You are here

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. AS ČVUT volí akademická obec tak, aby každá fakulta v něm byla zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty, vysokoškolské ústavy ČVUT a další součásti ČVUT dohromady třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty.

AS ČVUT mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí, schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy předloženou rektorem.

Funkční období AS ČVUT je tříleté, členové AS voleni za odstupující členy jsou voleni do konce jeho funkčního období.

Schválené termíny dalších zasedání AS ČVUT v roce 2017:

 • 27. 9., 11. 10., 25. 10., 29. 11. a 13. 12.
 • Pozvánka na 14. zasedání AS ČVUT - středa 29. listopadu 2017 ve 13:30 hodin v zasedací místnosti v 10. patře budovy ČVUT-CIIRC

Materiály ke schválení AS přístupné akademické obci a další materiály z AS zpřístupněné akademické obci (vyžaduje přihlášení)

Předsednictvo Akademického senátu ČVUT

  Předsedové komisí

   Členové akademického senátu

   Fakulta stavební

   Zástupci akademických pracovníků:

    

   Zástupci studentů:

    

   Fakulta strojní

   Zástupci akademických pracovníků:

    

   Zástupci studentů:

    

   Fakulta elektrotechnická

   Zástupci akademických pracovníků:

    

   Zástupci studentů:

    

   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

   Zástupci akademických pracovníků:

    

   Zástupci studentů:

    

   Fakulta architektury

   Zástupci akademických pracovníků:

    

   Zástupci studentů:

    

   Fakulta dopravní

   Zástupci akademických pracovníků:

    

   Zástupci studentů:

    

   Fakulta biomedicínského inženýrství

   Zástupci akademických pracovníků:

    

   Zástupci studentů:

    

   Fakulta informačních technologií

   Zástupci akademických pracovníků:

    

   Zástupci studentů:

    

   Ostatní součásti ČVUT

   Zástupci akademických pracovníků:

    

   Zástupci studentů:

