Disciplinární komise ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Členy disciplinární komise veřejné vysoké školy a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů ČVUT studujících ve všech bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a to fakultních i nefakultních součástech.

Předseda komise: Ing. Petr Tej, Ph.D. (KÚ)

Akademičtí pracovníci

Členové komise:


Náhradníci:

Studenti

Členové komise:


Náhradníci:

Vlastník stránky: Lucie Orgoníková