Akreditované bakalářské studijní programy a obory v cizím jazyce - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

ČVUT v Praze nabízí vedle bakalářských programů vyučovaných v českém jazyce také možnost studia v jazyce anglickém a ruském.

Standardní délka studia je 3 nebo 4 roky, a studovat je možné jak prezenční, tak i kombinovanou formou.

Absolventi získávají při úspěšném zakončení studia akademický titul „bakalář" (Bc.), na Fakultě architektury získávají absolventi studijního programu Design titul „bakalář umění" (BcA.). Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách. Jsou však dobře připraveni i na další studium.

Skladba předmětů odpovídá nejvyšším nárokům na kvalitu evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Informace o bakalářských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

Akreditované programy a obory

 

Vlastník stránky: Renáta Matoušková