Akreditované doktorské studijní programy a obory v cizím jazyce - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

ČVUT v Praze nabízí vedle doktorských programů vyučovaných v českém jazyce také možnost studia v jazyce anglickém.

Doktorské studijní programy ČVUT, které navazují na magisterské studium, nabízejí vyšší a náročnější formu vzdělání. Pro tento typ studia je charakteristický individuální přístup ke studentovi, zaměřený na rozvoj jeho vědeckých aktivit. Cílem studia je připravit studenta na jeho další vědeckou kariéru, nebo na jeho vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání. Celé studium probíhá v úzké spolupráci se školitelem a pod dohledem oborové rady.

Standardní délka studia je 3 nebo 4 roky. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou doktorand prokazuje způsobilost k samostatné tvůrčí vědecké práci. Absolvent doktorského studia získává akademický titul „doktor" (Ph.D.).

Všechny doktorské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Informace o doktorských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

Akreditované programy a obory

Vlastník stránky: Renáta Matoušková