Grémium rektora - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Stálý poradní sbor rektora ČVUT ve stejném složení jako kolegium s řediteli součástí ČVUT a místopředsedy AS ČVUT.

 

Rektor:

AS ČVUT:

Kvestor:

Prorektoři:

Děkani:

Ředitelé součástí:

Kontakt:

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková