You are here

Vědecká rada ČVUT se vyjadřuje k věcem, které jí předloží rektor; mimo jiné projednává dlouhodobý záměr ČVUT a schvaluje studijní programy.

Členy vědecké rady ČVUT jsou významní představitelé oborů, v nichž ČVUT uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, tvůrčí technickou i uměleckou činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT.

Funkční období vědecké rady je čtyřleté a jeho konec je zpravidla shodný s koncem funkčního období rektora.

Seznam členů Vědecké rady ČVUT pro funkční období 2014 - 2017

Předseda:

Prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost:

Interní členové VR ČVUT:

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
doc. Ing. Jan Janoušek , Ph.D.
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. AIA
prof. Ing. Jan Macek, DrSc., FEng.
prof. Dr. Ing. Jiří Matas
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
prof. Ing. František Wald, CSc.
doc. Ing. Josef Zicha, CSc.

Externí členové VR ČVUT:

prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek, RWTH Aachen
Ing. Dana Drábová, Ph.D., SÚJB, předsedkyně
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., ÚTAM AVČR, ředitel
prof. Ing. Stanislava Hronová,CSc., VŠE
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc. ČZU děkan technické fakulty
doc. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc., VŠCHT, prorektor pro VaV
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DSc., MFF UK v Praze
Franta Kraus, Dr.Sc. techn. Wiss.Adjunkt, ETH Zürich
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor TU Liberec
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Škoda Auto a.s.
prof. Ing. Petr Noskievič,CSc., VŠB - TU Ostrava
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, CEO Siemens Česká republika
prof. Ing.Josef Psutka,CSc., ZČU, Fakulta aplikovaných věd
Dr. Karel Šafařík, CERN
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., zastupitel Hlavního města Prahy
prof. RNDr.Ing. Jan Vrbka,DrSc., VUT Brno, emeritní rektor

Mimořádní členové:

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., UCEEB
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
doc. Ing. Jiří Kolísko, CSc., ČVUT, Kloknerův ústav
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c., ČVUT, MÚVS
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., CIIRC
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc., ČVUT, ÚTEF
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr. h. c.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng. h. c., FEng.

Vlastník stránky: Josef Svoboda