Legislativa týkající se studia - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Kompletní přehled všech vnitřních norem ČVUT, je pro zaměstnance ČVUT přístupný (a to i v dalších formátech) pouze na Inforeku (v sekci Interní legislativa); tím není dotčeno umístění vnitřních norem jednotlivých součástí způsobem na jednotlivých součástech obvyklým.

 

Vnitřní předpisy

Harmonogramy akademického roku

Poplatky spojené se studiem

Metodické pokyny

Anketa ČVUT: dokumentace a metodika provozu systému

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 3/2022 Anketa ČVUT: dokumentace a metodika provozu systému
Schváleno: 7. 10. 2022
Platnost od: 7. 10. 2022
Účinnost od: 7. 10. 2022

 

Distanční ověřování znalostí v předmětech bakalářského studia

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 3/2020 k distančnímu ověřování znalostí v předmětech bakalářského studia
Schváleno: 25. 11. 2020
Platnost od: 26. 11. 2020
Účinnost od: 26. 11. 2020

 

Dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 2/2024 o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací
Schváleno: 29. 01. 2024
Platnost od: 29. 01. 2024
Účinnost od: 19. 02. 2024

Historie změn

 

Konání distančních a polokontaktních SZZ na ČVUT

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 2/2020 ke konání distančních a polokontaktních SZZ na ČVUT
Schváleno: 23. 6. 2020
Platnost od: 23. 6. 2020
Účinnost od: 23. 6. 2020

 

Podpora rodičů - studentů na ČVUT v Praze

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 3/2015 o podpoře rodičů - studentů na ČVUT v Praze
Schváleno: 1. 10. 2015
Platnost od: 1. 10. 2015
Účinnost od: 1. 10. 2015

 

Podpora studentů se specifickými potřebami na ČVUT

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 6/2022 o podpoře studentů se specifickými potřebami na ČVUT
Schváleno: 19. 12. 2022
Platnost od: 19. 12. 2022
Účinnost od: 20. 2. 2023

 

Poplatky za delší studium za vyměřovací období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 s ohledem na zákon č. 188/2020 Sb.

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 1/2020 k řešení poplatků za delší studium za vyměřovací období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 s ohledem na zákon č. 188/2020 Sb.
Schváleno: 5. 5. 2020
Platnost od: 5. 5. 2020
Účinnost od: 5. 5. 2020

 

Potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 3/2021 pro potvrzování studijních plánů pro studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+
Schváleno: 14. 6. 2021
Platnost od: AR 2021/2022
Účinnost od: 15. 6. 2021

 

Proces vydávání rozhodnutí týkajících se agendy bakalářského a magisterského studia a vyznačování doložky nabytí právní moci na dokumentech v elektronické podobě

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 4/2022 k procesu vydávání rozhodnutí týkajících se agendy bakalářského a magisterského studia a k vyznačování doložky nabytí právní moci na dokumentech v elektronické podobě
Schváleno: 17. 10. 2022
Platnost od: 17. 10. 2022
Účinnost od: 30. 6. 2024

 

Rámcová pravidla používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely v Bc a NM studiu

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 5/2023 - Rámcová pravidla používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely v Bc a NM studiu
Schváleno: 29.01.2024
Platnost od: 29.01.2024
Účinnost od: 19.02.2024

Historie změn

 

Uznávání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení ke studiu na ČVUT

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 4/2023 k uznávání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení ke studiu na ČVUT
Schváleno: 22. 9. 2023
Platnost od: 25. 9. 2023
Účinnost od: 25. 9. 2023

 

Užívání podpisů a úředních razítek pro dokumenty studijní agendy bakalářských a magisterských studijních programů

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 5/2022 pro užívání podpisů a úředních razítek pro dokumenty studijní agendy bakalářských a magisterských studijních programů
Schváleno: 24. 10. 2022
Platnost od: 24. 10. 2022
Účinnost od: 30. 6. 2024

 

Vydávání diplomů, dodatků k diplomu, osvědčení a jejich druhopisů na ČVUT v Praze

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 1/2021 k vydávání diplomů, dodatků k diplomu, osvědčení a jejich druhopisů na ČVUT v Praze
Schváleno: 4. 2. 2021
Platnost od: 4. 2. 2021
Účinnost od: 15. 2. 2021

 

Zadávání, odevzdávání, ukládání a zpřístupňování bakalářských a diplomových závěrečných prací

Aktuální znění

Metodický pokyn č. 6/2023 pro zadávání, odevzdávání, ukládání a zpřístupňování bakalářských a diplomových závěrečných prací
Schváleno: 20. 12. 2023
Platnost od: 1. 1. 2024
Účinnost od: 23. 9. 2024

Vlastník stránky: Najah Torbová