Vědecká rada ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Vědecká rada ČVUT se vyjadřuje k věcem, které jí předloží rektor; mimo jiné projednává dlouhodobý záměr ČVUT a schvaluje studijní programy.

Členy vědecké rady ČVUT jsou významní představitelé oborů, v nichž ČVUT uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí technickou i uměleckou činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT.

Funkční období vědecké rady je čtyřleté a jeho konec je zpravidla shodný s koncem funkčního období rektora.

Termíny nadcházejících zasedání

 • 5. října 2021
 • 23. listopadu 2021
 • 14. prosince 2021

Seznam členů Vědecké rady ČVUT pro funkční období 2018 - 2021

Předseda:

Prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost:

Interní členové VR ČVUT:

 • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
 • prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
 • doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
 • prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
 • prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
 • prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
 • doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
 • prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
 • prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
 • prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
 • doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
 • prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA
 • prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
 • doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
 • prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
 • prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
 • prof. Ing. František  Wald, CSc.
 • prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.
   

Externí členové VR ČVUT:

 • prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., VUT Brno
 • Ing. Dana Drábová, PhD., SÚJB
 • prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, VUT Brno
 • prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ÚFE AV ČR
 • Ing. arch. Jan Kasl, Česká komora architektů
 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., UK MFF
 • Dr. František Kraus, Dr. Sc. Wiss Adjunkt, ETH Zurich
 • prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, VŠB TUO
 • prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., VŠB TUO
 • prof. Ing. Ivo Provazník, PhD., VUT Brno
 • prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Česká komora architektů
 • doc. Ing. Libor Švadlenka, PhD., Univerzita Pardubice
 • prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, VUT Brno
   

Mimořádní členové:

 • prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., MÚVS
 • prof. Dr. ir. Henri Hubertus Achten, Fakulta architektury
 • prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., Fakulta stavební
 • prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek, dr. h. c., RWTH Aachen
 • doc. PaeDr. Jiří Drnek, CSc., ÚTVS
 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc., Fakulta strojní
 • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., VŠE
 • doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., KÚ
 • prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., VŠCHT
 • prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., VŠCHT
 • RNDr. Michael Prouza, Ph.D., FÚ AV ČR
 • prof. RNDr. Karel Šafařík, CSc., CERN
 • doc. Ing. Ivan  Štekl, CSc., ÚTEF
   

Emeritní rektoři ČVUT v Praze:

 • prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. FEng.
 • prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
 • prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c.
 • prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c., FEng.
Vlastník stránky: Lucie Orgoníková