You are here

Rektor ČVUT

Vrcholný představitel ČVUT a reprezentant ČVUT ve vztahu k jiným vysokým školám v České republice i zahraničí, k veřejným institucím a státním orgánům, zejména MŠMT, podnikatelské sféře i občanům. Rektor je z titulu jmenování odpovědný prezidentu republiky a ve věcech stanovených zákonem ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za výkon své činnosti, upravené zákonem a Statutem ČVUT, odpovídá rektor ČVUT Akademickému senátu ČVUT. Rektor ČVUT jmenuje a odvolává děkany fakult ČVUT, ředitele vysokoškolských ústavů, kvestora, kancléře a ředitele dalších součástí ČVUT.

Vedení ČVUT

Stálý poradní sbor rektora ČVUT složený z prorektorů, kvestora, kancléře a předsedy AS. Jednání vedení ČVUT se z titulu své funkce účastní vedoucí interního auditu.

Členové Vedení ČVUT

Rektor:

Předseda AS ČVUT:

Kvestor:

Prorektoři:

Kancléř:

Kontakty

Sekretariát rektora

Jana Jarešová
tel.: +420 224 353 486
e-mail: jana.jaresova@cvut.cz

Ing. Věra Molíková
tel.:+420 224 353 474
e-mail: vera.molikova@cvut.cz
 

Sekretariát kvestora

Mgr. Eva Piknová
tel.: +420 224 353 349
e-mail: eva.piknova@cvut.cz

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková