You are here

Magisterské studium navazuje na bakalářské studijní programy. Jeho standardní délka je 1,5 nebo 2 nebo 3 roky. Studium probíhá jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je prohloubení znalostí studentů získaných v bakalářském programu a příprava na odbornou praxi. V magisterském programu také nabízíme studentům možnost praxe v zahraniční v rámci programů Erasmu, Double degree a dalších.

V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů, které odpovídají nejvyšším nárokům kvality evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny navazující magisterské programy jsou akreditovány u MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Absolvent získává titul Ing., na Fakultě architektury ČVUT a Fakultě stavební ČVUT v programu Architektura a stavitelství získává titul Ing. arch.

Studenti, kteří úspěšně zakončí studium magisterského programu na ČVUT, jsou na pracovním trhu velice žádaní a často získávají nadstandardní finanční ohodnocení. Mnoho z nich dostává lukrativní nabídky již během studia ve významných českých nebo nadnárodních firmách a společnostech.

Pokud se rozhodnete pro magisterské studium na jedné z našich fakult, musíte v řádném termínu podat přihlášku ke studiu a doložit potvrzení o úspěšném absolvování odpovídajícího bakalářského studijního programu a doklad o zaplacení poplatku a dále splnit podmínky přijímacího řízení vybrané fakulty.

Uvedené akreditované studijní programy a obory nemusí být otvírány v každém akademickém roce.
Bližší informace jsou uvedeny na lokálních stránkách fakult v Podmínkách přijímacího řízení na následující akademický rok.

