You are here

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. Členy AS ČVUT volí akademická obec ČVUT. Každá z osmi fakult ČVUT volí tři akademické pracovníky a dva studenty a dále akademická obec ČVUT příslušná nefakultním součástem ČVUT volí celkem tři akademické pracovníky a dva studenty.

AS ČVUT mimo jiné schvaluje Strategii ČVUT a vnitřní předpisy ČVUT a jeho součástí. Také schvaluje rozpočet ČVUT předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření ČVUT předloženou rektorem.

Funkční období AS ČVUT je tříleté. Místa členů AS ČVUT výjimečně uvolněná před koncem funkčního období jsou doplněna zvolenými náhradníky z řádných nebo doplňovacích voleb, kteří se stávají členy AS ČVUT do konce funkčního období AS ČVUT.

Pozvánka na zasedání AS ČVUT

8. Řádné zasedání AS ČVUT

Kdy: 23. 9. 2020, 13.30
Kde: videokonferenční jednání, odkaz pro připojení se k zasedání je uveden v pozvánce
Více informací

Termíny nadcházejících zasedání

 • 23
  Zář
  2020
 • 21
  Říj
  2020
 • 25
  Lis
  2020
 • 16
  Pro
  2020

Další informace

Členové

Předsednictvo

Komise

Usnesení, zápisy a zprávy

Intranet AS

Diskusní fórum AS

Kontakt

Vlastník stránky: Radek Zeman, tajemník AS