You are here

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ JSOU OD 1. 2. 2019
ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

OSOBNÍ NÁVŠTĚVA JE MOŽNÁ POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ
Mgr. Ludmila Drahošová ludmila.drahosova@cvut.cz

 

Uznávání vysokoškolského studia, absolvovaného v zahraničí se řídí Metodickým pokynem č. 2 / 2016 o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

 

ŽADATEL MUSÍ O UZNÁNÍ DIPLOMU PÍSEMNĚ POŽÁDAT NA PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI:

Žádosti o nostrifikace lze podat poštou nebo prostřednictvím podatelny Rektorátu ČVUT v Praze do poštovní schránky vlevo dole (přízemí budovy B, Jugoslávských partyzánů 3, 166 36  Praha 6).

Povinné dokumenty:

  1. Žádost o nostrifikaci s podpisem
  2. Potvrzení o uhrazení správního poplatku
  3. Ověřená kopie diplomu a její úřední překlad do českého nebo anglického jazyka
  4. Ověřená kopie dodatku k diplomu nebo výpisu všech zkoušek a její úřední překlad do českého nebo anglického jazyka
  5. V případě zastupování žadatele zmocněncem ověřená plná moc

 

Adresa pro doručení:

ČVUT v Praze - rektorát
Odbor pro studium a studentské záležitosti
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00  Praha 6 - Dejvice

 

Druhopis nostrifikace zahraničního vzdělávání

 

Upozornění:

Držitelé slovenských, maďarských, polských nebo slovinských dokladů o vzdělání a kvalifikaci je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, které by vydala veřejná vysoká škola v České republice nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Další informace:

Vlastník stránky: Dana Dubnová