podán písemně prostřednictvím podatelny ČVUT nebo doporučeným dopisem na adresu

České vysoké učení technické v Praze
Sekretariát AS ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

nejpozději v termínu, který je uvedený v harmonogramu voleb. V případě zaslání poštou je rozhodné datum doručení.

Veškeré požadované materiály (vizte „Náležitosti přihlášky kandidáta“) budou zalepeny v obálce s nápisem „Volba rektora ČVUT – neotvírat“.

Náležitosti přihlášky kandidáta

Přihláška kandidáta na osobu navrženou na rektora musí obsahovat následující dokumenty:

 • Podepsaný souhlas s kandidaturou.
 • Strukturovaný životopis kandidáta.
 • Nominaci kandidáta, tj. buď souhlasné stanovisko alespoň jednoho akademického senátu fakulty ČVUT, nebo podpora skupiny alespoň 50 členů akademické obce ČVUT v Praze, doložená jmenným seznamem obsahujícím jméno a příjmení, osobní číslo ČVUT v Praze a vlastnoruční podpis každého podporovatele.
 • Čestné prohlášení kandidáta v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (Podle ustanovení § 20 zákona č. 451/1991 Sb. toto čestné prohlášení nemusí dodávat osoba narozená po 1. prosinci 1971).
 • Stručnou vizi o dalším rozvoji ČVUT v Praze, kterou bude kandidát v případě svého jmenování rektorem ČVUT v Praze realizovat. Maximální rozsah je 6 stránek A4.

Dokumenty

Seznam kandidátů na funkci rektora ČVUT

Volební komise

Pro účely volby osoby navržené na rektora ČVUT zvolil AS ČVUT ze svých členů komisi ve složení:

Vlastník stránky: Radek Zeman