Rada pro vnitřní hodnocení - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Působnost Rady pro vnitřní hodnocení je stanovena zákonem o vysokých školáchstatutem ČVUT a jejími vnitřními předpisy, zejména pravidly systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality ČVUT, akreditačním řádem ČVUT a Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT.

Rada zajišťuje zejména následující činnosti:

 1. schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,
 2. řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,
 3. zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě,
 4. vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,
 5. vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy.

Termíny nadcházejících zasedání

 • 17
  Zář
  2024
 • 15
  Říj
  2024
 • 12
  Lis
  2024
 • 17
  Pro
  2024

Další informace

Struktura Usnesení a zápisy Intranet RVH

Doplňující informace

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy a dodatky k této zprávě podle § 77b, odst. 2, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách mohou být zpřístupněny orgánům a členům orgánů vysoké školy a jejích součástí a Akreditačnímu úřadu a ministerstvu (nejde o veřejnou listinu). Zpráva a její dodatky jsou předávány datovou schránkou NAÚ, a to bezprostředně po jejich schválení AS ČVUT. Tudíž není třeba v žádostech o akreditace uvádět odkaz na uložiště ČVUT, neboť NAÚ tyto dokumenty řádně obdrží v souladu se zákonem a může s nimi disponovat.

Veřejné dokumenty

Další související veřejné dokumenty naleznete v sekci Vnitřní předpisy.

Vlastník stránky: Renáta Matoušková