You are here

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. Členy AS ČVUT volí akademická obec ČVUT. Každá z osmi fakult ČVUT volí tři akademické pracovníky a dva studenty a dále akademická obec ČVUT příslušná nefakultním součástem ČVUT volí celkem tři akademické pracovníky a dva studenty.

AS ČVUT mimo jiné schvaluje Strategii ČVUT a vnitřní předpisy ČVUT a jeho součástí. Také schvaluje rozpočet ČVUT předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření ČVUT předloženou rektorem.

Funkční období AS ČVUT je tříleté. Místa členů AS ČVUT výjimečně uvolněná před koncem funkčního období jsou doplněna zvolenými náhradníky z řádných nebo doplňovacích voleb, kteří se stávají členy AS ČVUT do konce funkčního období AS ČVUT.

Aktuality

 • 22. 1. 2020

  2. zasedání AS ČVUT se bude konat ve středu 29. ledna 2020 od 13:30 hodin v zasedací místnosti budovy ČVUT–CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6. Pozvánku na zasedání je možno nalézt zde.

 • 15. 1. 2020

  Termíny nejbližších zasedání AS ČVUT byly vyhlášeny na 29. 1., 26. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5. a 24. 6. 2020.

 • 8. 1. 2020

  Hlavní volební komise vydala Závěrečnou zprávu o průběhu voleb do AS ČVUT na období 2020 - 2022. Tuto zprávu je možno nalézt zde.

  Za hlavní volební komisi

  Jan Feit

   

   

Další informace

Členové

Předsednictvo

Komise

Usnesení, zápisy a zprávy

Intranet AS

Diskusní fórum AS

Kontakt

Vlastník stránky: Radek Zeman, tajemník AS