Členové - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Fakulta stavební

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta strojní

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta elektrotechnická

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

 • Kateřina Pilná
  • Předseda AS
  • Předseda komise pro SÚZ AS
  • Člen hospodářské komise AS
  • Člen komise pro SÚZ AS
  • Člen legislativní komise AS
  • Člen studentské komise AS
  +420 777 996 338
 • Bc. Lucie Titzová

Fakulta architektury

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta dopravní

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Fakulta biomedicínského inženýrství

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

 • Bc. Tim Petrášek
  • Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
  • Člen studentské komise AS
  +420 734 737 078
 • Bc. Olga Vafková
  • Člen komise pro pedagogické záležitosti AS
  • Člen komise pro SÚZ AS
  • Člen legislativní komise AS
  • Člen studentské komise AS

Fakulta informačních technologií

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Ostatní součásti ČVUT

Zástupci akademických pracovníků:

Zástupci studentů:

Vlastník stránky: Radek Zeman