Studium v zahraničí - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Mezinárodní dimenze se postupně stává běžným standardem každodenní práce fakult, kateder, výzkumných týmů, přičemž rozdíly mezi národním a mezinárodním se stávají méně zřetelnými a méně výraznými. Mezinárodní aktivity jsou koordinovány oddělením zahraničních vztahů v těsné spolupráci s aktivně pracujícím International Student Clubem (ISC).

Jsme pyšní na

  • dobrou pověst našich studentů vyjíždějících na výměnné studijní zahraniční pobyty na naše partnerské univerzity.
  • rychlý rozvoj mezinárodního uvědomění a mezinárodní orientaci aktivit na celé univerzitě.
  • významné úspěchy ISC při ČVUT v Praze.
  • rostoucí popularitu ČVUT v Praze u přijíždějících výměnných studentů ze zahraničí.

V čem jsme jedineční

  • Nabízíme studentům široký rozsah možností studia na předních zahraničních univerzitách v zemích EU, v Severní a Jižní Americe, v Austrálii a v Asii. Více informací na stránkách https://studujvesvete.cvut.cz/.
  • Studenti a akademický sbor přijímají vzrůstající počet zahraničních návštěv a rovněž intenzivněji cestují do zahraničí, a to nejen v rámci centrálně organizovaných aktivit, ale také prostřednictvím přímé mezifakultní spolupráce.
  • Internacionalizace vzdělávání, vědy a výzkumu je již běžnou součástí akademického života jednotlivých pracovišť školy.

International Student Club

International Student Club působí na ČVUT již od roku 1996. Naší vizí je vytváření mezinárodní komunity na ČVUT v Praze. Naší snahou je integrovat zahraniční studenty do života v ČR a dění na naší univerzitě. Vytváříme prostředí, kde se setkávají různé kultury a poznávají čeští a zahraniční studenti (Cafe lingea, výlety, sportovní turnaje, atd.). Podporujeme aktivní zapojení našich členů, jejich seberealizaci a osobní rozvoj v kreativním prostředí, kde panuje otevřená a přátelská atmosféra. Kontakt: http://isc.cvut.cz

BEST

Board of European Students of Technology je mezinárodní studentská organizace, která pomáhá studentům technických oborů cestovat a studovat v celé Evropě. Poznej i ty Evropu díky naším kurzům a dalším aktivitám! Více na http://www.bestprague.cz/

Vlastník stránky: Volfgang Melecký