You are here

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá a dozvíte se spoustu nových informací o fakultách, studijních programech a mnoho dalšího.

Fakulta/součást Datum Místo
Fakulta stavební 23. a 24. 11. 2018
25. a 26. 1. 2019
Praha 6, Thákurova 7
Fakulta strojní 27. 10. 2018, 30. 1. 2019
a 16. 3. 2019
Praha 6, Technická 4
Fakulta elektrotechnická 9. 11. 2018 a 8. 2. 2019 Praha 6, Technická 2
Praha 2, Karlovo nám. 13
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 27. 11. 2018, 29. 1. 2019
a 2. 3. 2019
Praha 1, Břehová 7
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 30. 1. 2019 Děčín, Pohraniční 1288/1
Fakulta architektury 8. 11. 2018 a 14. 6. 2019 Praha 6, Thákurova 9
Fakulta dopravní 23. 11. 2018 a 1. 2. 2019 Praha 1, Konviktská 20
Fakulta dopravní 30. 1. 2019 Děčín, Pohraniční 1288/1
Fakulta biomedicínského inženýrství 23. 11. 2018 a 8. 2. 2019 Kladno, nám. Sítná 3105
Fakulta informačních technologií 1. 12. 2018 a 24. 1. 2019 Praha 6, Thákurova 2700/9
Masarykův ústav vyšších studií 28. 11. 2018, 25. 1. 2019 a 13. 3. 2019 Praha 6, Kolejní 2637/2
Vlastník stránky: Dana Dubnová