Intranet AS - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Intranet AS ČVUT tvoří několik systémů sloužících ke komunikaci s AS a prezentaci jeho materiálů. Do jednotlivých systémů se uživatelé mohou přihlásit prostřednictvím hlavního přístupového jména a hesla ČVUT.

Knihovna dokumentů

Knihovna dokumentů je klíčovým systémem Intranetu AS ČVUT. Obsahuje materiály, které nejsou určené k publikování na veřejných webových stránkách ČVUT, nicméně jsou k dispozici členům akademické obce (akademickým pracovníkům i studentům) a zaměstnancům ČVUT. K dispozici jsou mimo jiné:

  • Návrhy předložené k projednání a s nimi související dokumenty doručené AS ČVUT v zákonné lhůtě aspoň týden před zasedáním AS ČVUT, na kterém se má o návrhu rozhodnout.
  • Čerstvě pořízený zápis z posledního zasedání AS ČVUT, který ještě neprošel finálním schválením v AS ČVUT.
  • Tématicky členěné dokumenty již schválené AS ČVUT na dřívějších zasedáních (vnitřní předpisy, rozpočet a hospodaření, zprávy a další dokumenty).
  • Pravidelně aktualizovaný přehled účasti jednotlivých členů AS ČVUT na zasedáních.
  • Odkaz na živý přenos z probíhajícího zasedání AS ČVUT.

Vstoupit do knihovny dokumentů

Archiv audiozáznamů zasedání AS

Umožňuje poslech zvukových záznamů zasedání AS ČVUT.

Vstoupit do archivu

Vlastník stránky: Radek Zeman