Akreditované magisterské studijní programy a obory v cizím jazyce - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

V magisterských programech, které jsou vyučovány na ČVUT v Praze, je vedle studia v českém jazyce také možné studovat v jazyce anglickém a ruském.

Magisterské studium navazuje na bakalářské studijní programy. Jeho standardní délka je 1,5 nebo 2 nebo 3 roky. Studium probíhá jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je prohloubení znalostí studentů získaných v bakalářském programu a příprava na odbornou praxi. V magisterském programu také nabízíme studentům možnost praxe v zahraničí v rámci programů Erasmus, Double degree a dalších.

V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů, které odpovídají nejvyšším nárokům kvality evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny navazující magisterské programy jsou akreditovány u MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Absolvent získává titul Ing., na Fakultě architektury ČVUT a Fakultě stavební ČVUT v programu Architektura a stavitelství získává titul Ing. arch.

Informace o magisterských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

Akreditované programy a obory

Vlastník stránky: Renáta Matoušková