Komise pro etiku vědecké práce VR ČVUT - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Komise ověřuje zajištění ochrany práv osob, které se účastní výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných projektů, řešených zaměstnanci a studenty ČVUT v Praze. Posuzuje etiku návrhů projektů, na kterých se podílí student nebo zaměstnanec ČVUT v Praze, a to jak z hlediska jejich celkového zaměření, tak z hlediska plánovaných postupů a nástrojů výzkumu, a úroveň předpokládané informovanosti účastníků výzkumu její dostatečnost a opatření pro ochranu jejich práv.

Žádosti o Vyjádření komise se vzorem Informovaného souhlasu se podávají na sekretariát rektora. Vyjádření k předloženým návrhům projektu vydává komise jako samostatné dokumenty nejpozději do šedesáti dnů od řádného a úplného podání žádosti.

Interní členové

  • prof. Ing. František Wald, CSc. předseda
  • doc. Ing. Václav Jirovský, CSc., místopředseda
  • prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
  • prof. Ing. Olga Štěpánková

Externí členové

  • prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl
  • doc.  RNDr. Pavla Poučková, CSc.

Materiály ke stažení

Vlastník stránky: Zbyněk Škvor