Členové - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Fakulta stavební

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

  • Předseda studentské komise AS
  • Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
  • Člen komise pro SÚZ AS
  • Člen studentské komise AS
 • Ing. arch. Anna Marie Černá
  • Člen hospodářské komise AS
  • Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
  • Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
  • Člen studentské komise AS

Fakulta strojní

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta elektrotechnická

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

  • Místopředseda AS - student
  • Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
  • Člen komise pro SÚZ AS
  • Člen legislativní komise AS
  • Člen studentské komise AS
  +420 773 073 377

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

 • Kateřina Pilná
  • Předseda komise pro SÚZ AS
  • Člen hospodářské komise AS
  • Člen komise pro SÚZ AS
  • Člen studentské komise AS
 • Bc. Štěpán Tichý
  • Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
  • Člen komise pro SÚZ AS
  • Člen studentské komise AS
  +732 122 766 

Fakulta architektury

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta dopravní

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

 • Ing. Markéta Jirmanová
  • Člen komise pro SÚZ AS
  • Člen komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS
  • Člen studentské komise AS
 • Jakub Ťukal
  • Člen komise pro SÚZ AS
  • Člen studentské komise AS

Fakulta biomedicínského inženýrství

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

 • Bc. Tim Petrášek
  • Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
  • Člen studentské komise AS
  +420 734 737 078
 • Bc. Olga Vafková
  • Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
  • Člen komise pro SÚZ AS
  • Člen legislativní komise AS
  • Člen studentské komise AS

Fakulta informačních technologií

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Ostatní součásti ČVUT

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Vlastník stránky: Radek Zeman