Etická komise - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Komise projednává podněty týkající se porušení Etického kodexu Českého vysokého učení technického (ČVUT) nebo obecně uznávaných mravních zásad. Tyto podněty mohou podávat členové akademické obce a zaměstnanci ČVUT. V usnesení komise je uvedeno, zda došlo k porušení uvedeného Kodexu nebo zásad a jak závažné bylo toto porušení. Toto usnesení se předkládá rektorovi, který rozhoduje o přijetí opatření k nápravě.

Složení komise

Předseda:

Členové:

Dokumenty

Vlastník stránky: Ilona Chalupská