You are here

Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy. Správní rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu vysoké školy, k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření vysoké školy a k výsledkům hodnocení činnosti vysoké školy.

Statut správní rady ČVUT

Předseda

 • Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc. - předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, (Nadace ABF)

Místopředsedové

 • Ing. Jaroslav MÍL, MBA - jednatel Augustin IDC, s.r.o.
 • Ing. Eduard PALÍŠEK, Ph.D., MBA - generální ředitel Siemens Česká republika

Členové

 • Ing. Vladimír DLOUHÝ, CSc., prezident Hospodářské komory
 • Ing. Jaroslav DOLEŽAL, CSc. dr. h. c. - konzultant, emeritní zástupce společnosti Honeywell pro Českou republiku
 • Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D. - předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • Ing. Petr DVOŘÁK, MBA - generální ředitel České televize
 • Ing. Dan JIRÁNEK - výkonný ředitel Svazu měst a obcí České republiky, člen Evropského výboru regionů
 • Ing. arch. Jan KASL - ředitel architektonické kanceláře Best Development Prague
 • Ing. Vlastimil PICEK, starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • Ing. Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky
 • RNDr. Jiří SLOVÁK - ředitel Správy uložišť radioaktivních odpadů
 • Ing. Michaela ŠOJDROVÁ - poslankyně Evropského parlamentu

Tajemník

Zápisy ze zasedání Správní rady ČVUT v Praze

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková