You are here

ČVUT v Praze nabízí vedle doktorských programů vyučovaných v českém jazyce také možnost studia v jazyce anglickém.

Doktorské studijní programy ČVUT, které navazují na magisterské studium, nabízejí vyšší a náročnější formu vzdělání. Pro tento typ studia je charakteristický individuální přístup ke studentovi, zaměřený na rozvoj jeho vědeckých aktivit. Cílem studia je připravit studenta na jeho další vědeckou kariéru, nebo na jeho vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání. Celé studium probíhá v úzké spolupráci se školitelem a pod dohledem oborové rady.

Standardní délka studia je 3 nebo 4 roky. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou doktorand prokazuje způsobilost k samostatné tvůrčí vědecké práci. Absolvent doktorského studia získává akademický titul „doktor" (Ph.D.).

Všechny doktorské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce. Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.

 • Kód studijního programu:
  P - doktorský studijní program
 • Formy studia:
  P – prezenční forma studia
  D – distanční forma studia
  K – kombinovaná forma studia
  A – studijní programy/studijní obory uskutečňované v anglickém jazyce
  R – studijní programy/studijní obory uskutečňované v ruském jazyce
 • Zkratky fakult a ústavů:
  FSv – Fakulta stavební
  FS – Fakulta strojní
  FEL – Fakulta elektrotechnická
  FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  FA – Fakulta architektury
  FD – Fakulta dopravní
  FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
  FIT – Fakulta informačních technologií
  MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
 • Ostatní zkratky:
  KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
  KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
  SDS - standardní doba studia
Fakulta Kód programu KEN Studijní program KKOV Studijní obor SDS Forma Platnost
od
Platnost
do
FSv P 3607 1,65 Civil Engineering 3607V009 Building and Structural Engineering 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3608V001 Building Engineering 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3904V007 Environmental Engineering 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3607V004 Mathematics in Civil Engineering 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3911V005 Physical and Material Engineering 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3902V034 Systems Engineering in the Building and Capital Construction 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FSv       3607V054 Construction Management and Engineering 4 PKA 19.10.2015 1.11.2019
FSv       3607V027 Water Engineering and Water Management 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FSv P 3646 1,65 Geodesy and Cartography 3646V003 Geodesy and Cartography 4 PKA 17.7.2015 31.12.2023
FS P 2301 1,65 Mechanical Engineering 3901V010 Biomechanics 4 PKA 25.7.2016 31.8.2024
FS       3901V010 Biomechanics 4 PKA 5.8.2016 31.8.2024
FS       2612V045 Control and Systeme Engineering 4 PKA 25.7.2016 31.8.2024
FS       2612V045 Control and Systeme Engineering 4 PKA 5.8.2016 31.8.2024
FS       3909V001 Design and Process Engineering 4 PKA 25.7.2016 31.8.2024
FS       3909V001 Design and Process Engineering 4 PKA 5.8.2016 31.8.2024
FS       2305V003 Enterprise Management and Economics 4 PKA 7.10.2008 31.8.2019
FS       2301V024 Environmental Engineering 4 PKA 25.7.2016 31.8.2024
FS       2301V024 Environmental Engineering 4 PKA 5.8.2016 31.8.2024
FS       2302V004 Machines and Equipment for Transportation 4 PKA 25.7.2016 31.8.2024
FS       2302V004 Machines and Equipment for Transportation 4 PKA 5.8.2016 31.8.2024
FS       2303V002 Manufacturing Technology 4 PKA 25.7.2016 31.8.2024
FS       2303V002 Manufacturing Technology 4 PKA 5.8.2016 31.8.2024
FS       3911V011 Materials Engineering 4 PKA 25.7.2016 31.8.2024
FS       3911V011 Materials Engineering 4 PKA 5.8.2016 31.8.2024
FS       3901V024 Mechanics of Solids, Deformable Bodies and Continua 4 PKA 25.7.2016 31.8.2024
FS       3901V024 Mechanics of Solids, Deformable Bodies and Continua 4 PKA 5.8.2016 31.8.2024
FS       2302V006 Power Engineering 4 PKA 25.7.2016 31.8.2024
FS       2302V006 Power Engineering 4 PKA 5.8.2016 31.8.2024
FS       3901V028 Thermomechanics and Fluid Mechanics 4 PKA 25.7.2016 31.8.2024
FS       3901V028 Thermomechanics and Fluid Mechanics 4 PKA 5.8.2016 31.8.2024
FS       3901V020 Mathematical and Physical Engineering 4 PKA 25.7.2016 31.8.2020
FS       3901V020 Mathematical and Physical Engineering 4 PKA 5.8.2016 31.8.2020
FEL P 2612 1,65 Electrical Engineering and Information Technology 2609V001 Acoustics 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2642V004 Electrical Machines, Apparaatus and Drives 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       3907V001 Electrical Power Engineeering 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2601V010 Radioelectronics 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       1701V011 Plasma Physics 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2612V025 Information Science and Computer Drives 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2601V006 Measurement and Instrumentation 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2602V009 Electrotechnology and Materials 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2612V015 Electronics 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2602V013 Electrical Engineering Theory 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2612V042 Control Engineering and Robotics 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       3902V035 Artificial Inteligence and Biocybernetics 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FEL       2601V013 Telecommunication engineering 4 PKA 30.4.2012 31.12.2019
FJFI P 3913 2,8 Applications of Natural Sciences 3901V012 Physical Engineering 4 PKA 11.5.2015 31.7.2023
FJFI       1408V001 Nuclear Chemistry 4 PKA 11.5.2015 31.7.2023
FJFI       3901V016 Nuclear Engineering 4 PKA 11.5.2015 31.7.2023
FJFI       3901V034 Radiological Physics 4 PKA 11.5.2015 31.7.2023
FJFI       3901V021 Mathematical Engineering 4 PKA 16.10.2009 31.8.2019
FA P 3501 2,25 Architecture and Urbanism 3501V015 Architecture-Theory and Design 4 PKA 5.3.2013 31.12.2020
FA       3501V010 Urban Design and Spatial Planning 4 PKA 5.3.2013 31.12.2020
FA       3501V016 History of Architecture and Monument Conservation 4 PKA 5.3.2013 31.12.2020
FA       3501V017 Architecture, Building and Technology 4 PKA 5.3.2013 31.12.2020
FD P 3902 1,65 Engineering Informatics 3902V036 Engineering Informatics of Transportation and Communication 3 PKA 11.5.2015 31.8.2019
FD P 3710 1,65 Technology in Transportation and Telecommunications 3708V024 Technology and Mnagement in Transportation and Telecommunications 3 PKA 11.5.2015 31.8.2019
FD       3708V009 Transportation Systems and Technology 3 PKA 11.5.2015 31.8.2019
FD       3708V017 Air Traffic Control and Management 3 PKA 11.5.2015 31.8.2019
FD P 3713 1,65 Logistics 3706V006 Transportation Logistics 3 PKA 11.5.2015 31.7.2019
FBMI P 3921 2,25 Biomedical and Clinical Technology 3901V031 Biomedical and Clinical Technology 4 PKA 6.10.2010 31.8.2019
FIT P 1801 1,65 Informatics 1801V000 no study field 4 PKA 4.5.2010 31.8.2019
Vlastník stránky: Josef Svoboda