Akreditované magisterské studijní programy a obory - Veřejný web - České vysoké učení technické v Praze

You are here

Magisterské studium navazuje na bakalářské studijní programy. Jeho standardní délka je 1,5 nebo 2 nebo 3 roky. Studium probíhá jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je prohloubení znalostí studentů získaných v bakalářském programu a příprava na odbornou praxi. V magisterském programu také nabízíme studentům možnost praxe v zahraniční v rámci programů Erasmu, Double degree a dalších.

V oborovém studiu významně roste počet povinně volitelných a volitelných předmětů, které odpovídají nejvyšším nárokům kvality evropského vzdělávání i na praktickou způsobilost absolventů. Všechny navazující magisterské programy jsou akreditovány u MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání.

Absolvent získává titul Ing., na Fakultě architektury ČVUT a Fakultě stavební ČVUT v programu Architektura a stavitelství získává titul Ing. arch.

Studenti, kteří úspěšně zakončí studium magisterského programu na ČVUT, jsou na pracovním trhu velice žádaní a často získávají nadstandardní finanční ohodnocení. Mnoho z nich dostává lukrativní nabídky již během studia ve významných českých nebo nadnárodních firmách a společnostech.

Pokud se rozhodnete pro magisterské studium na jedné z našich fakult, musíte v řádném termínu podat přihlášku ke studiu a doložit potvrzení o úspěšném absolvování odpovídajícího bakalářského studijního programu a doklad o zaplacení poplatku a dále splnit podmínky přijímacího řízení vybrané fakulty.

Informace o magisterských studijních programech na stránkách jednotlivých fakult a součástí:

Akreditované programy a obory

Vlastník stránky: Renáta Matoušková