Přijímací řízení - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Přijímací řízení do všech typů studia, tedy bakalářského, magisterského i doktorského, probíhá podle Statutu ČVUT v Praze (k nahlédnutí na stránce Vnitřních předpisů) tak, jak ukládá zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Proces přijímacího řízení začíná podáním elektronické přihlášky ke studiu. Vyplnění e-přihlášky není složité, přihláška Vás sama navede, jak a co vyplnit. Díky e-přihlášce budete mít možnost nahlížet na Vaše data po celou dobu přijímacího řízení.

Je nutné uhradit poplatek 850 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeči o studium s postižením mají u přijímacích zkoušek možnost využít zohlednění specifických potřeb, které z postižení vyplývají. Služby pro tyto uchazeče zajišťuje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, které kontaktujte v případě vašeho požadavku na úpravu průběhu přijímacích zkoušek.

Termín podání přihlášek ke studiu a termín přijímacího řízení si určují samy fakulty/součásti ČVUT.

Elektronická přihláška ke studiu na ČVUT v Praze

Jaké jsou podmínky pro přijetí do studijních programů:

Bakalářský studijní program

 • maturitní vysvědčení
 • řádně vyplněná a podaná přihláška ke studiu
 • doklad o zaplacení poplatku
 • splnění podmínek přijímacího řízení dle požadavků příslušné fakulty

Magisterský studijní program

 • úspěšné absolvování odpovídajícího bakalářského studijního programu
 • řádně vyplněná a podaná přihláška ke studiu
 • doklad o zaplacení poplatku
 • splnění podmínek přijímacího řízení dle požadavků příslušné fakulty

Doktorský studijní program

 • úspěšné absolvování magisterského studijního programu
 • řádně vyplněná a podaná přihláška ke studiu
 • doklad o zaplacení poplatku
 • splnění podmínek přijímacího řízení dle požadavků příslušné fakulty

Uchazeči mají možnost požádat o posouzení předchozího zahraničního vzdělání pro přijímací řízení na ČVUT v Praze.

Přijímací řízení na jednotlivých fakultách:

Formuláře ke stažení

Adobe Reader

Upozornění: K vyplnění formulářů používejte vždy aktuální desktopové verze Adobe Reader DC pro Windows/Mac. Nevyplňujte formuláře přímo ve webovém prohlížeči, mobilním zařízení ani pomocí software třetích stran. I když se zobrazí, nelze zaručit plnou kompatibilitu a může dojít k nesprávnému uložení dat.

Vlastník stránky: Najah Torbová