You are here

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá a dozvíte se spoustu nových informací o fakultách, studijních programech a mnoho dalšího.

Fakulta/součást Datum Místo
Fakulta stavební 15. a 16. 11. 2019
31.1. 2020
Praha 6, Thákurova 7
Fakulta strojní 9. 11. 2019, 29. 1. 2020
a 21. 3. 2020
Praha 6, Technická 4
Fakulta elektrotechnická 15. 11. 2019 a únor 2020 Praha 6, Technická 2
Praha 2, Karlovo nám. 13
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 26. 11. 2019 a 28. 1. 2020 Praha 1, Břehová 7
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 27. 1. 2020 Děčín, Pohraniční 1288/1
Fakulta architektury 8. 11. 2019 a červen 2020 Praha 6, Thákurova 9
Fakulta dopravní 22. 11. 2019 a 31. 1. 2020 Praha 1, Konviktská 20
Fakulta dopravní 27. 1. 2020 Děčín, Pohraniční 1288/1
Fakulta biomedicínského inženýrství 22. 11. 2019 a 7. 2. 2020 Kladno, nám. Sítná 3105
Fakulta informačních technologií 7. 12. 2019 a 29. 1. 2020 Praha 6, Thákurova 2700/9
Masarykův ústav vyšších studií 27. 11. 2019, 24. 1. 2020
a 18. 3. 2020
Praha 6, Kolejní 2637/2
Vlastník stránky: Dana Dubnová