Středoškoláci - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Picture

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám na světě a je považováno za nejlepší českou techniku.

ČVUT má osm fakult - stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a informačních technologií a šest ústavů, z nichž studovat bakalářský program lze na Masarykově ústavu vyšších studií. Univerzitní kampus je v Praze-Dejvicích, kde sídlí většina fakult a ústavů a najdete zde i Ústřední knihovnu ČVUT, studovny, několik menz a poblíž některé z kolejí. Největší koleje pro naše studenty jsou na Strahově, kam je od dejvického kampusu přímé autobusové spojení. Některé z fakult mají své sídlo i na Starém a Novém Městě, Fakulta biomedicínského inženýrství sídlí v Kladně a svoji pobočku má v Děčíně Fakulta dopravní.

Každoročně studuje na ČVUT zhruba 18 000 studentů. Vychováváme odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Naši absolventi prakticky nemají problém sehnat zaměstnání.

V akademickém roce 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům okolo 350 akreditovaných studijních programů, z toho přes 130 v cizím jazyce.

Všichni, kdo mají zájem, najdou ubytování na kolejích, jejichž celková kapacita je více jak 7000 lůžek. https://www.cvut.cz/sprava-ucelovych-zarizeni

Každá fakulta pořádá své vlastní Dny otevřených dveří,  na kterých se můžete s možnostmi studia seznámit osobně a zeptat se na všechno, co vás zajímá .

ČVUT se navíc veřejnosti představuje na veletrzích Gaudeamus v Praze, Brně a Bratislavě a v rámci online veletrhu vysokeskoly.cz.

Teď už stačí jenom podat si k nám přihlášku.

 

 

Vlastník stránky: Ilona Chalupská