    
   Feit Jan:
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   +420 224 359 148
   Schmid Jaroslav:
   Člen hospodářské komise AS
   +420 224 351 885
   Šrubař Jiří:
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   Člen komise pro informační strategii AS
   +420 224 356 283
   Andres Pavel:
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   +420 739 247 894
   +420 224 353 170
  • Předseda komise pro pedagogické záležitosti AS: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
  • Kabele Karel:
   Předseda komise pro pedagogické záležitosti AS
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   +420 602 245 312
   +420 224 357 104
   +420 224 356 731
   Mikyška Jiří:
   Člen legislativní komise AS
   Člen komise pro informační strategii AS
   +420 224 358 553
  • Předseda legislativní komise AS: RNDr. Petr Olšák
  • Olšák Petr:
   Předseda legislativní komise AS
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   Člen komise pro informační strategii AS
   Člen legislativní komise AS
   Bittnar Zdeněk:
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   Člen hospodářské komise AS
   +420 224 353 869
  • 02:
   Místopředseda AS - zaměstnanec: Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.
  • Matějovská Dana:
   Místopředseda AS - zaměstnanec
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   Člen hospodářské komise AS
   +420 224 356 205
   Ali Bláhová Ilona:
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   +420 224 352 445
   +420 224 352 324
  • Předseda komise pro rozvoj AS: prof. Ing. Jiří Nožička, CSc.
  • Nožička Jiří:
   Předseda komise pro rozvoj AS
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   +420 233 334 770
   +420 224 352 580
  • 01:
  • Janoušek Jan:
   Předseda AS
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   Člen komise pro rozvoj AS
   Člen hospodářské komise AS
   +420 606 551 035
   +420 224 359 881
   Muzikář Zdeněk:
   Člen hospodářské komise AS
   Člen komise pro informační strategii AS
   +420 224 359 857
   +420 224 357 461
   Richter Ivan:
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   Člen komise pro rozvoj AS
   Člen hospodářské komise AS
   +420 221 912 826
   Bauma Václav:
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   Člen komise pro informační strategii AS
   +420 224 357 373
  • Předseda hospodářské komise AS: prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
  • Hrdlička František:
   Předseda hospodářské komise AS
   Člen legislativní komise AS
   Člen hospodářské komise AS
   +420 224 352 535
  • Předseda komise pro informační strategii AS: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
  • Kybic Jan:
   Předseda komise pro informační strategii AS
   Člen hospodářské komise AS
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   Člen komise pro informační strategii AS
   +420 608 282 442
   +420 224 355 721
   Hlaváček Dalibor:
   Člen legislativní komise AS
   Člen komise pro rozvoj AS
  • Předseda komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
  • Petráček Vojtěch:
   Předseda komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   +420 224 358 265
   Doktor Tomáš:
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   Člen legislativní komise AS
   Čítek David:
   Ing. David Čítek
   +420 224 353 521
   Polách Radomír:
   Člen hospodářské komise AS
   Člen legislativní komise AS
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   Mára Michal:
   Ing. Michal Mára
   Člen studentské komise AS
   Cajthaml Jiří:
   Člen hospodářské komise AS
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   +420 224 354 730
   Faltus Vladimír:
   Člen komise pro informační strategii AS
   +420 224 359 553
   Farník Michal:
   Bc. Michal Farník
   Člen komise pro SÚZ AS
   Člen studentské komise AS
   Vymětalová Veronika:
   Člen legislativní komise AS
   Člen hospodářské komise AS
   +420 224 358 496
   Hlaváč Václav:
   Člen hospodářské komise AS
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   +420 603 149 689
   +420 224 357 465
   Volech Jiří:
   Ing. Jiří Volech
   Člen studentské komise AS
   Člen komise pro SÚZ AS
   +420 224 355 097
   Böhm Pavel:
   Mgr. Pavel Böhm
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   Člen studentské komise AS
   Kašpar Jan:
   Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
   Člen komise pro rozvoj AS
   +420 224 968 577
   +420 224 910 471
   Efremova Yulia:
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   +420 224 355 045
  • Předseda komise pro SÚZ AS: Marie Dvořáková
  • Dvořáková Marie:
   Marie Dvořáková
   Předseda komise pro SÚZ AS
   Člen legislativní komise AS
   Člen komise pro SÚZ AS
   +420 776 323 474
   Friedjungová Magda:
   Ing. Magda Friedjungová
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   +420 608 868 593
  • Předseda studentské komise AS: Bc. Pavel Bakovský
  • Bakovský Pavel:
   Bc. Pavel Bakovský
   Předseda studentské komise AS
   Člen komise pro SÚZ AS
   Člen studentské komise AS
   +420 604 975 340
   Červený Norbert:
   Norbert Červený
   Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
   Bouška Robert:
   Ing. arch. Robert Bouška
   Begera Jakub:
   Bc. Jakub Begera
   Člen komise pro informační strategii AS
   Člen studentské komise AS
   +420 774 572 375
   +420 224 359 396
   +420 224 359 260
   Pokorný Tomáš:
   Bc. Tomáš Pokorný
   Člen studentské komise AS
   Hodek Lukáš:
   Bc. Lukáš Hodek
   Člen komise pro SÚZ AS
  • 03:
   Místopředseda AS - student: Ing. Stanislav Jeřábek
  • Jeřábek Stanislav:
   Ing. Stanislav Jeřábek
   Místopředseda AS - student
   Člen komise pro SÚZ AS
   Člen komise pro informační strategii AS
   Člen studentské komise AS
   +420 731 923 101
   Šulc Kryštof:
   Ing. Kryštof Šulc
   Člen hospodářské komise AS
   +420 224 352 367
   Konečný Filip:
   Bc. Filip Konečný
   Člen komise pro informační strategii AS
   Člen studentské komise AS
   Chytrá Kateřina:
   Ing. Kateřina Chytrá
   Holeček Josef:
   Bc. Josef Holeček
   Vlastník stránky: Josef Svoboda