You are here

V magisterských programech, které jsou vyučovány na ČVUT v Praze, je vedle studia v českém jazyce také možné studovat v jazyce anglickém a ruském.

Magisterské studium navazuje na bakalářské studijní programy. Jeho standardní délka je 1,5 nebo 2 nebo 3 roky. Studium probíhá jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je prohloubení znalostí studentů získaných v bakalářském programu a příprava na odbornou praxi. V magisterském programu také nabízíme studentům možnost praxe v zahraničí v rámci programů Erasmus, Double degree a dalších.

V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů, které odpovídají nejvyšším nárokům kvality evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny navazující magisterské programy jsou akreditovány u MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Absolvent získává titul Ing., na Fakultě architektury ČVUT a Fakultě stavební ČVUT v programu Architektura a stavitelství získává titul Ing. arch.

Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce. Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.

 • Kód studijního programu:
  M - magisterský studijní program
  N - magisterský navazující na bakalářský studijní program
 • Formy studia:
  P – prezenční forma studia
  D – distanční forma studia
  K – kombinovaná forma studia
  A – studijní programy/studijní obory uskutečňované v anglickém jazyce
  R – studijní programy/studijní obory uskutečňované v ruském jazyce
 • Zkratky fakult a ústavů:
  FSv – Fakulta stavební
  FS – Fakulta strojní
  FEL – Fakulta elektrotechnická
  FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  FA – Fakulta architektury
  FD – Fakulta dopravní
  FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
  FIT – Fakulta informačních technologií
  MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
 • Ostatní zkratky:
  KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
  KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
  SDS - standardní doba studia
Fakulta Kód programu KEN Studijní program KKOV Studijní obor SDS Forma Platnost
od
Platnost
do
FSv N 3650 1,65 Buildings and Environment 3608T006 Buildings and Environment 1,5 PA 27.2.2015 31.7.2023
FSv N 3648 1,65 Civil Engineering 3607T030 Building Structures 1,5 PA 27.2.2015 31.7.2023
FSv       3607T044 Advanced Masters in Stuctural Analysis of Monuments and Historical Constructions 1 PA 17.7.2015 31.12.2023
FSv       3607T053 Sustainable Constructions under Hazards and Catastrophic Events 1,5 PA 21.12.2015 31.12.2023
FSv N 3946 1,65 Intelligent Buildings 3901T000 no study field 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FSv N 3946 1,65 Intelligent Buildings 3901T000 no study field 2 KA 11.7.2012 31.7.2020
FS N 2301 1,65 Mechanical Engineering 2301T026 Environmental Engineering 2 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       2302T006 Power Engineering 2 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       3909T003 Process Engineering 2 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       3902T027 Mathematical Modelling in Engineering 2 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       2301T034 Instrumentation and Control Engineering 2 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       3901T003 Applied Mechanics 2 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       3901T052 Biomechanics and Medical Instrument 2 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       3906T001 Mechatronics 2 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       2302T039 Production Machines and Equipments 2 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       2301T047 Transportation, Aerospace and Handling Technology 2 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       3911T037 Material and Producting Engineering 2,5 PA 3.3.2014 31.3.2020
FS N 2307 1,65 Master of Automotive Engineering 2301T044 Computation and Modelisation 2 PA 13.10.2010 31.8.2019
FS       2301T045 Design of Vehicles 2 PA 13.10.2010 31.8.2019
FS       2301T046 Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control Systems 2 PA 13.10.2010 31.8.2019
FS       2301T050 Advanced Powertrains 2 PA 3.3.2014 31.3.2020
FS       2301T050 Advanced Powertrains 2 PA 13.5.2016 31.3.2020
FS       3907T002 Energetics 2,5 PA 21.12.2015 31.3.2020
FS       2301T052 Fuel Cell Drives 2 PA 13.5.2016 31.3.2020
FS       2301T052 Fuel Cell Drives 2 PA 3.3.2014 31.3.2020
FS N 3946 1,65 Intelligent Buildings 3901T000 no study field 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FS N 3946 1,65 Intelligent Buildings 3901T000 no study field 2 KA 11.7.2012 31.7.2020
FEL N 2653 1,65 Communication, Multimedia and Electronics 2612T015 Electronics 2 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2602T015 Multimedia Technology 2 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612T069 Networks of Electronic Communication 2 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2601T017 Wireless Communication 2 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612T074 Communication Systems 2 PKA 30.4.2012 31.5.2020
FEL N 2654 1,65 Cybernetics and Robotics 2301T013 Robotics 2 PKA 21.12.2015 31.12.2023
FEL       2601T016 Senzors and Instrumentation 2 PKA 21.12.2015 31.12.2023
FEL       2612T068 Systems and Control 2 PKA 21.12.2015 31.12.2023
FEL       2612T072 Aircraft and Space Systems 2 PKA 6.10.2010 31.8.2019
FEL       2612T072 Aerospace Systems 2 PA 21.12.2015 31.12.2023
FEL       2612T083 Cybernetics and Robotics 2 PA 21.12.2015 31.12.2023
FEL N 2652 1,65 Electrical Engineering, Power Engineering and Management 2608T006 Economy and Management of Electrical Engineering 2 PKA 13.5.2016 31.12.2020
