Akreditované bakalářské studijní programy a obory - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Cílem bakalářského studia na ČVUT je nabídnout studentům získání takových znalostí a zkušeností, aby mohli pokračovat v dalších navazujících studijních programech nebo aby byli dostatečně způsobilí pro své uplatnění v odborné praxi. Standardní délka studia je 3, případně 3,5 nebo 4 roky a studovat je možné jak prezenční, tak i kombinovanou formou.

Absolventi získávají při úspěšném zakončení studia akademický titul „bakalář" (Bc.), na Fakultě architektury získávají absolventi studijního programu Design titul „bakalář umění" (BcA.). Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách. Jsou však dobře připraveni i na další studium.

Skladba předmětů odpovídá nejvyšším nárokům na kvalitu evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Pokud se rozhodnete pro bakalářské studium na jedné z našich fakult, musíte v řádném termínu podat přihlášku ke studiu, doložit potvrzení o složení státní maturitní zkoušky, doklad o zaplacení poplatku a dále splnit podmínky přijímacího řízení vybrané fakulty.

Absolventi bakalářského studia zpravidla získávají velmi rychle uplatnění ve vystudovaných technických oborech, kde jejich nástupní plat převyšuje republikový průměr. Mnoho z nich dostává lukrativní pracovní nabídky již během studia.

Informace o bakalářských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

Akreditované programy a obory

Vlastník stránky: Renáta Matoušková