You are here

Odbor pro studium a studentské záležitosti

Úřední hodiny pro studenty a pro veřejnost

Od 10. 1. 2017 do odvolání nejsou z důvodu chřipkové epidemie žádné úřední hodiny.

Mimo úřední hodiny podávejte žádosti o nostrifikace a odvolání proti vyměření poplatku za studium prostřednictvím podatelny rektorátu v přízemí budovy

 

Uznávání vysokoškolského studia, absolvovaného v zahraničí se řídí Metodickým pokynem č. 2 / 2016 o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Žadatel musí o uznání diplomu písemně požádat na předepsaném formuláři:

Žádosti o nostrifikace lze podat poštou nebo prostřednictvím podatelny Rektorátu ČVUT v Praze (přízemí, Zikova 4, 16636  Praha 6).

Kontakt:

Eva Veselá, eva.vesela@cvut.cz, tel.: +420 224 353 359
Odbor pro studium a studentské záležitosti
Rektorát ČVUT v Praze
Zikova 4
166 36  Praha 6

Úřední hodiny pro žadatele:

(pouze po předchozí telefonické dohodě):
Pondělí: 8.00-11.00 hod. a 13.00-15.00 hod.
Středa: 8.00-11.00 hod. a 13.00-15.00 hod.

Upozornění:

Držitelé slovenských, maďarských, polských nebo slovinských dokladů o vzdělání a kvalifikaci je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, které by vydala veřejná vysoká škola v České republice nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Další informace:

Vlastník stránky: Dana Dubnová