You are here

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá a dozvíte se spoustu nových informací o fakultách, studijních programech a mnoho dalšího.

Fakulta/součást Datum Místo
Fakulta stavební 27. 11. 2020
29.1. 2021
Online/Praha 6, Thákurova 7
Fakulta strojní Bude opřesněno, sledujte:
https://www.fs.cvut.cz/dod
Online/Praha 6, Technická 4
Fakulta elektrotechnická 10. 12. 2020 a 5. 2. 2021 Online/Praha 6, Technická 2
Online/Praha 2, Karlovo nám. 13
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 24. 11. 2020 a 26. 1. 2021 Online/Praha 1, Břehová 7
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 25. 1. 2021 Děčín, Pohraniční 1288/1
Fakulta architektury 6. - 7. 11. 2020 a červen 2021 Online/Praha 6, Thákurova 9
Fakulta dopravní 27. 11. 2020 a 29. 1. 2021 Online/Praha 1, Konviktská 20
Fakulta dopravní 25. 1. 2021 Děčín, Pohraniční 1288/1
Fakulta biomedicínského inženýrství 20. 11. 2020 a 29. 1. 2021 Online/Kladno, nám. Sítná 3105
Fakulta informačních technologií 21. 11. 2020 a 21. 1. 2021 Online/Praha 6, Thákurova 2700/9
Masarykův ústav vyšších studií 27. 11. 2020 a 22. 1. 2021 Online/Praha 6, Kolejní 2637/2
Vlastník stránky: Dana Dubnová