You are here

ÚŘEDNÍ HODINY PRO STUDENTY A PRO VEŘEJNOST
POUZE PO TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ NA ČÍSLE 224 353 359

PONDĚLÍ 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00
STŘEDA 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00

MIMO ÚŘEDNÍ HODINY PODÁVEJTE ŽÁDOSTI O NOSTRIFIKACE A ODVOLÁNÍ PROTI VYMĚŘENÍ POPLATKU ZA STUDIUM PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY REKTORÁTU V PŘÍZEMÍ BUDOVY

 

Uznávání vysokoškolského studia, absolvovaného v zahraničí se řídí Metodickým pokynem č. 2 / 2016 o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Žadatel musí o uznání diplomu písemně požádat na předepsaném formuláři:

Žádosti o nostrifikace lze podat poštou nebo prostřednictvím podatelny Rektorátu ČVUT v Praze (přízemí, Zikova 4, 16636  Praha 6).

Kontakt:

Odbor pro studium a studentské záležitosti
Rektorát ČVUT v Praze
Zikova 4
166 36  Praha 6

 

Upozornění:

 

Držitelé slovenských, maďarských, polských nebo slovinských dokladů o vzdělání a kvalifikaci je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, které by vydala veřejná vysoká škola v České republice nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Další informace:

Vlastník stránky: Dana Dubnová