 • Kód studijního programu
  M - magisterský
  N - magisterský navazující na bakalářský studijní program
 • Formy studia:
  P – prezenční forma studia
  D – distanční forma studia
  K – kombinovaná forma studia
 • Zkratky fakult a ústavů:
  FSv – Fakulta stavební
  FS – Fakulta strojní
  FEL – Fakulta elektrotechnická
  FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  FA – Fakulta architektury
  FD – Fakulta dopravní
  FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
  FIT - Fakulta informačních technologií
  MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
 • Ostatní zkratky:
  KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělávání
  KEN - Koeficient ekonomické náročnosti
  SDS - standardní doba studia
Fakulta Kód programu KEN Studijní program KKOV Studijní obor SDS Forma Platnost
od
Platnost
do
FSv M 3608 1,65 Pozemní stavby a architektura 3608T002 Pozemní stavby a architektura 6 P 21.4.2008 31.8.2019
FSv N 3607 1,65 Stavební inženýrství 3904T007 Inženýrství životního prostředí 1,5 P 27.2.2015 31.7.2023
FSv       3607T009 Konstrukce a dopravní stavby 1,5 P 27.2.2015 31.7.2023
FSv       3608T008 Konstrukce pozemních staveb 1,5 P 27.2.2015 31.7.2023
FSv       3607T033 Projektový management a inženýring 1,5 P 27.2.2015 31.7.2023
FSv       3607T027 Vodní hospodářství a vodní stavby 1,5 P 27.2.2015 31.7.2023
FSv       3911T011 Materiálové inženýrství 1,5 P 27.2.2015 31.7.2023
FSv       3607T046 Stavební management 1,5 P 27.2.2015 31.7.2023
FSv       3607T045 Příprava, realizace a provoz staveb 1,5 P 27.2.2015 31.7.2023
FSv       3607T047 Integrální bezpečnost staveb 1,5 P 30.4.2012 31.8.2020
FSv N 3646 1,65 Geodézie a kartografie 3646T003 Geodézie a kartografie 2 P 23.7.2010 31.8.2019
FSv       3602T002 Geoinformatika 2 P 23.7.2010 31.8.2019
FSv       3602T003 Geomatika 2 P 17.7.2013 31.8.2019
FSv N 3649 1,65 Budovy a prostředí 3608T006 Budovy a prostředí 1,5 P 27.2.2015 31.7.2023
FSv N 3502 2,25 Architektura a stavitelství 3501T011 Architektura a stavitelství 2 P 23.12.2014 30.6.2019
FSv N 3951 2,8 Jaderná energetická zařízení 3907T010 Stavby pro energetiku 2 P 14.10.2013 31.8.2019
FEL N 3946 1,65 Inteligentní budovy 3901T000 bez studijního oboru 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FSv N 3946 1,65 Inteligentní budovy 3901T000 bez studijního oboru 2 K 11.7.2012 31.7.2020
FS N 2301 1,65 Strojní inženýrství 3911T041 Technika životního prostředí 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       2301T034 Přístrojová a řídící technika 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       2302T039 Výrobní stroje a zařízení 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       2305T003 Řízení a ekonomika podniku 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       3901T003 Aplikovaná mechanika 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       3901T052 Biomechanika a lékařské přístroje 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       2301T047 Dopravní, letadlová a transportní technika 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       3907T002 Energetika 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       3906T001 Mechatronika 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       3939T012 Procesní technika 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       3911T035 Výrobní a materiálové inženýrství 2 PK 13.10.2010 31.8.2019
FS       3902T027 Matematické modelování v technice 2 PK 22.12.2010 31.8.2019
FS         Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů 2 PK 13.5.2016 31.7.2020
FS N 3946 1,65 Inteligentní budovy 3901T000 bez studijního oboru 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FS N 3946 1,65 Inteligentní budovy 3901T000 bez studijního oboru 2 K 11.7.2012 31.7.2020
FS N 3951 2,8 Jaderná energetická zařízení 3907T011 Jaderná energetická zařízení 2 P 14.10.2013 1.11.2021
FS N 3958 1,65 Letectví a kosmonautika 3906T317 Letadlová a kosmická technika 2 PK 13.5.2016 31.7.2020
FS N2347   Průmysl 4.0 2301T999 bez studijního oboru 2 P 25.7.2016 31.8.2020
FEL N 2612 1,65 Elektrotechnika a informatika 2612T051 Výpočetní technika 2 PK 21.12.2015 31.10.2019
FEL N 2659 1,65 Elektronika a komunikace 2612T080 Audiovizuální technika a zpracování signálů 2 P 19.10.2015 31.12.2019
FEL       2612T015 Elektronika 2 P 19.10.2015 31.12.2019
FEL       2612T081 Komunikační systémy a sítě 2 P 19.10.2015 31.12.2019
FEL       2612T082 Radiová a optická technika 2 P 19.10.2015 31.12.2019
FEL N 3946 1,65 Inteligentní budovy 3901T000 bez studijního oboru 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FEL N 3946 1,65 Inteligentní budovy 3901T000 bez studijního oboru 2 K 11.7.2012 31.7.2020
FEL N 2653 1,65 Komunikace, multimédia a elektronika 2601T017 Bezdrátové komunikace 2 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612T015 Elektronika 2 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2602T015 Multimediální technika 2 PK 30.4.2012 31.8.2019
FEL       2612T069 Sítě elekronických komunikací 2 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612T074 Komunikační systémy 2 PK 30.4.2012 31.5.2020
FEL N 2654 1,65 Kybernetika a robotika 2301T013 Robotika 2 P 21.12.2015 31.12.2023
FEL       2301T013 Robotika 2 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2601T016 Senzory a přístrojová technika 2 P 21.12.2015 31.12.2023
FEL       2601T016 Senzory a přístrojová technika 2 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612T068 Systémy a řízení 2 P 21.12.2015 31.12.2023
FEL       2612T068 Systémy a řízení 2 PK 10.12.2008 31.8.2019
FEL       2612T072 Letecké a kosmické systémy 2 P 21.12.2015 31.12.2023
FEL       2612T083 Kybernetika a robotika 2 P 21.12.2015 31.12.2023
FEL N 2652 1,65 Elektrotechnika, energetika a management 2608T006 Ekonomika a řízení elektrotechniky 2 PK 13.5.2016 31.12.2020
