Výroční zprávy - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Výroční zprávy o činnosti

Výroční zpráva o činnosti univerzity je zpracována v souladu s ustanovením § 87 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) podle doporučené rámcové osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Výroční zpráva se zaměřuje mj. na oblast studijních programů, organizace studia a vzdělávací činnosti včetně celoživotního vzdělávání, na studenty, absolventy univerzity a její akademické pracovníky, infrastrukturu, oblast výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti, oblast internacionalizace, hodnocení kvality a realizovaných činností, apod.

Výroční zprávy o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření vysokých škol je zpracována jako součást naplnění ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle osnovy, předepsané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Vlastník stránky: Veronika Kramaříková