Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Středisko ELSA poskytuje podporu studentům a uchazečům ČVUT se

 • Specifickou poruchou učení - dyslexie
 • Poruchou pozornosti
 • Poruchou autistického centra
 • Mentální poruchou
 • Chronickým onemocněním
 • Zrakovým postižením
 • Sluchovým postižením
 • Pohybovým postižením

Centrum ELSA přispívá k tomu, aby bylo studium na ČVUT pro studenty se zdravotním postižením efektivní a smysluplnou zkušeností. Středisko poskytuje širokou škálu služeb, které uspokojují specifické potřeby každého studenta díky svému technickému personálu, zařízení a vybavení.

Prostřednictvím střediska ELSA univerzita nabízí následující služby:

 • úprava formy a průběhu studia, včetně režimových opatření (čas navíc pro vypracování testů)
 • školení studijních a pracovních strategií
 • Studijní materiály v alternativních formátech, jako jsou upravené specializované symboly nebo transformované hmatové verze
 • Vizualizační, přepisové a tlumočnické služby
 • Studium, práce a osobní asistence, rovněž i školení v prostorové orientaci
 • Přístup k vysoce kvalitním technickým zdrojům speciálně upraveným pro konkrétní zdravotní postižení. Část vybavení lze nabídnout studentům k zapůjčení.
Vlastník stránky: Najah Torbová