Vědecká rada ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Vědecká rada ČVUT se vyjadřuje k věcem, které jí předloží rektor; mimo jiné projednává dlouhodobý záměr ČVUT, schvaluje studijní programy a vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení.

Členy vědecké rady ČVUT jsou významní představitelé oborů, v nichž ČVUT uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí technickou i uměleckou činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT.

Funkční období vědecké rady je čtyřleté a jeho konec je zpravidla shodný s koncem funkčního období rektora.

Termíny nadcházejících zasedání

 • 21
  Květen
  2024
 • 18
  Červen
  2024
 • 22
  Říjen
  2024
 • 26
  Listopad
  2024
 • 17
  Prosinec
  2024

Zápisy a usnesení ze zasedání Vědecké rady ČVUT

Odkaz naleznete zde.

Seznam členů Vědecké rady ČVUT pro funkční období 1. 3. 2022 – 28. 2. 2026

Předseda:

Prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost:

Interní členové VR ČVUT:

 • doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
 • doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
 • prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
 • prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
 • doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
 • prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
 • Ing. Antonín Lupíšek
 • prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
 • prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
 • prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
 • prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
 • prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
 • prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
 • doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.
 • doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
 • prof. Ing. František  Wald, CSc.
 • prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Externí členové VR ČVUT:

 • prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., MFF UK
 • Ing. Dana Drábová, PhD., SÚJB
 • Ing. Zdeněk Gärtner, Českomoravský beton, a.s.
 • Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Ivo Herle, Technische Universität Dresden
 • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, L.L.M., VUT Brno
 • Ing. arch. Jan Kasl, Česká komora architektů
 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK
 • Dr. František J. Kraus, Dr. Sc. Wiss Adjunkt, ETH Zurich
 • prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., VŠB TUO
 • prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D., VŠB TUO
 • prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., FEng., ITAM AV ČR
 • prof. Ing. Valentine Provazník, PhD., VUT Brno
 • Ing. Jaroslav Řasa, ABRA Software
 • doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., DFJP Univerzita Pardubice
 • prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., STU Bratislava
 • prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., VSB TU Ostrava
 • prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, VUT Brno

Mimořádní členové:

 • prof. Dr. Ing. Vladimír Blažek, dr. h. c., RWTH Aachen
 • prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
 • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., VŠE
 • prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
 • prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
 • prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., VŠCHT
 • doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
 • doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
 • RNDr. Karel Šafařík, CSc., CERN
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Emeritní rektoři ČVUT v Praze:

 • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. FEng.
 • prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
 • prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c.
 • prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c., FEng.
Vlastník stránky: Lucie Orgoníková