Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Středisko ELSA usiluje o efektivní a smysluplné studium studentů s hendikepem na ČVUT. Poskytuje komplexní služby uspokojující specifické potřeby těchto studentů a disponuje technickým i technologickým zázemím nezbytným pro zabezpečení těchto služeb.

Pro studenty s hendikepem univerzita prostřednictvím Střediska ELSA nabízí:

  • zpřístupňování studijní literatury, včetně adaptace odborné symboliky a převodu studijních materiálů do hmatové podoby
  • vizualizační, zapisovatelský servis a také servis tlumočnický studentům se sluchovým postižením
  • studijní asistenci, osobní asistenci a nácvik prostorové orientace
  • úpravu formy a průběhu studia včetně režimových opatření (např. prodloužení časového limitu pro vypracování testů)
  • nácvik studijních a pracovních strategií (pokud objektivně existuje potřeba jejich doplnění) a v případě potřeby také individuální výuku
  • dostupnost technických prostředků zohledňujících typ postižení, včetně možnosti zápůjček vybraných zařízení
Vlastník stránky: Dana Dubnová