You are here

Odbor pro studium a studentské záležitosti bude ve dnech 27.12.2018 – 31.12.2018 uzavřen z důvodu celoškolské dovolené.

 

KONTAKT:
Jana Katarína Knapová, tel. 224 353 498, jana.katarina.knapova@cvut.cz

ÚŘEDNÍ HODINY NA ADRESE:

BUDOVA ČVUT-CIIRC, REKTORÁT ČVUT – ODBOR PRO STUDIUM A STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI
JUGOSLAVSKÝCH PARTYZÁNŮ 3/1580, 160 00 PRAHA 6 - DEJVICE
budova B, 7. patro, kancelář 706

PONDĚLÍ:     8.00 – 11.00             13.00 – 15.00 HODIN
STŘEDA:       8.00 – 11.00             13.00 – 15.00 HODIN

 

Uznávání vysokoškolského studia, absolvovaného v zahraničí se řídí Metodickým pokynem č. 2 / 2016 o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

ŽADATEL MUSÍ O UZNÁNÍ DIPLOMU PÍSEMNĚ POŽÁDAT NA PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI:

Žádosti o nostrifikace lze podat poštou nebo prostřednictvím podatelny Rektorátu ČVUT v Praze (přízemí, Jugoslávských partyzánů 3, 16636  Praha 6).

Adresa pro doručení:

ČVUT v Praze - rektorát
Odbor pro studium a studentské záležitosti
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00  Praha 6 - Dejvice

 

Druhopis nostrifikace zahraničního vzdělávání

 

Upozornění:

Držitelé slovenských, maďarských, polských nebo slovinských dokladů o vzdělání a kvalifikaci je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, které by vydala veřejná vysoká škola v České republice nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Další informace:

Vlastník stránky: Dana Dubnová