You are here

Přijímací řízení do všech typů studia, tedy bakalářského, magisterského i doktorského, probíhá podle Statutu ČVUT v Praze (k nahlédnutí na stránce Vnitřních předpisů) tak, jak ukládá zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Proces přijímacího řízení začíná podáním elektronické přihlášky ke studiu. Vyplnění e-přihlášky není složité, přihláška Vás sama navede, jak a co vyplnit. Díky e-přihlášce budete mít možnost nahlížet na Vaše data po celou dobu přijímacího řízení.

Nezapomeňte také zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše poplatku a údaje k platbě jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých fakult/součástí ČVUT.

Uchazeči o studium s postižením mají u přijímacích zkoušek možnost využít zohlednění specifických potřeb, které z postižení vyplývají. Služby pro tyto uchazeče zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které kontaktujte v případě vašeho požadavku na úpravu průběhu přijímacích zkoušek.

Termín podání přihlášek ke studiu a termín přijímacího řízení si určují samy fakulty/součásti ČVUT.

Jaké jsou podmínky pro přijetí do studijních programů:

Bakalářský studijní program

 • maturitní vysvědčení
 • řádně vyplněná a podaná přihláška ke studiu
 • doklad o zaplacení poplatku
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Magisterský studijní program

 • úspěšné absolvování odpovídajícího bakalářského studijního programu
 • řádně vyplněná a podaná přihláška ke studiu
 • doklad o zaplacení poplatku
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Doktorský studijní program

 • úspěšné absolvování magisterského studijního programu
 • řádně vyplněná a podaná přihláška ke studiu
 • doklad o zaplacení poplatku
 • splnění podmínek přijímacího řízení

Přijímací řízení na jednotlivých fakultách:

Vlastník stránky: Dana Dubnová