FEL       2608T007 Ekonomika a řízení energetiky 2 PK 13.5.2016 31.12.2020
FEL       2642T004 Elektrické stroje, přístroje a pohony 2 PK 19.10.2015 31.12.2023
FEL       3907T001 Elektroenergetika 2 PK 19.10.2015 31.12.2023
FEL       2602T012 Technologické systémy 2 PK 19.10.2015 31.12.2023
FEL N 1806 1,65 Otevřená informatika 1801T036 Umělá inteligence 2 PK 17.2.2009 31.8.2019
FEL       1801T036 Umělá inteligence 2 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T037 Počítačové inženýrství 2 PK 17.2.2009 31.8.2019
FEL       1801T037 Počítačové inženýrství 2 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T038 Počítačové vidění a digitální obraz 2 PK 17.2.2009 31.8.2019
FEL       1801T038 Počítačové vidění a digitální obraz 2 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T039 Počítačová grafika a interakce 2 PK 17.2.2009 31.8.2019
FEL       1801T040 Softwarové inženýrství 2 PK 21.10.2008 31.8.2019
FEL       1801T040 Softwarové inženýrství 2 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T050 Otevřená informatika - major 2 PK 30.4.2012 31.5.2020
FEL       1802T026 Bioinformatika 2 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T061 Datové vědy 2 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T062 Interakce člověka s počítačem 2 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T063 Kybernetická bezpečnost 2 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL       1801T028 Počítačová grafika 2 P 21.12.2015 31.12.2019
FEL N 3954 1,65 Biomedicínské inženýrství a informatika 1802T002 Biomedicínská informatika 2 P 6.10.2010 31.8.2019
FEL       3901T009 Biomedicínské inženýrství 2 P 6.10.2010 31.8.2019
FEL N 2656 1,65 Otevřené elektronické systémy 2612T015 Integrované elektronické systémy 2 P 20.12.2012 31.12.2020
FEL       2612T018 Komunikace a zpracování signálu 2 P 20.12.2012 31.12.2020
FEL       2612T017 Vysokofrekvenční a digitální technika 2 P 20.12.2012 31.12.2020
FEL N 3958 1,65 Letectví a kosmonautika 3906T009 Avionika 2 P 25.7.2016 31.7.2020
FJFI N 3913 2,8 Aplikace přírodních věd 3901T021 Matematické inženýrství 3 PA 20.12.2011 31.8.2019
FJFI       3902T023 Inženýrská informatika 3 PA 20.12.2011 31.8.2019
FJFI       3901T016 Jaderné inženýrství 3 PA 20.12.2011 31.8.2019
FJFI       3901T012 Fyzikální inženýrství 3 PA 20.12.2011 31.8.2019
FJFI       3901T015 Jaderně chemické inženýrství 3 PA 20.12.2011 31.8.2019
FJFI       3901T034 Radiologická fyzika 3 P 11.7.2014 31.8.2019
FJFI N 3913 2,8 Aplikace přírodních věd 3901T056 Aplikace softwarového inženýrství 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T058 Matematická informatika 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T021 Matematické inženýrství 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T068 Aplikované matematicko-stochastické metody 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T069 Matematická fyzika 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T016 Jaderné inženýrství 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T059 Diagnostika materiálů 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T060 Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T061 Experimentální jaderná a částicová fyzika 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T062 Fyzika a technika termojaderné fúze 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T065 Informatická fyzika 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T066 Inženýrství pevných látek 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T070 Laserová technika a elektronika 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T071 Optika a nanostruktury 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T072 Jaderná chemie 2 P 29.2.2012 31.7.2020
FJFI       3901T034 Radiologická fyzika 2 P 11.7.2014 31.8.2019
FA N 3501 2,25 Architektura a urbanismus 3501T002 Architektura 2 P 30.4.2012 30.9.2020
FA N 8208 3,5 Design 8206T043 Průmyslový design 2 P 21.2.2011 31.8.2019
FD N 3710 2,25 Technika a technologie v dopravě a spojích 3708T009 Dopravní systémy a technika 2 P 22.7.2011 31.8.2019
FD       3902T036 Inženýrská informatika v dopravě a spojích 2 P 22.7.2011 31.8.2019
FD       3708T017 Provoz a řízení letecké dopravy 2 P 11.7.2014 31.7.2022
FD       3711T004 Inteligentní dopravní systémy 2 P 22.7.2011 31.8.2019
FD       3708T039 Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů 2 P 16.7.2009 31.8.2019
FD       3708T040 Bezpečnost dopravních prostředků a cest 2 P 22.12.2010 31.8.2019
FD       3708T042 Logistika, technologie a management dopravy 2 PK 21.12.2015 31.10.2019
FD       3708T047 Bezpečnostní technologie v dopravě 2 P 11.5.2015 31.8.2019
FD       3708T046 Logistika a řízení dopravních procesů 2 PK 11.5.2015 31.8.2019
FBMI N 3921 2,25 Biomedicínská a klinická technika 3901T035 Přístroje a metody pro biomedicínu 2 P 26.2.2016 31.3.2020
FBMI       3901T036 Systémová integrace procesů ve zdravotnictví 2 P 20.12.2011 1.3.2020
FBMI       3901T054 Biomedicínský inženýr 2 PK 20.12.2011 1.3.2020
FBMI N 2825 1,65 Ochrana obyvatelstva 3908T011 Civilní nouzové plánování 2 PK 11.5.2015 31.8.2019
FIT N 1801 1,65 Informatika 1801T052 Návrh a programování vestavných systémů 2 P 19.10.2015 31.12.2023
FIT       1801T047 Systémové programování 2 P 12.2.2010 31.8.2019
FIT       1801T042 Počítačová bezpečnost 2 P 19.10.2015 31.12.2023
FIT       1801T043 Počítačové systémy a sítě 2 P 19.10.2015 31.12.2023
FIT       1801T044 Webové a softwarové inženýrství 2 P 21.12.2015 31.5.2020
FIT       1801T045 Znalostní inženýrství 2 P 21.12.2015 31.5.2024
MÚVS N 3949 1,65 Řízení rozvojových projektů 6208T183 Projektové řízení inovací v podniku 2 P 17.7.2013 31.8.2019
MÚVS       6208T182 Řízení regionálních projektů 2 P 17.7.2013 31.8.2019
MÚVS N 3927 1 Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu 6208T128 Podnikání a management v průmyslu 2 PK 27.2.2015 31.10.2019
Vlastník stránky: Josef Svoboda