You are here

ČVUT v Praze nabízí vedle bakalářských programů vyučovaných v českém jazyce také možnost studia v jazyce anglickém a ruském.

Standardní délka studia je 3 nebo 4 roky, a studovat je možné jak prezenční, tak i kombinovanou formou.

Absolventi získávají při úspěšném zakončení studia akademický titul „bakalář" (Bc.), na Fakultě architektury získávají absolventi studijního programu Design titul „bakalář umění" (BcA.). Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách. Jsou však dobře připraveni i na další studium.

Skladba předmětů odpovídá nejvyšším nárokům na kvalitu evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce.

Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.

 • Kód studijního programu
  B - bakalářský studijní program
 • Formy studia:
  P – prezenční forma studia
  D – distanční forma studia
  K – kombinovaná forma studia
  A – studijní programy/studijní obory uskutečňované v anglickém jazyce
  R – studijní programy/studijní obory uskutečňované v ruském jazyce
 • Zkratky fakult a ústavů:
  FSv – Fakulta stavební
  FS – Fakulta strojní
  FEL – Fakulta elektrotechnická
  FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  FA – Fakulta architektury
  FD – Fakulta dopravní
  FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
  FIT – Fakulta informačních technologií
  MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
  KÚ – Kloknerův ústav
 • Ostatní zkratky:
  KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
  KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
  SDS - standardní doba studia

 

Fakulta Kód programu KEN Studijní program KKOV Studijní obor SDS Forma Platnost
od
Platnost
do
FSv B 3648 1,65 Civil Engineering 3647R016 Building Structures 4 PA 30.4.2012 31.8.2020
FS B 2341 1,65 Bachelor of Mechanical Engineering 3901R051 Computer Aided Design 4 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       2301R026 Environmental Engineering 4 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       2612R022 Information and Automation Technology 4 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS       2302R042 Power Engineering and Process Technology 4 PKA 22.7.2011 31.8.2019
FS B 2342 1,65 Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering 2301R000 no study field 3 PKA 14.10.2013 1.11.2021
FEL B 2612 1,65 Electrical Engineering and Computer Science 2612R999 no study field 3 PA 6.10.2014 31.8.2019
FEL B 2653 1,65 Communication, Multimedia and Electronics 2612R003 Applied Electronics 3 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2601R015 Communication Technology 3 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2602R015 Multimedia Technology 3 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612R067 Network and Information Technology 3 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612R073 Communication and Electronics 3 PKA 30.4.2012 31.5.2020
FEL B 2654 1,65 Cybernetics and Robotics 2301R013 Robotics 3 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2601R016 Senzors and Instrumentation 3 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612R068 Systems and Control 3 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL B2654 1,65 Cybernetics and Robotics   no study field 3 PA 21.12.2015 31.12.2023
FEL B 2652 1,65 Electrical Engineering, Power Engineering and Management 2602R001 Applied Electrical Engineering 3 PKA 21.12.2015 31.12.2023
FEL       2608R005 Electrical Engineering and Management 3 PA 13.5.2016 31.12.2020
FEL       2608R005 Electrical Engineering and Management 3 PKA 10.12.2008 31.8.2019
FEL B 1806 1,65 Open Informatics 1801R033 Computer Science 3 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801R033 Computer and Information Science 3 PKA 17.2.2009 31.8.2019
FEL       1801R034 Computer Systems 3 PA 21.12.2015 31.8.2019
FEL       1801R034 Computer Systems 3 PKA 17.2.2009 31.8.2019
FEL       1801R035 Software 3 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801R035 Software Systems 3 PKA 17.2.2009 31.12.2019
FEL       1801R059 Computer Games and Graphics 3 PA 21.12.2015 31.12.2019
FEL B 2656 1,65 Open Electronic Systems 2612R018 no study field 3 PA 20.12.2012 31.12.2020
FD B 3710 2,25 Technology in Transportation and Telecommunications 3711R004 Intelligent Transport Systems 3 PA 11.5.2015 31.5.2023
FD   2,25   3708R047 Security Technologies in Transportation 3 PA 11.5.2015 31.8.2019
FD   2,25   3708R046 Logistics and Transport Processes Control 3 PKA 11.5.2015 31.8.2019
FD   2,25   3708R030 Professional Pilot 3 PA 11.5.2015 31.5.2023
FD   2,25   3708R033 Technology of Aviation Maintenance 3 PA 11.5.2015 31.5.2023
FD   2,25   3708R009 Transportation Systems and Technology 3 PA 11.5.2015 31.5.2023
FD   2,25   3708R031 Air Transport 3 PKA 11.5.2015 31.5.2023
FBMI B 3921 2,25 Biomedical and Clinical Technology 3901R039 Biomedical Technician 3 PKA 20.12.2011 1.3.2020
FBMI B 3921 2,25 Biomedicinskaja i kliničeskaja technika 3901R039 Biomedicinskij technik 3 PKR 20.12.2012 1.3.2020
FIT B1801 1,65 Informatics 1801R010 Computer Science 3 PA 9.10.2014 30.4.2023
FIT       1802R007 Information Technologies 3 PA 9.10.2014 31.8.2019
FIT       1801R040 Software Engineering 3 PA 9.10.2014 31.8.2019
FIT       2612R062 Web and Multimedia 3 PA 9.10.2014 31.8.2019
FIT       1801R045 Knowledge Engineering 3 PA 9.10.2014 30.4.2023
FIT       1801R055 Computer Security and Information Technology 3 PA 9.10.2014 30.4.2023
FIT       1801R044 Web and Software Engineering 3 PA 9.10.2014 30.4.2023
Vlastník stránky: Josef Svoboda