You are here

Z DŮVODU STĚHOVÁNÍ REKTORÁTU ČVUT DO NOVÉ BUDOVY ČVUT-CIIRC JSOU ZRUŠENY ÚŘEDNÍ HODINY VE DNECH 22. – 30. 5. 2017.

DOKUMENTY K VYŘÍZENÍ PŘEDÁVEJTE DO PODATELNY NEBO ZAŠLETE POŠTOU:
REKTORÁT ČVUT, PODATELNA, PŘÍZEMÍ, DVEŘE Č. 132a, ZIKOVA 4, PRAHA 6
ZASÍLACÍ ADRESA: REKTORÁT ČVUT V PRAZE, ODBOR PRO STUDIUM A STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI, ZIKOVA 4, 166 36 PRAHA 6

KONTAKT E-MAIL:
Jana Katarína Knapová jana.katarina.knapova@cvut.cz

ÚŘEDNÍ HODINY OD 31. 5. 2017 NA NOVÉ ADRESE:

BUDOVA ČVUT-CIIRC, REKTORÁT ČVUT – ODBOR PRO STUDIUM A STUDENTSKÉ ZÁLEŽITOSTI
JUGOSLAVSKÝCH PARTYZÁNŮ 3/1580, 166 36 PRAHA 6

PONDĚLÍ:     8.00 – 11.00             13.00 – 15.00 HODIN
STŘEDA:       8.00 – 11.00             13.00 – 15.00 HODIN

 

Uznávání vysokoškolského studia, absolvovaného v zahraničí se řídí Metodickým pokynem č. 2 / 2016 o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Žadatel musí o uznání diplomu písemně požádat na předepsaném formuláři:

Žádosti o nostrifikace lze podat poštou nebo prostřednictvím podatelny Rektorátu ČVUT v Praze (přízemí, Zikova 4, 16636  Praha 6).

Kontakt:

Odbor pro studium a studentské záležitosti
Rektorát ČVUT v Praze
Zikova 4
166 36  Praha 6

 

Upozornění:

 

Držitelé slovenských, maďarských, polských nebo slovinských dokladů o vzdělání a kvalifikaci je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné předkládat osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, které by vydala veřejná vysoká škola v České republice nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Další informace:

Vlastník stránky: Dana Dubnová