FEL       2608T007 Economy and Management of Power Engineering 2 PKA 13.5.2016 31.12.2020
FEL       2642T004 Electrical Machines, Apparatus and Drives 2 PKA 21.12.2015 31.12.2023
FEL       3907T001 Electrical Power Engineering 2 PKA 21.12.2015 31.12.2023
FEL       2602T012 Technological Systems 2 PKA 21.12.2015 31.12.2023
FEL N 1806 1,65 Open Informatics 1801T036 Artificial Intelligence 2 PKA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T037 Computer Engineering 2 PKA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T038 Computer Vision and Image Processing 2 PKA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T039 Computer Graphics and Interaction 2 PKA 17.2.2009 31.8.2019
FEL       1801T040 Software Engineering 2 PKA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T050 Computer Science - Major 2 PA 30.4.2012 31.5.2020
FEL       1801T061 Data Science 2 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1802T026 Bioinformatics 2 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T028 Computer Graphics 2 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T063 Cybersecurity 2 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T062 Human Computer Interaction 2 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL N 3954 1,65 Biomedical Engineering and Informatics 1802T002 Biomedical Informatics 2 PA 6.10.2010 31.8.2019
FEL       3901T009 Biomedical Engineering 2 PA 6.10.2010 31.8.2019
FEL N 3946 1,65 Intelligent Buildings 3901T000 no study field 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FEL N 3946 1,65 Intelligent Buildings 3901T000 no study field 2 KA 11.7.2012 31.7.2020
FEL N 2656 1,65 Open Electronic Systems 2612T015 Solid State Systems 2 PA 20.12.2012 31.12.2020
FEL       2612T018 Communications and Signal Processing 2 PA 20.12.2012 31.12.2020
FEL       2612T017 RF and DSP Engineering 2 PA 20.12.2012 31.12.2020
FEL N 2659 1,65 Electronics and Communications 2612T080 Audiovisual Technology and Signal Processing 2 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       2612T081 Communication Systems and Networks 2 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       2612T015 Electronics 2 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       2612T082 Radio and Optical Technology 2 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL N 3958 1,65 Aerospace Engineering 3906T009 Avionics 2 PA 25.7.2016 31.7.2020
FJFI N 3913 2,8 Application of Natural Sciences 3901T056 Applications of Software Engineering 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T058 Mathematical Informatics 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T021 Mathematical Engineering 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T068 Applied Mathematical Stochastic Methods 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T069 Mathematical Physics 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T016 Nuclear Engineering 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T059 Diagnostics of Materials 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T060 Dosimetry and Application of Ionising Radiation 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T061 Experimantal Nuclear and Particle Physics 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T062 Physics and Technology of Termonuclear Fusion 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T065 Computational Physics 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T066 Solid State Engineering 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T070 Laser Technology and Electronics 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T071 Optics and Nanostructures 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T072 Nuclear Chemistry 2 PA 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T034 Radiological Physics 2 PA 11.7.2014 31.8.2019
FA N 3501 2,25 Architecture and Urbanism 3501T002 Architecture 2 PA 30.4.2012 30.9.2020
FA N 8208 3,5 Design 8206T043 Industrial Design 2 PA 17.7.2015 31.8.2019
FD N 3710 2,25 Technology in Transportation and Telecommunications 3711T004 Intelligent Transport Systems 2 PA 22.7.2011 31.8.2019
FD   2,25   3708T039 Security of Information and Telecommunication Systems 2 PA 16.7.2009 31.8.2019
FD   2,25   3708T040 Safety of Transportation Vehicles and Infrastructure 2 PA 22.12.2010 31.8.2019
FD   2,25   3708T041 Transportation and Logistic Systems 2 PA 22.7.2011 31.8.2019
FD   2,25   3902T036 Engineering Informatics of Transportation and Communication 2 PA 22.7.2011 31.8.2019
FD   2,25   3708T009 Transportation Systems and Technology 2 PA 25.7.2016 31.8.2019
FD   2,25   3708T017 Air Traffic Control and Management 2 PA 25.7.2016 31.7.2022
FBMI N 3921 2,25 Biomedical and Clinical Technology 3901T036 Systematic Integration of Processes in Health Service 2 PKA 20.12.2011 1.3.2020
FBMI       3901T009 Biomedical Engineering 2 PA 29.2.2012 31.3.2020
FBMI       3901T035 Instruments and Methods for Biomedicine 2 PA 26.2.2016 31.3.2020
FBMI N 3921 2,25 Biomedicinskaja i kliničeskaja technika 3901T009 Biomedicinskij inžener 2 PR 20.12.2012 1.3.2020
FBMI       3901T036 Systemnaja integracija processov v zdravoochraneniji 2 PKR 20.12.2012 1.3.2020
FIT N 1801 1,65 Infomatics 1801T052 Design and Programming of Embedded Systems 2 PA 19.10.2015 31.12.2023
FIT       1801T047 System Programming 2 PA 12.2.2010 31.8.2019
FIT       1801T042 Computer Security 2 PA 19.10.2015 31.12.2023
FIT       1801T043 Computer Systems and Networks 2 PA 19.10.2015 31.12.2023
FIT       1801T044 Web and Sofware Engineering 2 PA 21.12.2015 31.5.2020
FIT       1801T045 Knowledge Engineering 2 PA 21.12.2015 31.5.2024
Vlastník stránky: Josef Svoboda