Etická komise - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Komise VR ČVUT v Praze ověřuje zajištění ochrany práv osob, které se účastní výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných projektů, na kterých se podílí student nebo zaměstnanec ČVUT v Praze. Posuzuje etiku návrhů projektů a to jak z hlediska jejich celkového zaměření, tak z hlediska plánovaných postupů a nástrojů výzkumu, a úroveň předpokládané informovanosti účastníků výzkumu její dostatečnost a opatření pro ochranu jejich práv.

Složení komise

Předseda:

Členové:

  • prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
  • prof. Ing. Václav Jirkovský, CSc.
  • prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DrSc.
  • prof. RNDr. Ivo Kraus, CSc.
  • doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
  • prof. Ing. Olga Štěpánková, CSc.

Dokumenty

Vlastník stránky: Andrea Vondráková