Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Středisko ELSA poskytuje podporu studentům a uchazečům ČVUT se

 • specifickými poruchami učení
 • poruchami koncentrace pozornosti (ADHD/ADD)
 • poruchou autistického spektra
 • psychickým onemocněním
 • chronickým onemocněním
 • zrakovým postižením
 • sluchovým postižením
 • pohybovým postižením

Středisko ELSA zajišťuje podporu těchto studentů a zájemců o studium. Na jeho pracovníky se lze obrátit jak v oblasti výběru vhodného studijního programu, tak i při celém vlastním studiu na vysoké škole. 

Mezi nabídku Střediska ELSA patří například

 • otestování v případě podezření na poruchy učení (dyslexie či dysgrafie)
 • zajištění navýšení času na testy
 • nácvik studijních strategií
 • převod studijní literatury do digitální podoby pro využití čtecími softwary
 • zajištění tlumočníků znakového jazyka či simultánního přepisu
 • ELSA také disponuje různým technickým vybavením a speciálními softwary, které si studenti se specifickými potřebami mohou vypůjčit pro usnadnění studia.

Podrobné informace naleznete na webu střediska ELSA.

Vlastník stránky: Najah Torbová