Přípravné a vyrovnávací kurzy - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Fakulty ČVUT nabízí uchazečům o studium bakalářských studijních programů přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie i z dalších oborů. Některé z nich pak pro studenty prvních ročníků bakalářského studia pořádají také vyrovnávací kurzy nebo kurzy českého jazyka pro cizí státní příslušníky.

Informace o jednotlivých kurzech zveřejňují fakulty postupně během roku na stránkách uvedených níže.

Fakulta stavební

Fakulta strojní

Fakulta elektrotechnická

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Fakulta architektury

Fakulta dopravní

Fakulta biomedicínského inženýrství

Fakulta informačních technologií

Masarykův ústav vyšších studií

Vlastník stránky: Najah Torbová