Disciplinární komise ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Členy disciplinární komise veřejné vysoké školy a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů ČVUT studujících ve všech bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na nefakultních součástech.

Předseda komise: Ing. Petr Tej, Ph.D. (KÚ)

Akademičtí pracovníci

Členové komise:

 • doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D. (KÚ)
 • Ing. Lukáš Balík, Ph.D. (KÚ)
 • doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. (MÚVS)
 • PhDr. Eva Šírová, Ph.D. (MÚVS)


Náhradníci:

 • Ing. Petr Tej, Ph.D. (KÚ)
 • Ing. Petr Fanta, Ph.D. (MÚVS)

Studenti

Členové komise:

 • Ing. Martin Kryštov (KÚ)
 • Ing. Adam Čítek (KÚ)
 • Aneta Ševčenková (MÚVS)
 • Thuy Dung Ha (MÚVS)


Náhradníci:

 • Ing. Jiří Žalský (KÚ)
 • Bc. Adam Dominik (MÚVS)
Vlastník stránky: Lucie Orgoníková