Správní rada - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy. Správní rada veřejné vysoké školy schvaluje rozpočet, střednědobý výhled a strategický záměr, a vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření vysoké školy a k výsledkům hodnocení činnosti vysoké školy.

Statut správní rady ČVUT

Předseda

 • prof. Ing. Petr SÁHA, CSc. - ředitel vysokoškolského ústavu Univerzitní institut UTB ve Zlíně

1. místopředsedkyně

 • Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D. - předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Místopředseda

 • Mgr. František BUREŠ, MBA, LL.M - nezávislý odborný poradce a konzultant v oblasti strojírenství, výroby a služeb

Členové

 • Ing. Vladimír DLOUHÝ, CSc. - prezident Eurochambres
 • Ing. Petr DVOŘÁK, MBA - předseda správní rady Leica Gallery Prague, o.p.s.
 • Ing. arch. Oleg HAMAN - předseda Obec architektů, z. s.
 • Ing. Martin JAHN, MBA - Člen představenstva za prodej a marketing ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.
 • Ing. arch. Jan KASL - JK ARCHITEKTI s. r. o., předseda České komory architektů (ČKA)
 • Mgr. Ondřej KOLÁŘ - poslanec Poslanecké sněmovny PČR
 • Ing. Petr MOTHEJL - Dekonta, a. s., místopředseda dozorčí rady
 • Jan PAULY, CSc. - proděkan Fakulty právnické Západočeské univerzity
 • Ing. Vlastimil PICEK - exnáčelník generálního štábu
 • Mgr. Jozef ŠEPETKA - člen dozorčí rady J&T
 • Ing. Michaela ŠOJDROVÁ - poslankyně Evropského parlamentu
 • Mgr. Radek VONDRÁČEK - předseda Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny PČR

Tajemník

Zápisy ze zasedání Správní rady ČVUT v Praze

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková