Správní rada - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy. Správní rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu vysoké školy, k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření vysoké školy a k výsledkům hodnocení činnosti vysoké školy.

Statut správní rady ČVUT

Předseda

 • prof. Ing. Petr SÁHA, CSc. - prorektor pro tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

1. místopředsedkyně

 • Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D. - předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Místopředseda

 • Mgr. František BUREŠ, MBA, LL.M - člen představenstva a technický ředitel Ukrajinské Železnice

Členové

 • Ing. Vladimír DLOUHÝ, CSc. - prezident Hospodářské komory
 • Ing. Petr DVOŘÁK, MBA - generální ředitel České televize
 • Ing. arch. Jan FIBIGER, CSc. - předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví, (Nadace ABF)
 • Ing. Martin JAHN, MBA - Člen představenstva za prodej a marketing ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.
 • Ing. arch. Jan KASL - JK ARCHITEKTI s. r. o., předseda České komory architektů (ČKA)
 • Mgr. Ondřej KOLÁŘ - starosta Prahy 6
 • Mgr. Karel KOMÁREK, st. - manažer a jednatel ve společnosti Smart Brain, s. r. o.
 • Ing. Vlastimil PICEK - starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • Ing. Jiří RUSNOK - guvernér České národní banky
 • RNDr. Jiří SLOVÁK - nezávislý expert jaderného palivového cyklu
 • Ing. Michaela ŠOJDROVÁ - poslankyně Evropského parlamentu
 • Mgr. Radek VONDRÁČEK - předseda Poslanecké sněmovny PČR

Tajemník

Zápisy ze zasedání Správní rady ČVUT v Praze

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková