Akademický senát - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Akademický senát ČVUT je samosprávným zastupitelským orgánem ČVUT. Členy AS ČVUT volí akademická obec ČVUT. Každá z osmi fakult ČVUT volí tři akademické pracovníky a dva studenty a dále akademická obec ČVUT příslušná nefakultním součástem ČVUT volí celkem tři akademické pracovníky a dva studenty.

AS ČVUT mimo jiné schvaluje Strategii ČVUT a vnitřní předpisy ČVUT a jeho součástí. Také schvaluje rozpočet ČVUT předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků a schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření ČVUT předloženou rektorem.

Funkční období AS ČVUT je tříleté. Místa členů AS ČVUT výjimečně uvolněná před koncem funkčního období jsou doplněna zvolenými náhradníky z řádných nebo doplňovacích voleb, kteří se stávají členy AS ČVUT do konce funkčního období AS ČVUT.

Stream zasedání

Pozvánka na zasedání AS ČVUT

17. Řádné zasedání AS ČVUT

Kdy: 29. 5. 2024, 13.30
Kde: TBD
Více informací

Termíny nadcházejících zasedání

  • 29
    Kvě
    2024
  • 26
    Čvn
    2024

Další informace

Členové Předsednictvo Komise Usnesení, zápisy a zprávy Intranet AS Diskusní fórum AS

Kontakt

Vlastník stránky: Radek Zeman