You are here

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá a dozvíte se spoustu nových informací o fakultách, studijních programech a mnoho dalšího.

Fakulta/součást Datum Místo
Fakulta stavební 30. 11. 2016 a 27. 1. 2017 Praha 6, Thákurova 7
Fakulta strojní 9. 11. 2016 a 1. 2. 2017 Praha 6, Technická 4
Fakulta elektrotechnická 25. 11. 2016 a 20. 1. 2017 Praha 6, Technická 2
Praha 2, Karlovo nám. 13
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 29. 11. 2016 a 1. 2. 2017 Praha 1, Břehová 7
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1. 2. 2017 Děčín, Pohraniční 1288/1
Fakulta architektury 9. 11. 2016 a 10. 6. 2017 Praha 6, Thákurova 9
Fakulta architektury 23. 3. 2017 (15.00-18.00) Praha 6, Thákurova 9
Fakulta dopravní 25. 11. 2016 a 10. 2. 2017 Praha 1, Konviktská 20
Fakulta dopravní 1. 2. 2017 Děčín, Pohraniční 1288/1
Fakulta biomedicínského inženýrství 25. 11. 2016 a 17. 2. 2017 Kladno, nám. Sítná 3105
Fakulta informačních technologií 16. 12. 2016 a 3. 2. 2017 Praha 6, Thákurova 2700/9
Masarykův ústav vyšších studií 24. 11. 2016 a 8. 2. 2017 Praha 6, Kolejní 2637/2
Vlastník stránky: Dana Dubnová