You are here

Členy disciplinární komise veřejné vysoké školy a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise ČVUT projednává disciplinární přestupky studentů ČVUT, kteří nejsou zapsáni ke studiu na fakultách ČVUT.

Předseda komise: Ing. Petr Tej, Ph.D. (KÚ)

Akademičtí pracovníci

Členové komise:

 


Náhradníci:

Studenti

Členové komise:


Náhradníci:

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková