You are here

Cílem bakalářského studia na ČVUT je nabídnout studentům získání takových znalostí a zkušeností, aby mohli pokračovat v dalších navazujících studijních programech nebo aby byli dostatečně způsobilí pro své uplatnění v odborné praxi. Standardní délka studia je 3, případně 3,5 nebo 4 roky a studovat je možné jak prezenční, tak i kombinovanou formou.

Absolventi získávají při úspěšném zakončení studia akademický titul „bakalář" (Bc.), na Fakultě architektury získávají absolventi studijního programu Design titul „bakalář umění" (BcA.). Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách. Jsou však dobře připraveni i na další studium.

Skladba předmětů odpovídá nejvyšším nárokům na kvalitu evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Pokud se rozhodnete pro bakalářské studium na jedné z našich fakult, musíte v řádném termínu podat přihlášku ke studiu, doložit potvrzení o složení státní maturitní zkoušky, doklad o zaplacení poplatku a dále splnit podmínky přijímacího řízení vybrané fakulty.

Absolventi bakalářského studia zpravidla získávají velmi rychle uplatnění ve vystudovaných technických oborech, kde jejich nástupní plat převyšuje republikový průměr. Mnoho z nich dostává lukrativní pracovní nabídky již během studia.

Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce.
Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.

 • Kód studijního programu
  B - bakalářský studijní program
 • Formy studia:
  P – prezenční forma studia
  D – distanční forma studia
  K – kombinovaná forma studia
 • Zkratky fakult a ústavů:
  FSv – Fakulta stavební
  FS – Fakulta strojní
  FEL – Fakulta elektrotechnická
  FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  FA – Fakulta architektury
  FD – Fakulta dopravní
  FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
  FIT - Fakulta informačních technologií
  MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
 • Ostatní zkratky:
  KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
  KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
  SDS - standardní doba studia
Fakulta Kód programu KEN Studijní program KKOV Studijní obor SDS Forma Platnost
od
Platnost
do
FSv B 3651 1,65 Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 30.4.2012 31.8.2020
FSv       3647R013 Konstrukce a dopravní stavby 4 P 30.4.2012 31.8.2020
FSv       3608R008 Konstrukce pozemních staveb 4 P 30.4.2012 31.8.2020
FSv       3647R014 Management a ekonomika ve stavebnictví 4 P 30.4.2012 31.8.2020
FSv       3647R015 Vodní hospodářství a vodní stavby 4 P 30.4.2012 31.8.2020
FSv       3911R011 Materiálové inženýrství 4 P 21.2.2011 31.8.2019
FSv       3607R045 Příprava, realizace a provoz staveb 4 P 30.4.2012 31.8.2020
FSv       3647R023 Požární bezpečnost staveb 4 P 21.2.2011 31.8.2019
FSv B 3646 1,65 Geodézie a kartografie 3646R003 Geodézie a kartografie 4 P 21.2.2011 31.8.2019
FSv       3646R011 Geodézie, kartografie a geoinformatika 3 P 23.7.2010 31.8.2019
FSv       3646R013 Územní informační systémy pro veřejnou správu 3 P 7.5.2014 31.5.2020
FSv B 3609 1,65 Stavitelství 3647R005 Realizace pozemních a inženýrských staveb 4 P 5.3.2013 31.8.2019
FSv B 3964 1,65 Metrologie 3646R012 Metrologie v geodézii a strojírenství 4 P 3.3.2014 31.3.2020
FSv B 3502 2,25 Architektura a stavitelství 3501R011 Architektura a stavitelství 4 P 23.12.2014 31.8.2019
FS B 2341 1,65 Strojírenství 2302R042 Energetika a procesní technika 4 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       3901R051 Konstruování podporované počítačem 4 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       2301R026 Technika životního prostředí 4 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       2612R022 Informační a automatizační technika 4 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS B 2343 1,65 Výroba a ekonomika ve strojírenství 2303R014 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství 3 PK 14.10 2013 1.11.2019
FS B 2342 1,65 Teoretický základ strojního inženýrství 2301R000 bez studijního oboru 3 PK 14.10 2013 1.11.2021
FS B 3943 1,65 Mechatronika 3906R001 Mechatronika 4 P 5.5.2014 31.8.2019
FS B 3943 1,65 Mechatronika 3906R001 Mechatronika 4 K 15.12.2015 31.8.2019
FEL B 2612 1,65 Elektrotechnika a informatika 2612R018 Elektronika a sdělovací technika 3 PK 17.7.2012 31.8.2019
FEL       2612R029 Kybernetika a měření 3 PK 17.7.2012 31.8.2019
FEL       2612R051 Výpočetní technika 3 PK 17.7.2012 31.8.2019
FEL       2642R005 Silnoproudá elektrotechnika 3 PK 17.7.2012 31.8.2019
FEL B 2659 1,65 Elektronika a komunikace 2612R998 bez studijního oboru 3 P 19.10.2015 31.12.2019
FEL B 2650 1,65 Softwarové technologie a management 6208R021 Manažerská informatika 3 PK 6.10.2014 31.8.2019
FEL       3902R031 Softwarové inženýrství 3 PK 6.10.2014 31.8.2019
FEL       2612R062 Web a multimedia 3 PK 6.10.2014 31.8.2019
FEL       2612R027 Inteligentní systémy 3 PK 6.10.2014 31.8.2019
FEL B 2657 1,65 Softwarové inženýrství a technologie 3902R999 bez studijního oboru 3 PK 6.10.2014 1.11.2022
FEL B 2653 1,65 Komunikace, multimédia a elektronika 2612R003 Aplikováná elektronika 3 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2601R015 Komunikační technika 3 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2602R015 Multimediální technika 3 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612R067 Síťové a informační technologie 3 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612R073 Komunikace a elektronika 3 PK 30.4.2012 31.5.2020
FEL B 2654 1,65 Kybernetika a robotika 2301R013 Robotika 3 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2601R016 Senzory a přístrojová technika 3 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612R068 Systémy a řízení 3 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL B 2654 1,65 Kybernetika a robotika   bez studijního oboru 3 P 21.12.2015 31.12.2023
FEL B 2652 1,65 Elektrotechnika, energetika a management 2602R001 Aplikovaná elektrotechnika 3 PK 19.10.2015 31.12.2023
FEL       2608R005 Elektrotechnika a management 3 P 13.5.2016 31.12.2020
FEL B 1806 1,65 Otevřená informatika 1801R033 Počítačové systémy 3 PK 17.2.2009 31.8.2019
FEL       1801R034 Informatika a počítačové vědy 3 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801R035 Softwarové systémy 3 PK 17.2.2009 31.8.2019
FEL       1801R034 Informatika a počítačové vědy 3 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801R034 Informatika a počítačové vědy 3 PK 17.2.2009 31.8.2019
FEL       18 1R058 Internet věcí 3 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801R059 Počítačové hry a grafika 3 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801R060 Software 3 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL B 2656 1,65 Otevřené elektronické systémy 2653R000 bez studijního oboru 3 P 20.12.2012 31.12.2020
FEL B 2643 1,65 Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika 2612R997 bez studijního oboru 3 K 25.7.2016 31.7.2020
FJFI B 3913 2,8 Aplikace přírodních věd 3901R021 Matematické inženýrství 3 P 20.12.2011 31.5.2020
FJFI       3901R072 Jaderná chemie 3 P 19.10.2015 1.11.2021
FJFI       3902R023 Inženýrská informatika 3 P 29.2.2012 31.8.2019
FJFI       3901R016 Jaderné inženýrství 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R012 Fyzikální inženýrství 3 P 29.2.2012 31.8.2019
FJFI       3901R033 Radiologická technika 3 P 11.7.2014 31.8.2019
FJFI       3901R056 Aplikace softwarovéhoinženýrství 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R057 Aplikovaná informatika 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R058 Matematická informatika 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R059 Diagnostika materiálů 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R060 Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R061 Experimentální jaderná a částicová fyzika 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R062 Fyzika a technika termojaderné fúze 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R063 Fyzikální elektronika 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R064 Fyzikální technika 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R065 Informatická fyzika 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R066 Inženýrství pevných látek 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901R067 Laserová a přístrojová technika 3 P 29.2.2012 31.7.2020
FA B 3501 2,25 Architektura a urbanismus 3501R002 Architektura 3 P 30.4.2012 30.9.2020
FA B 8208 3,5 Design 8206R043 Průmyslový design 3 P 20.12.2012 31.12.2020
FA B 3506 2,25 Krajinářská architektura 3914R027 Krajinářská architektura 3 P 11.5.2015 31.8.2019
FD B 3710 2,25 Technika a technologie v dopravě a spojích 2612R004 Automatizace a informatika 3 PK 16.12.2009 31.8.2019
FD   2,25   3708R009 Dopravní systémy a technika 3 P 11.5.2015 31.5.2023
FD   2,25   3708R009 Dopravní systémy a technika 3 PK 16.12.2009 31.8.2019
FD   2,25   3708R031 Letecká doprava 3 P 11.5.2015 31.5.2023
FD   2,25   3708R031 Letecká doprava 3 PK 16.12.2009 31.8.2019
FD   2,25   3707R002 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací 3 PK 16.12.2009 31.8.2019
FD   2,25   3708R030 Profesionální pilot 3 P 11.5.2015 31.5.2023
FD   2,25   3708R030 Profesionální pilot 3 PK 16.12.2009 31.8.2019
FD   2,25   3708R033 Technologie údržby letadel 3 P 11.5.2015 31.5.2023
FD   2,25   3708R033 Technologie údržby letadel 3 PK 16.12.2009 31.8.2019
FD   2,25   3711R004 Inteligentní dopravní systémy 3 P 11.5.2015 31.5.2023
FD   2,25   3708R047 Bezpečnostní technologie v dopravě 3 P 11.5.2015 31.8.2019
FD   2,25   3708R046 Logistika a řízení dopravních procesů 3 PK 11.5.2015 31.8.2019
FD B 3710 2,25 Technika a technologie v dopravě a spojích 3708R009 Dopravní systémy a technika 4 P 18.12.2014 31.8.2019
FD   2,25   3708R031 Letecká doprava 4 P 18.12.2014 31.8.2019
FD   2,25   3707R002 Management a ekonomika dopravy a telekomunikací 4 PK 18.12.2014 31.8.2019
FBMI B 3921 2,25 Biomedicínská a klinická technika 5345R030 Optika a optometrie 3 P 17.7.2013 1.11.2021
FBMI       1802R002 Biomedicínská informatika 3 PK 20.5.2013 31.7.2021
FBMI       3901R039 Biomedicínský technik 3 PK 20.12.2011 1.3.2020
FBMI       2612R079 Informační a komunikační technologie v lékařství 3 P 19.10.2015 1.11.2019
FBMI B 5345 2,25 Specializace ve zdravotnictví 5345R010 Radiologický asistent 3 P 17.7.2013 1.11.2021
FBMI       5342R004 Fyzioterapie 3 P 17.7.2013 1.11.2021
FBMI       5345R021 Zdravotnický záchranář 3 P 7.5.2014 31.5.2020
FBMI       5345R020 Zdravotní laborant 3 P 5.3.2013 31.8.2019
FBMI B 2825 1,65 Ochrana obyvatelstva 3908R010 Plánování a řízení krizových situací 3 PK 7.5.2014 31.5.2022
FIT B 1801 1,65 Informatika 1802R032 Informační systémy a management 3 P 9.10.2014 30.4.2023
FIT       1802R007 Informační technologie 3 P 9.10.2014 31.8.2019
FIT       1801R037 Počítačové inženýrství 3 P 9.10.2014 30.4.2023
FIT       1801R040 Softwarové inženýrství 3 P 9.10.2014 31.8.2019
FIT       1801R010 Teoretická informatika 3 P 9.10.2014 30.4.2023
FIT       2612R062 Web a multimedia 3 P 9.10.2014 31.8.2019
FIT       1801R045 Znalostní inženýrství 3 P 9.10.2014 30.4.2023
FIT       1801R055 Bezpečnost a informační technologie 3 PK 9.10.2014 30.4.2023
FIT       1801R044 Webové a softwarové inženýrství 3 PK 9.10.2014 30.4.2023
MÚVS B 6208 1 Ekonomika a management 6208R181 Řízení a ekonomika průmyslového podniku 3 P 17.7.2013 31.8.2019
MÚVS       6208R184 Personální management v průmyslových podnicích 3 P 26.2.2016 31.10.2020
MÚVS B 7507 1,2 Specializace v pedagogice 7504R100 Učitelství odborných předmětů 3 PK 20.12.2012 31.8.2019
MÚVS       7507R056 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 3 PK 20.12.2012 31.8.2019
Vlastník stránky: Josef Svoboda